Pelkių tipai

11 psl. / 2360 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Neatsakingas pelkių sausinimas dažniausiai tampa ekologine nelaime. Dabar vis dažniau kalbama apie neišvengiamą būtinybę išsaugoti pelkes, nes jos atlieka ypač svarbų vaidmenį, to nedaro jokia kita sausumos ekosistema Žemėje: kaupia pasisavintą iš atmosferos anglies dvideginį durpių pavidalu, taip prisidėdamos prie atmosferos stabilumo. O sunaikintos pelkės, nusausinti durpynai kelia didelę grėsmę. Netekus vandens, būtino pelkių egzistavimui, jos didžiuliais kiekiais išskiria anglies dvideginį ir kitas dujas, žemės atmosferoje didindamos šiltnamio efektą.

Pastaraisiais dešimtmečiais, žinant išskirtinę pelkių svarbą reguliuojant planetos klimatą, išsaugant biologinę įvairovę, pelkes stengiamasi atkurti. Pietryčių Azijoje per pastaruosius metus maždaug 7 milijonai hektarų durpynų teritorijų yra iškirsti ir nusausinti žemdirbystei ir miškininkystei. Dėl yrančių durpių šiose vietovėse į atmosferą išsiskiria iki 700 milijonų tonų anglies dvideginio per metus. Lengvai užsidegančių durpynų nepavyksta užgesinti ištisus mėnesius. Durpynų gaisrai Pietryčių Azijoje jau padarė didelius nuostolius ekonomikai.

Dabar jau žinome blogas pelkių naikinimo, neatsakingo naudojimo ir iškastinio kuro naudojimo pasekmes: atmosferoje, gaubiančioje mūsų planetą, sparčiai daugėja anglies dvideginio, klimatas nepaliaujamai šyla ir to pasekmės gali būti pačios įvairiausios, bet dažniausiai – neigiamos. Jungtinių tautų bendroji klimato kaitos konvencija, kuri be kitų problemų atkreipia dėmesį į tai, kad natūralios pelkės mažina šiltnamio dujų kiekį atmosferoje, o pažeistos pelkė ir durpynai – didina.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti internete rastus straipsnius apie pelkes, jų susiformavimą, tipus, apžvelgti pelkių reikšmę bei funkcijas.

Uždaviniai:

 1. Surasti ir išanalizuoti straipsnius apie pelkes, jų tipus, reikšmę ir funkcijas;
 2. Apibendrinti rastą literatūrą;
 3. Pateikti išvadas ir savo nuomonę.


Turinys

 • ĮVADAS
 • PELKIŲ SUSIFORMAVIMAS
 • PELKIŲ TIPAI
 • 1. ŽEMAPELKĖS
 • 2. TARPINĖS PELKĖS
 • 3. AUKŠTAPELKĖS
 • PELKIŲ PAPLITIMAS
 • PELKIŲ FUNKCIJOS IR REIKŠMĖ
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Literatūros sąrašas

LITERATŪRA

 1. Vaičiūnaitė R. 1998. Pelkėdaros procesai Lietuvoje. Pelkės, jų vaidmuo ir apsauga : straipsnių rinkinys, p. 5-9

Interneto puslapiai

 1. http://www.llt.lt/pdf/kupiskis/kupiskis-5_gamta-2015.pdf. [prieiga 2020–11–30]
 2. http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/146-149_Kesminaite_54.pdf. [prieiga 2020-12-01]
 3. http://sargeliai.org/uploads/Publikacijos/Proceeding52_Sendzikaite_et_al.pdf. [prieiga 2020-12-01]
 4. http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/17_Rasimaviciutes.pdf. [prieiga 2020-12-01]
 5. http://www.wetlife.gpf.lt/lt/kodel-svarbu-issaugoti-pelkes. [Prieiga 2020-12-01]
 6. wetlife2.gpf.lt/wp-content/uploads/2014/10/Pelkes_18.11.13-.pdf. [Prieiga 2020-12-01]
 7. https://sites.google.com/site/geofactlit/litgeo1/c46?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1. [prieiga 2020-12-02]
 8. http://www.eac.gf.vu.lt/wp-content/uploads/2013/09/sinkevicius-s-glabalioji-ekologija.pdf. [prieiga 2020-12-02]
 9. https://www.siauliai.lt/siauliai/m/m_files/wfiles/file6923.pdf. [prieiga 2020-12-02]

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Referatas
Dalykas
Biologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 21, 2022
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Žiedas. Žiedynai. Vaisių tipai.

Biologija Prezentacija destojeris
Kuokeliai. Tipišku atveju yra sudaryti iš kotelio ir dulkinės, kuri susideda iš dviejų pusdulkinių ir 4 dulkializdžių. Kai kurių augalų žieduose yra staminodžiai...