Retorikos tikslai ir funkcijos

15 psl. / 2680 žod.

Ištrauka

Retorikos mokslas ir menas atsirado prieš kelis tūkstančius metų, tačiau jos svarba ir aktualumas yra išlikęs iki šių dienų, nes gebėjimas gerai kalbėti yra toks pat esminis ir lemiantis gyvenimą, kaip ir gebėjimas gerai rašyti. Mes daugiau laiko praleidžiame kalbėdami negu rašydami: kalbamės su tėvais, bendraamžiais, kalbame su pedagogais ir aptarnavimo sferos žmonėmis; rengiame susitikimus, sprendžiame problemas, vis dažniau esame įtraukiami ir į formalų viešąjį kalbėjimą.

Tyrimo objektas: darbe analizuojama retorika ir jos istorija.

Darbo tikslas: šio darbo tyrimo tikslas yra išanalizuoti retoriką, jos istoriją bei raidą.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti retorikos sąvoką.
 2. Pristatyti retorikos tikslus ir funkcijas.
 3. Aptarti retorikos sampratos kitimą skirtingose epochose.
 4. Apžvelgti retoriką Lietuvoje.
 5. Palyginti šiuolaikinę ir klasikinę retoriką.
 6. Palyginti oratoriaus sampratą senovėje ir šiais laikais.

Tyrimo metodas: darbe remiamasi aprašomuoju metodu.

Tyrimo apžvalga. Šiame darbe vadovaujamasi šiais veikalais: Zitos Nauckūnaitės Iškalbos mokymas (1998) (teigiama, jog retorika yra monologinio kalbėjimo menas), Reginos Koženiauskienės Retorika: iškalbos stilistika (1999) (iškeliama idėja, jog iškalbos menas vienija humanitarinius mokslus, ugdo kalbos, stiliaus pojūtį), Gabijos Bankauskaitės-Sereikienės Oratorystės menas (2008) (šiame veikale aptariama retorika kaip iškalbos mokslas, trumpai išdėstoma retorikos istorija, apžvelgiami visi kalbos rengimo etapai) bei Janinos Bielinienės Iškalbos menas (2000) (pasak Bielinienės, retorika – tai menas: gerai, puošniai kalbėti, gražbylystė).

Darbo struktūra: Darbas sudarytas iš įvado, 6 dėstymo dalių, išvados bei literatūros sąrašo. 6 dėstymo dalyse apibrėžiama, kas yra retorika, kokie jos tikslai bei funkcijos, retorikos istorija, raida. Taip pat analizuojamas retorikos sampratos kitimas, palyginamos šiuolaikinė ir klasikinė retorika bei oratoriaus sampratos skirtingais laikotarpiais.


Turinys

 •        
 • Įvadas ………………………………………………………………………………………………3
 • Retorikos apibrėžimas.4
 • Retorikos tiksliai ir funkcijos.5
 • Retorikos raida.6
 • 3.1. Senovės civilizacijos.6
 • 3.2. Senovinis.7
 • 3.3. Viduramžiai7
 • 3.4. Naujieji laikai8
 • 3.5. Naujausieji laikai9
 • Retorika Lietuvoje.10
 • Šiuolaikinės ir klasikinės retorikos palyginimas.11
 • Oratoriaus samprata ………………………………………… …12
 •     6.1. Oratoriaus apibrėžimas senovėje……………………………………………………………12
 •     6.2. Dabartinė oratoriaus meistriškumo samprata ……………………………………… ……12
 • Išvados.14
 • Literatūra.15
 •  
 •  
 •  

Reziumė

Autorius
Laureks
Tipas
Referatas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 8, 2022
Publikuotas
2022 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Kas yra retorika? Retorikos teorijos konspektas

Komunikacija Konspektas 2011 m. withoutnick
Puikus konspektas sudarytas pagal paskaitoje "Retorika ir komunikacija" pateiktą medžiagą. Glaustai ir aiškiai apibrėžia, kas yra retorika pagal tris skirtingų laikotarpių apibrėžimus. Analizuojama...

Retorikos egzamino klausimai ir atsakymai

Komunikacija Konspektas soul_crash
1. Kas sudaro žodinio (verbalinio) bendravimo esmę? Žodinis (verbalinis) bendravimas – tai tarpusavio sąveika, naudojant kalbos ženklus tarp dviejų ar daugiau žmonių. Jis...

Retorika. Retorikos istorija

Komunikacija Referatas 2012 m. skye101
Šią temą pasirinkau, nes kurį laiką domėjausi retorika, arba kitaip – iškalbos menu. Darbo tikslas – įsigilinti į retorikos meno raidą. Darbo uždaviniai:...

Komunikavimas ir retorika: svarbiausi principai

Komunikacija Konspektas velniasx
Etikos ir kultūros požiūriais verslo sėkmei didelę reikšmę turi nepriekaištingi personalo santykiai bendrovės viduje, su produkcijos vartotojais, tiekėjais, visuomene, žiniasklaida ir kt. Ypatingą...

Kalbos prigimtis ir funkcijos

Komunikacija Prezentacija siimutee
—Norint suvokti kalbos esmę, visų pirma reikia išsiaiškinti, kokia yra jos prigimtis, t. y. kokiai tikrovės reiškinių rūšiai arba klasei ji priklauso. —Skirtingomis...