Valstybinės institucijos „X“ mokėtinų sumų registravimo procesas

13 psl. / 2782 žod.

Ištrauka

LR finansų ministerija, Vidaus kontrolės ir audito įstatyme vidaus kontrolė yra apibrėžiama kaip „viešojo juridinio asmens rizikos valdymui jo vadovo sukurta kontrolės sistema“, kuri padeda užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo laikytųsi teisės aktų reikalavimų, saugotų turtą, vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą. Trumpai tariant, ji yra skirta užtikrinti veiklos efektyvumą, našumą, finansinio atsiskaitomymo patikimumą bei galiojančių įstatymų ir nuostatų laikymąsi.

Vidaus kontrolės stiprumą vertina vidaus auditas. Jis atlieka nepriklausomą vertinimo funkciją, sukurtą organizacijos viduje, ir apimančią organizacijos vidaus kontrolės adekvatumo ir efektyvumo tyrimą ir įvertinimą. Vidaus audito tikslas – suteikti konsultacijas organizacijos vadovybei ir darbuotojams, kaip pagerinti darbo efektyvumą. Savo veiklą jis atlieka vadovaudamasi vidaus kontrolės ir vidaus audito Įstatymo nuostatomis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.

Darbo tikslas. Išanalizuoti įmonės „X“ mokėtinų sumų procesą, įvertinti vidaus kontrolę, rizikas bei pateikti pasiūlymus siekiant pagerinti jį.

Darbo uždaviniai:

 1. Pristatyti įmonę ir pagrindinę jos veiklą. Supažindinti su analizuojamu procesu.
 2. Aprašyti proceso vidaus audito programą ir įvertinti proceso rizikas.
 3. Pateikti pasiūlymus ir išvadas.

Turinys

 • Turinys
 • Įvadas.3
 • Mokėtinų sumų procesas.4
 • 1.1.    Įmonės „X“ pristatymas.4
 • 1.2.    Procesas ir jo aprašymas.4
 • 1.3.    Gretutiniai procesai6
 • 1.4.    Proceso dalyviai ir vidaus kontrolės įvertinimas.7
 • Proceso vidaus audito programa.10
 • Pasiūlymai ir išvados.13
 •  
 •  

Reziumė

Autorius
gabrijelee
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 15, 2022
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikių mokėtinų sumų apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Mokėjimų apskaita arba kitaip prisiimtų arba suteiktų įsipareigojimų vykdymas yra ko gero vienas iš svarbiausių apskaitinių veiksmų, kurie vyksta įmonėje. Juk turbūt ir...

Pelno formavimosi procesas įmonėje “X”

Apskaita Referatas 2013 m. brigita99
Pelnas – ūkinės veiklos finansuose, iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais. Pelnas gaunamas, kai veiklos generuotos pajamos viršija tai veiklai sunaudotas išlaidas....

Gautinų sumų apskaita ir analizė įmonėje

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. julicka
Materialiniam visuomenės gyvenimo pagrindui sukurti būtina ūkinė veikla, kurios dėka visuomenės nariai gali tenkinti savo materialinius, socialinius, dvasinius ir kitus reikalingus poreikius. Pagrindiniai...