Teisė į pensiją kaip teisė į nuosavybę: Konstitucinio Teismo jurisprudencija

7 psl. / 1823 žod.

Ištrauka

Tikslinga pradėti ir paminėti, kad socialinės teisės apsauga apskritai yra skiriama asmenų apsaugai nuo tam tikrų socialinių rizikų, kaip antai: nelaimingi atsitikimai, nedarbingumas, profesinė liga, skurdas, senatvė ir kt. Tokiems socialinės rizikos veiksniams yra numatytos atitinkamos socialinės apsaugos priemonės. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Konstituciją (toliau - Konstitucija) galima laikyti vienu reikšmingiausiu teisės aktu, kuriame yra įtvirtinti socialinei apsaugai svarbūs teisės principai, kurie tiesiogiai taikomi socialinės apsaugos santykių srityje. Nagrinėjamu temos aspektu tai būtų Konstitucijos 23 straipsnis, įvirtinantis nuosavybės neliečiamumo principą bei Konstitucijos 52 straipsnis, įtvirtinantis piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.


Reziumė

Autorius
gabiigab
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 24, 2022
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai