Sokrato gyvenimas

15 psl. / 3747 žod.

Ištrauka

Turbūt retas nėra girdėjęs Sokrato vardo. Ir dažniausiai žinom jį kaip garsiojo posakio "Žinau, kad nieko nežinau "autorių.
Iš tikrųjų Sokratas - viena iš aukščiausių ir didžiausių viršūnių Antikos filosofijos
kalnyne.Kaip filosofas jis iškilo Atėnų suklestėjimo metais. Tuo metu jis įkūrė filosofijos mokyklą, kurioje jo paskaitų klausėsi ir kai kurie asmenys, vėliau tapę žymiais graikų kultūros ir politikos veikėjais (Platonas, Ksenofontas). Apie Sokrato pažiūras sprendžiame iš Ksenofonto ir Platono raštų. Platonas beveik visuose savo dialoguose dėstė savo pažiūras Sokrato vardu. Tad kokį kelią europiečiui nubrėžė Sokratas? Ką reiškia patsai jo fenomenas?
Sokratas iškyla Atėnų klestėjimo metais. Savo filosofines pažiūras dėsto ir tironų ir demokratijos laikais, tačiau neįtinka dėl taiklios kritikos nei vienos valdymo formos patriarchams, kas vėliau ir sąlygoja jo pasmerkimą myriop. Po Periklio mirties Atėnus užgriūva daug nelaimių. Daugelis nelaimių priežastimi laiko dievų rūstybę, tačiau Sokratas priešindamasis visuotinei nuomonei teigia, kad visų negandų šaltinis yra ne kas kita, kaip nekompetetingų asmenų valdymas. Filosofas teigia, kad išmanymas vienoje srityje dar nelaiduoja gerų rezultatų valstybės valdyme...


Turinys

 • 1.Įvadas3
 • 2.Gimimo metai.Tėvai. Paveldėtas turtas4
 • 3. Įgimtas ar iškovotas moralinis tobulumas4
 • 4. Atėnų "gimnastiškas" ir "mūziškas" auklėjimas5
 • 5. Kultūrinė jaunojo Sokrato aplinka6
 • 6. Graikų valstybinė religija6
 • 7. Meniškas Atėnų gyvenimas. Tragedija ir komedija7
 • 8. Filosofija8
 • 9. Empirinis mokslas. Medicina8
 • 10. Savęs pažinimo problema9
 • 11. Požiūris į valstybę, įstatymus10
 • 12. Apie jaunimo auklėjimą, tėvų tarpusavio santykius12
 • 13. Sokrato teismas. Požiūris į mirtį13
 • 14. Sokrato mirtis14
 • 15. Išvados15
 • 16. Literatūra15
 • 17. Citatos16

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Referatas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2012
Publikuotas
2000 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Sokratas

Filosofija Referatas 2011 m. asdema
Sokratas (469 - 399 m.pr.Kr.) - vienas iš žymiausių pasaulio filosofų. Tai buvo vienas iš nedaugelio filosofų, kuris sugebėjo gyventi taip, kaip kad...

Meilė - kančia ar gyvenimo stimulas?

Filosofija Rašinys 2011 m. rze_9
Vienas, labai žymus lietuvių veikėjas M. K. Čiurlionis yra pasakęs : „Meilė tai vieškelis į saulę grįstas aštriais deimantais, kuriuos turi pereiti basas.“...

Gyvenimo prasmė pagal A. Camus

Filosofija Referatas 2013 m. havana22
Nuo senų laikų iki pat šių dienų daugelį žmonių vienijo vienas dalykas, tai gyvenimo prasmės paieškos. Ne paslaptis, kad naujajame pasaulyje, keičiantis žmonių...

Sokrato moralės filosofija

Filosofija Rašinys 2014 m. ziviliukas21
Kiekvieno iš mūsų gyvenime yra pareigų. Vieni jų turime daugiau, kiti – mažiau. Vienų pareigos svarbesnės, atsakingesnės, kitų – daugiau kasdieninės, buitinės. Tačiau...