Frydrichas Nyčė

12 psl. / 3718 žod.

Ištrauka

Vienas žymiausių "gyvenimo filosofijos" kūrėjų Frydrichas Nyčė gimė 1844 m. Rekeno bažnytkaimyje, netoli Leipcigo. Jo tėvas Karolis Nyčė buvo pastorius, motina taip pat kilusi iš pastoriaus šeimos. jis persikėlė tęsti mokslo į krašto mokyklą Pforte. Gimnazijoje išryškėjo neeiliniai literatūriniai F.Nyčės gabumai, be to, jis gerai išmanė Bibliją, vokiečių muziką, puikiai grojo fortepijonu. Baigęs gimnaziją 1864 m. įstojo į Bonos universiteto Teologijos fakultetą, tačiau netrukus ėmė studijuoti klasikinę filologiją. Čia dvejus metus klausė istoriko A. Špringerio, filosofo F.V.Ričlio paskaitų. F.V.Ričliui persikėlus į Leipcigą, paskui savo mylimą mokytoją išvyko ir F.Nyčė. Leipcige jis susidomėjo A.Šopenhauerio filosofija ir ją pamėgo. 1868 m. F.Nyčė susipažino su kompozitoriumi R.Vagneriu, kuris padarė jam didžiulę įtaką. Kadangi dar būdamas Leipcigo universiteto studentu F.Nyčė parašė nemaža kvalifikuotų mokslo darbų apie Teogindą, Simonidą, Diogeną Laerietį, F.V.Ričilis pasiūlė jam klasikinės filologijos profesoriaus vietą Bazelio universitete. Išlaikęs egzaminus ir gavęs daktaro laipsnį už savo studentiškus darbus, jis persikėlė


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. FRYDRICHO NYČĖS KŪRYBOS ETAPAI4
 • 1.1 Pirmasis ir antrasis kūrybos etapai4
 • 1.1.1 Graikų filosofijos įtaka Frydricho Nyčės kūrybai4
 • 1.2 Nyčės filosofijos aspektai tragedijoje5
 • 1.2.1 Tragedijos ontologinė prasmė6
 • 1.2.2 „Tragedijos gimimas iš muzikos dvasios" trumpa apžvalga6
 • 1.3 Trečiasis kūrybos etapas8
 • 2. FRYDRICHO NYČĖS ASMENYBĖ8
 • 2.1 Frydricho Nyčės filosofija – antifilosofija9
 • 3. FRYDRICHO NYČĖS FILOSOFIJOS BRUOŽAI10
 • 3.1 Frydricho Nyčės filosofijos populiarumas11
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Referatas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2012
Publikuotas
2005 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Referatas apie Nyčę

Filosofija Referatas capriuke
Išsamus referatas apie F. Nyčę. Frydrichas Vilhelmas Nyčė (Friedrich Wilhelm Nietzsche) - vienas žymiausių IX a. Vokietijos filosofų, įnešęs daug prieštaravimų į tuometinės...

A. Šopenhauerio etikos ir filosofijos įtakos F. Nyčei

Filosofija Rašinys sellfish
Vokiečių filosofai Artūras Šopenhaueris ir Frydrichas Nyčė yra vadinami „neklasikinio mąstymo pradinininkais“, padariusiais įtaką moderniajai literatūrai. Abiejų mąstytojų filosofijoje glūdi rūpinimasis individu bei...

Nyčės požiūris į moteris

Filosofija Referatas 2015 m. infekcija@inbox.lt
Filosofijos pasirenkamojo dalyko atsiskaitomasis rašto darbas, nagrinėjantis Nyčės požiūrį į moteris.