Ekonomika ir verslas / Finansai

Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste

0 atsiliepimų
Autorius:
Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais žmonėmis ir t.t. Gauti pajamų galima dvejopai: už darbą ir už asmeninio turto naudojimą. Pajamos darbo rinkoje išreiškiamos darbo užmokesčiu, taigi pinigai, kuriuos mes, vartotojai, gauname ir išleidžiame, yra pelnomi iš turto arba uždirbami savo darbu. Nuo 1991 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymas, pagal kurį darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės bei įmonės veiklos rezultatų. Darbo apmokėjimo įstatymas suteikia teisę darbdaviams nustatyti darbo apmokėjimo sąlygas, profesijų ir pareigų tarifinius kvalifikacinius reikalavimus, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarką. Konkretūs tarifiniai atlygiai, mėnesio algos ar kitos darbo apmokėjimo sąlygos bei darbo normos pagal Lietuvos darbo apmokėjimo įstatymą turi būti nusakomos kolektyvinėse arba samdos sutartyse.
Mokėjimo už darbą sistemų kūrimas, pritaikymas ir palaikymas yra gana problemiškas. Kad būtų sukurta veiksminga mokėjimo už darbuotojų darbą sistema, pirmiausia būtina gerai apsvarstyti ir pasirinkti mokėjimo už darbą politiką, nuspręsti, kiek lėšų skirti darbuotojų atlyginimams, kokiais kriterijais vadovautis, darbuotojams mokant už darbą. Bet kurios mokėjimo už darbą sistemos tikslas pirmiausia turėtų būti konkurencingumo išlaikymas, kad į įmones būtų pritraukti, o vėliau ir išlaikyti geriausi darbuotojai (Stančikas, Vyšniauskas, 1997).
Aukštas nedarbo lygis, mažas darbo užmokestis – vienos didžiausių ekonominių ir socialinių XXI a. pradžios problemų beveik visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. XX a. paskutinio dešimtmečio pradžioje paaiškėjo, jog norint išspręsti ES darbo rinkoje egzistuojančias problemas, neužtenka tik užtikrinti ekonomikos augimą, nes ES darbo rinka tebėra segreguota, diskriminaciją patiria socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės, vyrauja lyčių nelygybė darbo rinkoje.
Šiame darbe lyginsime Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių darbo užmokesčio rodiklius, tai leis nustatyti skirtumus ir mūsų šalies darbo užmokesčio trūkumus. Turint analogiškus kitų Europos Sąjungos šalių duomenis, bus galima lengviau suprasti darbo užmokesčio padėtį Lietuvoje. Šie duomenys padės suprasti Lietuvos atsilikimą nuo senujų ES narių, bei nustatyti vyrų ir moterų bei neto ir bruto darbo užmokesčio skirtumus.
Tyrimo objektas – Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių darbo statistika.
Uždaviniai: iškeliami darbo tikslo įgyvendinimui.
1. Ištirti darbo užmokesčio pagrindinius bruožus ir struktūrą.
2. Lietuvos darbo užmokesčio statistiką lyginti su Europos Sąjungos šalių darbo užmokesčio statistika.
3. Palyginti kitus Lietuvos ir Europos Sąjungos statistinius duomenis darančius įtaką darbo užmokesčiui.
Tyrimo metodai – darbas parengtas naudojantis kiekybinio tyrimo metodais. Kiekybiniai tyrimo metodai reiškinius matuoja skaičiais, pateikiama informacija - Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių statistiniai duomenys.
Tai teorinio ir praktinio pobūdžio darbas. Pateikta bendra teorinė medžiaga apie darbo užmokestį Lietuvoje ir pasaulyje. Darbe naudota teorinė, statistinė, teisinė literatūra ir elektroniniai duomenų šaltiniai. Praktinėje dalyje Lietuvos darbo užmokesčio rodikliai lyginami su Europos Sąjungos atitinkamais rodikliais. Remiantis literatūros analize, galime teigti, kad Lietuvoje beveik nėra atlikta Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių darbo užmokesčio lyginimo analizių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4212 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • DĖSTYMAS5
 • Darbo užmokesčio pargrindiniai bruožai Lietuvoje ir Europoje5
 • Darbo užmokesčio funkcijos bei samprata5
 • Darbo užmokesčio formos ir struktūra6
 • Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis8
 • Dirbančiųjų Lietuvos valstybiniame sektoriuje darbo užmokestis9
 • Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekstu10
 • Minimali mėnesio alga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje11
 • Minimalus valandinis atlygis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje12
 • Darbo užmokesčio dydžiai Lietuvoje12
 • Nedarbo lygis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje13
 • Bendrasis vidaus produktas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje14
 • Išlaidos darbui Europos Sąjungoje ir Lietuvoje15
 • Bruto ir neto darbo užmokestis Lietuvoje16
 • Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje18
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪRA21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai
Referatas Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis bruto darbo užmokestis, tarp kurio vyrų ir [...]

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Kursinis darbas Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės [...]

Darbo užmokesčio skirtumo vertinimas Lietuvos regionuose
Tyrimas Darbo užmokesčio skirtumo vertinimas Lietuvos regionuose

Darbo užmokestis – tai atlygis pinigais, kurį moką darbdavys, už atliktą darbuotojo darbą pagal darbo [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumai Lietuvoje ir ES
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumai Lietuvoje ir ES

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Kolektyvinių ir darbo sutarčių pranašumai ir skirtumai
Referatas Kolektyvinių ir darbo sutarčių pranašumai ir skirtumai

Šioje temoje „Kolektyvinių ir darbo sutarčių pranašumai ir skirtumai“ bus apžvelgtos abi sutarčių rūšys, jų [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje
Kursinis darbas Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė
Tyrimas ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė

Darbo produktyvumas šiandien yra vienas svarbiausių ir aktualiausių rodiklių įtakojančių įmonės padėtį konkurencinėje rinkoje, galimybes [...]

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje
Kursinis darbas Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir [...]