Lietuvos tarptautinės prekybos analizė

13 psl. / 2564 žod.

Ištrauka

Tarptautinė prekyba vaidina vis didesnį vaidmenį ekonominėje raidoje. Visa dvidešimto amžiaus antroji pusė pasižymėjo aukštais pasaulio prekybos augimo tempais. Jie 1,5 karto viršijo pasaulinės gamybos augimo tempus. Tarptautinė prekyba tapo galingu visų šalių ekonomikos augimo veiksniu. Iš kitos pusės stipriai išaugo atskirų valstybių priklausomybė nuo užsienio prekybos, labiausiai priklausomos – Japonija, Vokietija, D.Britanija, Italija ir t.t., faktoriai – nepakankami ištekliai, rinkos ribotumas, transnacionalinės monopolijos. („Tarptautiniai ekonominiai santykiai“)
Vienas iš klausimų, į kurį turi atsakyti tarptautinės prekybos teorija: kur glūdi užsienio prekybos nauda? Arba kaip nustatomos prekių srautų kryptys? Remiantis ekonomikos teorija galima suprasti, jog tarptautinė prekyba, per gamybos specializaciją ir paslaugų kokybę, daro teigiamą įtaką žmonių gerbūviui. Tarptautinė prekyba yra vienas svarbiausių ir dinamiškiausių pasaulinio ūkio globalizacijos veiksnių. Dabartinėmis sąlygomis nė viena šalis negali pasiekti ekonominio augimo, aktyviai nedalyvaudama tarptautinėje prekyboje.
Atskirų šalių padėtis pasaulinėje ekonomikoje ir įvairių prekių rinkose yra skirtinga. Gindamas savo interesus, kiekvienas tarptautinės prekybos dalyvis stengiasi atitinkamai veikti, t.y. vykdo tam tikrą politiką. (Dalia Bernatonytė – „Tarptautinė prekyba“)
Viena su kita prekiaudamos šalys gali įsigyti prekių iš užsienio žemesnėmis kainomis negu gamindamos tokias pat prekes šalies viduje. Vadinasi, kiekviena šalis iš prekybos stengiasi gauti naudos.
Tarptautines prekybos pagrindas yra mainai ir specializacija. Taigi, tarptautinė prekyba yra priemonė, padedanti šalims vystyti specializaciją, didinti savo išteklių našumą ir taip plėsti bendrą gamybos apimtį. (Dalia Bernatonytė – „Tarptautinės prekybos pagrindai“).
Šio darbo objektas – tai įvairias šalis apimanti tarptautinė prekyba , o tikslas - Lietuvos tarptautinės prekybos analizė. Tam, kad pasiekti darbe užsibrėžto tikslo, išanalizuosime kas yra tarptautinė prekyba visose pasaulio šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų, tai padės suprasti tarptautinės prekybos svarbą ir pagrindinius požymius. Išanalizavę tarptautinę prekybą pasaulio šalyse, aiškinsimės kaip tarptautinė prekyba vystosi Lietuvoje, kokie jos augimo tempai, požymiai ir pagrindiniai kriterijai.


Turinys

  • Įvadas3
  • Dėstomoji dalis4
  • Tarptautinės prekybos samprata4
  • Tarptautinės prekybos pagrindiniai bruožai ir ekonominės prielaidos4
  • Tarptautinės prekybos sąlygos ir nauda5
  • Muitų esmė ir rūšys6
  • Lietuvos užsienio prekyba6
  • Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO)11
  • Išvados12
  • Literatūros sąrašas:13

Reziumė

Autorius
wanillius
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Švedijos tarptautinės prekybos analizė

Ekonomika Referatas 2012 m. addict
Švedija, trečia pagal plotą bei keturioliktą pagal populiaciją šalis Europos Sąjungoje, turtinga miškų, metalų rūdos, energetinių išteklių, buvo neutrali Antrojo Pasaulinio karo metu,...