Valstybės skolinimasis tikslai, politika, problemos

23 psl. / 5196 žod.

Ištrauka

Valstybės skolinimasis – skolos valdymo politika, kuri yra neatskiriama nuo bendrosios šalies ekonomikos politikos. Valstybės skolinimąsi pavedama formuoti vyriausybei arba institucijai, atsakingai už skolos valdymą. Tokios politikos egzistavimas ir minėtų ūkio pertvarkymo priemonių įgyvendinimas, griežtas skolinimosi ribojimas ir tvirtas skolos limitų laikymasis skatina investuotojus labiau pasitikėti šalimi, padidina investicijas ir pagerina šalies skolinimosi galimybes.
Valstybės skola šiandieninėje švietėjiškoje ir politinėje visuomenėje yra vienas aktualiausių klausimų, kadangi tai liečia netik pačią valstybę, valstybės vyriausybę, bet ir visus valstybės gyventojus, jų socialinę aplinką, ateities kartas. Valstybės skola ir jos atsiradimo priežastys svarbios ekonomikos mokslo dalykui, nes tai valstybės ekonomikos vystymuisi reikšmingas veiksnys.
Dauguma sėkmingai besiskolinančių valstybių yra visiškai įgyvendinusios daugelį ūkio pertvarkymo priemonių. Jos pagerino politinio stabilumo rodiklius; padidino privataus sektoriaus reikšmę ekonomikai; liberalizavo savo ūkį; pakeitė importo struktūrą ir skatino eksportą bei tiesiogines užsienio investicijas; sumažino einamosios sąskaitos deficitą ir šalies iždo deficitą. Jeigu valstybėje neįgyvendinamas ūkio pertvarkymas, tai didelė tikimybė, jog kils problemų valdant įsipareigojimus. Viena tokių valstybių, kuri neįgyvendino ūkio pertvarkymo priemonių ir jos skola užsienio valstybėms toliau auga – Lietuva.
Kadangi ši tema ir šiomis dienomis yra aktuali Lietuvoje, sieksiu atskleisti Lietuvos skolinimosi 1999 – 2011m. tikslus, vykdomą politiką, bei surasti esmines problemas, neleidusias Lietuvai pasiekti norimų rezultatų.


Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra4
 • Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP)6
 • Makroekonomikos apžvalga Lietuvoje 1999 - 2011m.6
 • Valstybės skolinimosi tikslai8
 • Valstybės vykdoma politika10
 • Valstybės skolos problemos15
 • Valstybės skolos pasekmės16
 • Lietuvos Respublikos skola šiuo metu17
 • Skolinimasis artimiausiu metu18
 • Rekomendacijos19
 • Išvados21
 • Literatūros sąrašas22

Reziumė

Autorius
justainas
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.86
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 29, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Finansai Referatas baltojipuga
Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra, kitimo priežastys ir pasekmės 2008-2012 m. LR biudžeto...

Pinigai, bankai ir monitorinė politika

Finansai Referatas geisa
Pinigai, bankai ir monitorinė politika šios sąvokos tarpusavyje be galo susijusios. Bankai nedirbtų, jeigu juose nebūtų pinigų ir aišku politinių aspektų, dėl kurių...

Kredito teikimo problemos ir jų sprendimo būdai

Finansai Kursinis darbas 2011 m. julitaite
Vienas iš agrarinės politikos tikslų – žemės ūkio vystymas, kuris šiais laikais neįmanomas be įvairių technologijų. Joms įsigyti prireikia didelių sukauptų lėšų, kurių...