Socialiniai mokslai / Teisė

Proceso šalių ypatumai administracinėse bylose

0 atsiliepimų
Autorius:
Vienas iš asmens pažeistų teisių gynybos būdų yra įstatymuose numatyta galimybė kreiptis į teismą. Tokia teisė asmenims numatyta įvairiuose nacionaliniuose teisės aktuose, pradedant Konstitucija, kurios 30 str. nustato, jog asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Ne išimtis yra ir administracinis procesas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 5 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Asmens suinteresuotumas, kaip teisės kreiptis į teismą vienas iš kriterijų, yra nagrinėtas teismų praktikoje (pvz. administracinėje byloje Nr. A3-170/2004 ). Suinteresuotumas yra apibūdinamas, kaip subjekto materialinis teisinis suinteresuotumas, t.y. būtent tam asmeniui priklauso subjektyvioji teisė arba įstatymo numatytas saugomas interesas, todėl asmuo nori (siekia), kad byla būtų išspręsta būtent jo subjektyvios teisės ar intereso naudai. Žinoma, suinteresuotumo kriterijus netaikomas, kai yra ginamas viešasis interesas arba paduodamas grupės ieškinys. Tuo tarpu teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimas – tai skundžiamos veikos neatitikimas objektyviosios teisės normų reikalavimams. Asmuo, atitinkantis šias dvi ABTĮ nustatytas sąlygas (suinteresuotumas ir pažeista teisė ar įstatymo saugomas interesas), turi teisę kreiptis į administracinį teismą.
Taigi teismas nagrinėja administracinę bylą pagal suinteresuoto asmens skundą ar prašymą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės gynimo.

Administraciniame procese yra kelios administracinės teisenos rūšys: ginčo teisena, ne ginčo teisena ir administracinių teisės pažeidimų teisena. Šiame darbe bus koncentruojamasi į ginčo teiseną, kuri apima asmens subjektinių teisių gynimą, o taip pat viešojo intereso apsaugą ir gynimą.
Šio darbo tikslas yra aptarti, kas yra proceso šalys administracinėse bylose bei paanalizuoti su tuo susijusią problematiką.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2465 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Turinys:2
  • Įvadas3
  • Šalys administraciniame procese4
  • Subjektai, turintys teisę ginti viešąjį interesą8
  • Šalių procesinis teisnumas ir veiksnumas8
  • Materialinės ir procesinės buvimo šalimi pasekmės9
  • Išvados11
  • Šaltiniai:12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Kursinis darbas Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai

Pakankamai išsamus teorinio pobūdžio kursinis darbas, paremtas teisės doktrina. [...]

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Imigracijos procedūros tvarka ir ypatumai
Kursinis darbas Imigracijos procedūros tvarka ir ypatumai

Imigracija kaip reiškinys sietinas su atvykimų gyventi laikinai ar nuolat į pasirinktą valstybę. Šis [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Kursinis darbas Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Kadangi ne visi asmenys ir ne visada yra linkę laikytis konstitucijos bei įstatymų keliamų reikalavimų [...]

Administracinės prievartos priemonių medžioklės srityje paskirtis ir ypatumai
Diplominis darbas Administracinės prievartos priemonių medžioklės srityje paskirtis ir ypatumai

Tiriama problema. Ar automobilio konfiskavimas, už padarytus administracinius nusižengimus medžioklės srityje, yra proporcinga administracinio poveikio [...]

Iš kitų šalių atvykusių ugdytinių adaptacijos ypatumai Vilniaus gimnazijoje
Diplominis darbas Iš kitų šalių atvykusių ugdytinių adaptacijos ypatumai Vilniaus gimnazijoje

     Imigracija - nuolatos vykstantis procesas globaliame pasaulyje. Per pastaruosius dešimtmečius didelė dalis žmonių migruoja [...]

Administracinė procedūra, jos vykdymo tvarka ir susiję probleminiai aspektai
Kursinis darbas Administracinė procedūra, jos vykdymo tvarka ir susiję probleminiai aspektai

Temos aktualumas. Visi šiuolaikinėje visuomenėje gyvenantys žmonės neišvengiamai atsiduria tam tikrose teisinių santykių srityse. Viena [...]

Administracinė teisė ir administracinis procesas
Konspektas Administracinė teisė ir administracinis procesas

Visa svarbiausia medžiaga pateikta aiškiai ir glaustai. Puikus darbas. [...]

Absorbcijos principo taikymas administraciniame procese
Referatas Absorbcijos principo taikymas administraciniame procese

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės teisės ir laisvės [...]

Apeliacijos teisė administraciniame procese
Referatas Apeliacijos teisė administraciniame procese

Apeliacijos teisė užtikrina kiekvieno žmogaus teisę į teisingą teismą. Ja suteikiama galimybė teismo sprendimą peržiūrėti [...]

Administracinis procesas bei teisena
Referatas Administracinis procesas bei teisena

Administracinė teisė, o kartu ir administracinis procesas yra vieni iš kertinių demokratinės valstybės elementų, kadangi [...]