UAB „Baltic maintenance“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

21 psl. / 3929 žod.

Ištrauka

Visuotinė kokybės vadyba apima jau seniai žinomus valdymo principus, papildo juos naujais ir suteikia savitą filosofiją., todėl ji yra nauja vadybos mokslo vystymosi pakopa. Visuotinės kokybės vadybai pamatai buvo padėti prieš pusę amžiaus Japonijoje, buvo išplėtota JAV, o vėliau paplito ir tarp Europos šalių. Vis didesnis susidomėjimas visuotinės kokybės vadyba jaučiamas ir naujai industrializuotose šalyse bei tose šalyse, kurios dar siekia industrializacijos. Šia pažangiausia vadybos technologija naudojama kaip priemonė ūkiui vystyti, bendram nacionaliniam produktui didinti ir gerinti gyvenimo kokybę.
Analizei pasirinkome UAB „Baltic Maintenance“ įmonę, sėkmingai dirbančią aviacijos paslaugų sferoje.
Mūsų darbo tikslas – išanalizuoti pasirinktos įmonės veiklą, kokybės vadybos aspektais.
Uždaviniai:
• Pateikti įmonės pristatymą: veikla, darbuotojų skaičius, teikiamos paslaugos.
• Pateikti ir apibūdinti organizacijos struktūrą. Darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai.
• Išanalizuoti įmonėje vykstančius procesus, procesų sąveiką, procesų vertinimo kriterijus, metodus.
• Pateikti ir išanalizuoti vartotojo keliamas paslaugos savybes. Jų ryšį su paslaugos pateikimo etapais, savybių įvertinimo, matavimo metodus ir alternatyvias galimybes. Matavimo rezultatų fiksavimo bei analizės metodus ir priemones.
• Aprašyti vartotojų poreikių analizės metodus.
• Pateikti ir išanalizuoti vartotojų pasitenkinimo įvertinimo metodus ir priemones.
• Įmonės veiklai taikomi teisiniai (įstatymai, įsakymai, taisyklės, tvarkos ir t.t.) bei normatyviniai (standartai) reikalavimai, reglamentuojantys įmonės ir vartotojo santykius bei numatantys reikalavimus produktui ir paslaugai.
• Vartotojų skundų ir pretenzijų fiksavimo ir analizės metodai bei priemonės.
• Vartotojų pasitenkinimo matavimas. Naudojami metodai, priemonės, formos. Matavimo rezultatų vertinimas, komentavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS4
 • Apie įmonę4
 • Įmonės struktūra, darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai6
 • Tiekėjų įvertinimas ir subrangovų kontrolės procedūros8
 • Iš išorės gaunamų komponentų ir medžiagų priėmimas ir tikrinimas9
 • Komponentų ir medžiagų saugojimas, žymėjimas ir atidavimas naudoti9
 • Įrankių ir įrangos priėmimas ir saugojimas10
 • TP instrukcijos ir jų sąsaja su orlaivio/komponento gamintojo išleistomis, įskaitant atnaujinimus ir šių instrukcijų prieinamumą personalui11
 • Remonto tvarkos procedūra11
 • Orlaivio techninės priežiūros programos laikymosi procedūra11
 • Techninės priežiūros dokumentų naudojimas ir pildymas12
 • Techninių įrašų kontrolė13
 • Bazinės techninės priežiūros metu nustatytų gedimų šalinimas13
 • Orlaivio/komponento atidavimas naudoti procedūra14
 • KOKYBĖS SISTEMOS PROCEDŪROS15
 • Organizacijos procedūrų kokybės auditas15
 • Orlaivio/orlaivio komponentų kokybės auditas16
 • Kokybės audito metu rastų trūkumų šalinimas17
 • TEISINIAI AKTAI19
 • IŠVADOS20
 • PRIEDAI21

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Įmonės kokybės vadybos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. Bembis
Kokybės vadybos analizė pasirinktoje įmonėje. Įmonės pristatymas. Įmonėje naudojamų kokybės vadybos sistemų ISO standartų analizė.Įmonės veiklos procesų analizė.