Plungės rajono gamtiniai ištekliai

17 psl. / 2563 žod.

Ištrauka

XX a. atsirado ypatinga žmogaus veiklos sritis – rekreacija – apimanti poilsį ir turizmą, skirtą žmogaus dvasinėms bei fizinėms jėgoms atstatyti. Rekreacinis sąjūdis gimė vakarų Europoje, kaip savotiškas visuomenės reagavimas į vis blogėjančias miestų ekologines sąlygas. (McAvoy ir Dustin, 1989).
Rekreacinį vietovės patrauklumą įtakoja keletas veiksnių - teritorijoje į kurią siekiama pritraukti kuo daugiau rekreantų būtini tiek gamtiniai tiek kultūriniai rekreaciniai ištekliai tokie kaip: atraktyvi gyvūnija, augalija, reljefas, klimatas, rekreaciniai vandenys bei kraštovaizdis.
Pagal Lietuvos Respublikos bendrąjį planą (2002 m.) Plungės rajonas priskiriamas prie labai didelį rekreacinį potencialą turinčių teritorijų ir įeina į Platelių – Telšių – Varnių rekreacinį arealą, kurio vystymosi prioritetas - gamtinio ir pažintinio turizmo plėtra. Plungės rajone yra 9 saugomos teritorijos, kurių bendras plotas 27622 ha, tai sudaro apie 25% visos Plungės rajono teritorijos. Rajono miškingumas yra 37,9 %, tai yra tik nežymiai daugiau nei Lietuvos vidurkis (31,2 %), didžiausią rekreacinį potencialą turi Žemaitijos nacionalinio parko miškų masyvai, Šateikių, Kulių, Stalgėnų-Milašaičių miškų – miškų masyvai. Vandens telkinių ištekliais Plungės rajonas yra vienas patraukliausių turizmo plėtrai čia yra 28 valstybinės reikšmės vandens telkiniai. Nors rajonas nepasižymi ypatingai unikalių gamtinių vertybių gausa, tačiau jų pakanka formuoti pažintinius turistinius traktus. Pagrindinis Plungės rajono svetingumo ir turizmo infrastruktūros potencialas šiuo metu koncentruojasi Žemaitijos nacionaliniame parke ir Plungės mieste. Tuo tarpu likusios Plungės rajono teritorijos rekreacinis potencialas nėra išnaudojamas. Plungės rajonas yra tikras lyderis Vakarų Lietuvoje pagal kaimo turizmo sodybų skaičių, virš 20 kaimo turizmo sodybų.
Egzistuoja darbų kuriuose analizuojamos turizmo plėtros galimybes Plungės rajone (pagal LR Turizmo Departamento užsakymą. 2005m.), taip pat buvo sudarytas Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2007m.) , tačiau kaip ir kiekvienam tiksliam vertinimui reikia vis naujesnių ir naujesnių duomenų.
Kad galėtume įvertinti Plungės rajono gamtinių išteklių rekreacinę vertę ir potencialą, reikalingas tiriamas objektas - Plungės rajono gamtiniai ištekliai, tinkantys rekreacijos ir turizmo plėtrai. Norint jį išnagrinėti reikia: apibūdinti gamtinius išteklius, sampratą bei jų klasifikavimą; išnagrinėti savybes, būtinas plėtoti turizmui ir rekreacijai; įvertinti būtinų rekreacijai ir turizmui naudojamų savybių įtaką išteklių panaudojimui.


Turinys

 • 1.ĮVADAS3
 • 2. GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ SAMPRATA3
 • 2.1. Gamtinių išteklių reikšmė ir poilsiui ir turizmui. Jų klasifikacija4
 • 2.2. Gamtinių išteklių naudojimas rekreacijoje ir turizme5
 • 3. PLUNGĖS RAJONO PADĖTIS IR ĮVAIZDIS APSKRITYJE IR LIETUVOJE11
 • 4. PLUNGĖS RAJONO VANDENS TELKINIAI11
 • 4.1 Plungės rajono ežerai12
 • 4.2 Plungės rajono upės12
 • 5. PLUNGĖS RAJONO KLIMATAS13
 • 5.1 Turizmui tinkamas klimatas14
 • 5.2 Oro užterštumas Plungėje ir rajonuose14
 • 6. PLUNGĖS RAJONO GYVŪNIJA14
 • 6.1 Gyvūnijos nykimo priežastys15
 • 6.2 Gyvūnijos apsaugos priemonės15
 • IŠVADOS16
 • Literatūra17

Reziumė

Autorius
roberta_111
Tipas
Referatas
Dalykas
Geografija
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Žemė ir jos ištekliai

Geografija Referatas neringako1996
Žmogaus reikmėms tenkinti naudojami gyvosios ir negyvosios gamtos elementai, vadinami gamtos ištekliais. Gamtos ištekliai – tai gamtos elementai (žemė, vanduo, oras, klimatas, augalija,...

Mažeikių rajono gamtiniai ištekliai

Geografija Referatas roberta_111
Visi gamtos elementai kaip žemė, vanduo, oras, klimatas, augalija ir kiti gamtiniai ištekliai yra labai svarbūs visuomenei, plačiai naudojami rekreacijos ir turizmo srityje...

Žemės gelmių ištekliai

Geografija Prezentacija 2016 m. ievuxs
Darbas vertas geriausio pažymio, su įvairiomis nuotraukomis ir įdomiais faktais. Puikiai tiks ir kaip pvz.

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Geografija Prezentacija akvilyy
•Atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai gamtos ištekliai, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygoja gamtos ar žmogaus sukurti procesai. •Tai saulės, •vėjo, • geoterminė, •hidro,...

Rokiškio rajonas, jo gamtinė vertė

Geografija Prezentacija giedriusnote3
•Rokiškis- miestas Lietuvos šiaurės rytuose, Panevėžio apskrityje. Turi sieną su Latvija. Miestas minimas nuo 1499m. •Gyventojų (2011 m.): 34930. Vyrų 47%, moterų 53%....