Ekonomika ir verslas / Vadyba

Vidaus kontrolės sistema

0 atsiliepimų
Autorius:
Ilgą laiką buvo diskutuojama, tiek teoriniame lygmenyje, tiek ir praktiniame, (beje šios diskusijos vyksta ir šiandien) apie audito ir kontrolės sąvokų tapatumą ir skirtumą. Tik Vidaus audito ir kontrolės įstatyme šios savokos atskiriamos. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme vidaus kontrolė apibrėžiama kaip viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymasi bei su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. Tuo tarpu vidaus auditas viešajame sektoriuje – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą.
Apibendrinant vidaus kontrolė yra procesas, kuriame dalyvauja visas viešasis juridinis asmuo ir skirtas užtikrinti:
• Veiklos efektyvumą ir našumą;
• Finansinio atsiskaitomumo patikimumą;
• Galiojančių įstatymų ir nuostatų laikymąsi.
Darbo tikslas: Apibrėžti vidaus kontrolės sistemos veiklą ir jos vertinimą.
Darbo uždaviniai:
- Apibrėžti vidaus kontrolės ir vidaus audito sampratas;
- Aptarti vidaus kontrolės reikšmę bei jos vystymąsį;
- Aptarti vidaus kontrolės vertinimos aspektus;
- Pateikti išvadas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4342 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIDAUS KONTROLĖ4
 • 1.1. Vidaus kontrolės reikšmė7
 • 1.2. Vidaus kontrolės vystymąsis9
 • 1.2. Vidaus kontrolės tikslai10
 • 1.3. Vidaus kontrolės audito rizika12
 • 2. VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO METODAI14
 • 2.2. Vidaus kontrolės įvertinimas15
 • 3. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS APRIBOJIMAS17
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA:20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje
Kursinis darbas Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje

Pastaruoju metu vis labiau diskutuojama įmonių valdomumo (kitaip dar vadinamo korporatyvinio valdymo – angl. “corporate [...]

Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai
Referatas Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

Temos aktualumas. Vidaus kontrolė yra svarbi norint, kad įstaiga tinkamai atliktų savo veiklą, o esant [...]

Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai
Referatas Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

Temos aktualumas: Kiekviena verslo įmonė, viešoji įstaiga, finansų įstaiga ir kiti ūkio subjektai turi tinkamai [...]

Kontrolės sistemos analizė UAB “X”
Referatas Kontrolės sistemos analizė UAB “X”

ŠIS BAIGIAMASIS DARBAS KLASIFIKUOJAMAS KAIP REFERATAS, NES ANTRA DARBO DALIS ŠIUO METU NEBEAKTUALI. [...]

Transporto įmonės vidaus kontrolė
Referatas Transporto įmonės vidaus kontrolė

Kiekvienoje šalyje vidaus kontrolės sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo teisinių bei administracinių įstatymų. Lietuvoje [...]

Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“
Referatas Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar mažose įmonėse [...]

Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei
Diplominis darbas Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei

Informacija – tai tikrovės atvaizdavimas tam tikra tvarka ir sistema. Informacija yra tai, kas [...]

Vidaus kontrolės aplinka, kaip dinaminis (nuolat kintantis) objektas
Kursinis darbas Vidaus kontrolės aplinka, kaip dinaminis (nuolat kintantis) objektas

Pasaulyje vidaus kontrolės teorijos yra gana išplėtotos ir nagrinėjamos bei tobulinamos daugelio tyrinėtojų. Vidaus kontrolė [...]

Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas
Prezentacija Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas

žKredito unija – kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi [...]

Vidaus kontrolė N organizacijoje
Diplominis darbas Vidaus kontrolė N organizacijoje

Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbūs įmonės tikslai, tokie kaip stabili, pelninga ir konkurencinga [...]

Kontrolės sistemų projektavimo savo profesinėje veikloje analizė
Referatas Kontrolės sistemų projektavimo savo profesinėje veikloje analizė

Įmonės valdymas - sudėtingas procesas, kuriame dažnai pasitaiko neapibrėžtumo. Planai ne visada vykdomi taip, kaip [...]

Kontrolingo sistemos įdegimas
Referatas Kontrolingo sistemos įdegimas

Taigi šio kursinio darbo tikslas – įrodyti ir pagrįsti kontrolingo sistemos diegimo būtinumą įmonėje, analizuojant [...]

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje
Kursinis darbas Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti [...]

Įmonės planų kontrolė
Prezentacija Įmonės planų kontrolė

Darbą sudaro 19 skaidrių.

Lietuvos mokesčių sistema
Referatas Lietuvos mokesčių sistema

Šiame referate bus aptarti šie dalykai: • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema; • Gyventojų pajamų mokestis; • Pelno mokestis; • Pridėtinės vertės mokestis; • Akcizai; • Įmokos socialiniam [...]