Vidaus kontrolės sistema

21 psl. / 4342 žod.

Ištrauka

Ilgą laiką buvo diskutuojama, tiek teoriniame lygmenyje, tiek ir praktiniame, (beje šios diskusijos vyksta ir šiandien) apie audito ir kontrolės sąvokų tapatumą ir skirtumą. Tik Vidaus audito ir kontrolės įstatyme šios savokos atskiriamos. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme vidaus kontrolė apibrėžiama kaip viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymasi bei su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. Tuo tarpu vidaus auditas viešajame sektoriuje – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą.
Apibendrinant vidaus kontrolė yra procesas, kuriame dalyvauja visas viešasis juridinis asmuo ir skirtas užtikrinti:
• Veiklos efektyvumą ir našumą;
• Finansinio atsiskaitomumo patikimumą;
• Galiojančių įstatymų ir nuostatų laikymąsi.
Darbo tikslas: Apibrėžti vidaus kontrolės sistemos veiklą ir jos vertinimą.
Darbo uždaviniai:
- Apibrėžti vidaus kontrolės ir vidaus audito sampratas;
- Aptarti vidaus kontrolės reikšmę bei jos vystymąsį;
- Aptarti vidaus kontrolės vertinimos aspektus;
- Pateikti išvadas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIDAUS KONTROLĖ4
 • 1.1. Vidaus kontrolės reikšmė7
 • 1.2. Vidaus kontrolės vystymąsis9
 • 1.2. Vidaus kontrolės tikslai10
 • 1.3. Vidaus kontrolės audito rizika12
 • 2. VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO METODAI14
 • 2.2. Vidaus kontrolės įvertinimas15
 • 3. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS APRIBOJIMAS17
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA:20

Reziumė

Autorius
irmerna
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar mažose įmonėse, be to ir konkurencinėje aplinkoje sparti technologijos plėtra...

Transporto įmonės vidaus kontrolė

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Kiekvienoje šalyje vidaus kontrolės sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo teisinių bei administracinių įstatymų. Lietuvoje vidaus kontrolė, kaip atskira veiklos sritis, atsirado po...

Kontrolingo sistemos įdegimas

Vadyba Referatas 2008 m. jurgute
Taigi šio kursinio darbo tikslas – įrodyti ir pagrįsti kontrolingo sistemos diegimo būtinumą įmonėje, analizuojant tokius uždavinius:1. Išsiaiškinti ir aptarti kam reikalingas...

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. guoba
Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti savalaikę, tikslią ir išsamią informaciją, reikalingą valdymo sprendimams...

Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

Vadyba Referatas kerry.
Temos aktualumas. Vidaus kontrolė yra svarbi norint, kad įstaiga tinkamai atliktų savo veiklą, o esant darbo tvarkos pažeidimas, finansinių ataskaitų neatitikimui bei kitoms...