Vadybos mokslo raida

16 psl. / 4024 žod.

Ištrauka

Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai. Kai kurių yra griežta ir formali struktūra, kitų – ne tokios aiškios struktūros. Tačiau visas organizacijas į vieną visumą sujungia ir išlaiko grupė žmonių, kuri kartu siekia bendro tikslo. Visos organizacijos turi vadovus, asmenis atsakingus už tai, kad tikslai būtų pasiekti. Šiuo metu Lietuvoje užregistruota per 130 tūkst. įvairiausių organizacijų, įmonių, įstaigų. Kiekviena jų turi bent viena vadovą ar savininką. Tačiau yra tokių organizacijų, kuriose įvairaus rango vadovų yra ne vienetai, o dešimtys ar net šimtai.
Vadybos dalykas padeda vadovams, organizacijos nariams ir visai organizacijai suformuoti ir įgyvendinti tikslus ir turėti veiklos perspektyvą. Šiandienos organizacijos prisideda prie dabartinio žmonių gyvenimo lygio standartų, kuria ateitį. Kuriant dabartį ir ateitį negalima nepaisyti ir praeities, nes joje buvo daug atradimų, praeities klaidų. Daugelis autorių mano, kad galima valdyti daiktus arba gamyboje vykstančius procesus, susijusius su žmogaus fiziniu darbu. Žmonėms galima tik vadovauti. Įmones, teikiančias paslaugas arba ministerijas, agentūras, kontoras, mokyklas, ligonines administruojame.
Vadybininko funkcijos yra platesnės negu vadovo. Jis ne tik įgyvendina aukštesniųjų instancijų nurodymus, bet dar motyvuoja pavaldinius bei telkia juos bendram tikslui. Taip pat jis formuoja organizacijos politiką, kuria ateities viziją, kelia strateginius tikslus, atlieka situacijos analizę. Vadyba užsiima ir kiti įmonės darbuotojai, atliekantys minėtas funkcijas. Taigi vadyba yra kolektyvinė veikla.
Darbo tikslas – pateikti teorinius ir praktinius vadybos mokslo raidos pagrindinius aspektus.
Uždaviniai:
1. Apibūdinti vadybos mokslo sampratą bei jos raidą pasaulyje ir Lietuvoje,
2. Pateikti ankstyvuosius samprotavimus apie vadybos mokslą bei šiuolaikinės vadybos teorijas,
3. Pateikti vadovo pagrindines pareigybes bei aptarti jas,
4. Pateikti padarytas išvadas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VADYBOS MOKSLO RAIDA TEORIJOJE4
 • 1.1. Vadybos samprata5
 • 1.2. Ankstyvieji samprotavimai apie vadybą5
 • 1.3. Pagrindinės šiuolaikinės vadybos teorijos7
 • 1.4. Vadybos mokslo raida7
 • 1.5. Vadybos mokslo raida Lietuvoje10
 • 2. VADYBOS MOKSLO RAIDA PRAKTIKOJE12
 • 2.1. Vadybos situacijos12
 • 2.2. Vadovas praktikoje13
 • IŠVADOS15
 • NAUDOTA LITERATŪRA:16

Reziumė

Autorius
irmerna
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos raida W. E. Demingo darbuose

Vadyba Referatas deimanteb
1980- ųjų pradžioje keitėsi vadovavimas verslui. W.E.Demingo požiūris į visuotinę kokybės vadybą įtaka tapo įrankiu, “transformuojančiu visuomenės švietimą ir paverčiančiu “vienodas galimybes” daugiau...

Vadybos samprata ir teorijų raida

Vadyba Konspektas ganesas
ORGANIZACIJOS IR VADYBOS POREIKIS Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai: mokyklos, sporto komandos, muzikinio kolektyvo ar teatro trupės, religinės...

Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas evysniux@gmail.com
Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro 2 ar daugiau žmonių. Organizacija turi bendrą...

Vadybos mokslo raida

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. gintushke
Organizacijos – yra neišvengiama šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Kiekvienas iš mūsų net nesusimąstome, jog priklausome vienai ar kitai organizacijai. Organizacijų yra daug ir...

Vadybos samprata ir teorijų raida

Vadyba Konspektas 2016 m. iiuta
Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias kon­krečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavi­mą ir kontrolę. Nors iki dabar šis požiūris...

Vadybos esmė ir raida.Organizacijos ir vadyba

Vadyba Konspektas 2010 m. arminas
Tikslas –   supažindinti su vadybos mokslo raida ir vadybos procesu organizacijoje. Uždaviniai: apibūdinti vadybos sąvokas; išvardinti ir paaiškinti pagrindines valdymo veiklos sritis;...