Demokratija ir elitas

12 psl. / 2986 žod.

Ištrauka

Jau nuo seniausių laikų, pastebima, kad visuomenėje visada yra tam tikra mažuma – socialinė klasė, dominuojanti priimant svarbius sprendimus ir savo rankose telkianti valdžią. Todėl nenuostabu, kad kai kurios socialinės klasės turi daugiau privilegijų prieš kitas klases. Sociologai tokį reiškinį įvardija kaip elitizmą. Šiandieniniame demokratiškame pasaulyje akivaizdu, kad elitų kova ir cirkuliacija iš tiesų egzistuoja. Elitizmo šalininkai teigia, kad visuomenę visada valdo elitas, o plačiau nagrinėjant šią temą, elito teorijų istorijoje matome įvairiausių pažiūrų į elito ir demokratijos santykį. Pirmieji moderniosios politologijos klasikai – Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto ir Roberto Michels išreiškė abėjones dėl demokratijos ir elito suderinamumo arba tiesiog šią galimybę paneigė. Vėlesni teoretikai J. Schumpeter, G. Sartori ir daugelis kitų mokslininkų teigė, kad elitas ir demokratija yra suderinami, o R. Darendof - kad net ir neatskiriami. Juk jeigu politika, Haroldo Laswello žodžiais tariant, yra „who, where and when gets what“, tai elitui šiose visaapimančiose dalybose turėtų priklausyti svarbi pozicija.
Tema „Demokratija ir elitas“ pasirinkta ne veltui, kadangi vertėtų labiau išnagrinėti demokratijos ir elito principus ir pagrindinius jų bruožus, juk ši tema ne tik buvo, bet vis dar yra aktuali šiandieninės politikos dalis, pradėta nagrinėti dar apšvietos amžiaus filosofų, tokių kaip V. Pareto, G. Mosca, R. Michels, kurių idėjomis ir remsiuosi analizuodama demokratijos bei elito santykį. Nors vienokia ar kitokia forma elitizmo idėjos buvo gajos visais laikais, daugiausia dėmesio skirsiu būtent šių trijų filosofų veikaluose skelbtoms idėjoms.
Šiame darbe bus aptariama demokratijos kilmė, pagrindinės jos idėjos, elitizmo kilmė, kokią reikšmę jis turi visuomenei. Taip pat, remdamiesi elitizmo klasikų teiginiais, apžvelgsime elitizmą demokratijoje, elito ir demokratijos konsolidaciją. Taigi, pagrindinis šio darbo tikslas yra: ištirti demokratijos ir elito teorijas bei aptarti jų suderinamumą. Šiam tikslui įgyvendinti iškeliami tokie uždaviniai:
1. Pateikti bendrą demokratijos sampratą;
2. Apžvelgti demokratijos kilmę, susiformavimą;
3. Išsiaiškinti elito teorijos atsiradimą, įtaką valdžiai, visuomenei.
4. Nagrinėjant elito klasikų idėjas apibrėžti demokratinį elitizmą.
5. Pateikti demokratijos ir elito tarpusavio suderinamumą.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. Demokratijos vaidmuo3
  • 2. Demokratijos sampratų įvairovė3
  • 3. Demokratijos teorijos4
  • 4. Elitas5
  • 5. Elito susiformavimas5
  • 6. Elito teorijos atstovai6
  • 7. Elitas ir demokratijos konsolidacijos problemos9
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS11

Reziumė

Autorius
vilytt
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

Demokratija pagal Robertą A. Dahlį

Politologija Rašinys vilytt
Šiuo metu demokratijos idėja yra populiari visur. Dauguma režimų pretenduoja vadintis „demokratiniais“, o tie, kurie to nedaro, dažnai pabrėžia, kad jų ypatingas nedemokratinio...

Elito vaidmuo demokratijoje

Politologija Referatas 2015 m. b.m.t.
Demokratija tikrai nėra naujas dalykas, jo šaknys glūdi V amžiuje prieš Kristų. Ši sąvoka vartojama apibūdinant valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi...

Tiesioginė demokratija Lietuvoje ir Estijoje

Politologija Referatas 2013 m. reirei
Referendumas – viena svarbiausių tiesioginės demokratijos išraiškų. Jis tampa legitimaciją didinančia priemone, kuomet klausimas politiniu požiūriu yra labai svarbus arba ginčytinas.[1] Ne viena...