Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

10 psl. / 2049 žod.

Ištrauka

Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos tyrimo ir apdorojimo funkciją. Tačiau metodologinė pozicija ir taikant metodus vaidina svarbų vaidmenį, ji padeda teisingai pasirinkti ir naudoti metodus bei tyrimo procedūras problemai nagrinėti, tyrimo strategijai ir praktikai konstruoti.
Kokybinio ir kiekybinio požiūrio į socialinės realybės tyrimą ypatumai lemia ir sociologinių tyrimų programą. Kiekybinį sociologinį tyrimą, turintį savo gyvenimo tradicijas, užsakovai ir mokslinė visuomenė labiau toleruoja nei palyginti naują – kokybinį. Dėl akivaizdžių rezulatų ir gebėjimo patikrinti jų pagrįstumą. Tiesa, egzistuoja ne mažai sociologinio tyrimo programų aprašymų (modelių), kurių autoriai (K. D. Bailey, V. Jadov, K. Kardelis, I. Liuobikienė, J. Leonavičius ir kt.) nevienodai vertina jos parengimą. Nepaisant to, esama ir esminių panašumų. Tai susiję su tyrimo etapais, tyrimo problemų, hipotezių formulavimu, sociologinės informacijos ir analizės rinkimo metodais bei tyrimo apimties nustatymu.
Šio darbo tikslas – išnagrinėti literatūrą susijusią su kokybiniais ir kiekybiniais socialiniais tyrimais ir tuo remiantis:
apibrėžti kiekybinių ir kokybinių socialinių tyrimų sampratą;
išsiaiškinti kokybinių ir kiekybinių socialinių tyrimų būdingiausius bruožus ir jų skirtumus;
išanalizuoti kokybinio ir kiekybinio socialinių tyrimų programas.


Turinys

  • 1. KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI SOCIALINIAI TYRIMAI3
  • 1.1. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų samprata3
  • 1.2. Kiekybinio socialinio tyrimo programa5
  • 1.2.1. Kiekybinio sociologinio tyrimo programa5
  • 1.2.2. Tyrimo tikslo ir uždavinių nustatymas6
  • 1.3. Kokybinio socialinio tyrimo programa7
  • 1.3.1.Kokybinio tyrimo planas7
  • 1.3.2. Kokybinio tyrimo plano modeliai8
  • APIBENDRINIMAS9
  • LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
monikagustas
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Sociologija Tyrimas 2011 m. stella
Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais – socialinė stratifikacija. Lietuvos visuomenėje religinės bendruomenės turi...

Mano vertybiniai principai socialiniame darbe

Sociologija Referatas 2014 m. brighid
Savo darbe aprašysiu profesines vertybes, kurios dažniausiai įgyvendinamos socialinio darbo veiklos principais, paremtais profesinėmis vertybėmis. Pasak V. Kavaliauskienės (2005), principas yra žmogaus elgesio...

Socialinės reklamos pastebimumo studentų tarpe tyrimas

Sociologija Tyrimas 2011 m. krisstei
Dabartinėje modernioje visuomenėje apstu socialinių problemų, tačiau atradus sprendimo būdus vienoms aktualijoms, vis dar lieka daug kitų klausimų, reikalajančių visuomenės dėmesio. Pavyzdžiui, nenykstanti...