Ūkinės veiklos ciklų rūšys ir priežastys

13 psl. / 2432 žod.

Ištrauka

Ūkinės veiklos lygis yra dinamiškas, jis išgyvena tam tikrus ekonominius ciklus. Ekonominiu ciklu yra vadinami nereguliarūs gamybos apimties ir užimtumo svyravimai. Šio ciklo metu gamybos apimtis, darbo užmokestis, investicijos, verslo pajamos ir pinigų kiekis rinkoje turi tendenciją sinchroniškai keistis. Patys ciklai pereina šias fazes: krizės, pagyvėjimo, pakilimo (bumo) ir nuosmukio (recesijos), tačiau ciklas gali ir nepereiti visų fazių. Norint nustatyti ciklo fazę yra analizuojamas bendrojo vidaus produkto lygio kitimas. Ciklinius svyravimus daugiausiai lemia ekonominės jėgos, jų atsiradimas ar įtakos praradimas.
Temos aktualumas: cikliniai svyravimai nuolat veikia ekonomiką, todėl jų ir jų pasekmių žinojimas leidžia nuspėti būsimus ekonomikos šuolius.
Problema: ekonominis cikliškumas – po ekonominio pakilimo visuomet seka nuosmukis.
Darbo tikslas: aptarti ūkinės veiklos ciklų rūšis ir priežastis.
Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: aptarti teorinius ciklinių svyravimų aspektus, atskleisti verslo ciklų požymius, išsiaiškinti jų buvimo priežastis, grafikais pavaizduoti ciklinių svyravimų fazes, nagrinėjant svyravimus atspindinčius ar įtakojančius duomenis.


Turinys

  • Įvadas3
  • Cikliniai svyravimai4
  • Ūkinės veiklos ciklų rūšys5
  • Verslo ciklų priežastys8
  • Ūkinės veiklos ciklo fazių atsispindėjimas grafikuose9
  • Išvados13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 6, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Kinijos ekonomikos augimo priežastys

Ekonomika Referatas 2013 m. krisgalin
Darbo tikslas – išanalizuoti Kinijos ekonomikos augimo priežastis. Darbo objektas – darbe analizuojamos Kinijos ekonomikos augimas nuo 1978 metų. Darbo uždaviniai: 1) išskrti...