Kinijos valiuta: analizė ekonominiais klausimais

24 psl. / 5264 žod.

Ištrauka

Išverstas straipsnis iš anglų kalbos
Kinijos politikos kišimasis į juanio vertės nustatymą lyginant su doleriu kelia pagrindinę įtampą tarp Kinijos ir jos prekybos partnerių, ypač Jungtinių Amerikos valstijų. Keletas analitikų teigia, kad Kinija sąmoningai „manipuliuoja“ savo valiuta, norėdama įgyti nesąžiningą prekybos pranašumą prieš savo užsienio prekybos partnerius. Jie įrodinėja, kad Kinijos neįvertinta valiuta buvo pagrindinis deficito veiksnys JAV metiniame tarptautinės prekybos balanse su Kinija. Tai prisidėjo prie plataus masto darbo vietų praradimą JAV, ypač apdirbamojoje pramonėje. Prezidentas Obama 2010 metų vasarį teigė, kad Kinijos neįvertinta valiuta JAV firmas stumia į labai nepalankią padėtį konkurencijoje ir įsipareigojo Kinijos valiutos politiką paversti pagrindiniu prioritetu.
Kinija teigia, kad jos vykdoma valiutos politika siekiama skatinti ekonominį stabilumą, o ne neigiamai įtakoti kitas šalis. Nuo 2005 m. liepos iki 2008 m. liepos mėnesio Kinija leido juaniui palaipsniui pakilti dolerio atžvilgiu. Deja, kai pasaulinės ekonominės krizės poveikis tapo akivaizdus, juanio kilimas dolerio atžvilgiu buvo sustabdytas ir nusistovėjo pastovus dolerio keitimo kursas 6,83 juanių. Šis žingsnis buvo kritikuojamas daugelio pagrindinių Kinijos prekybos partnerių, įskaitant JAV ir Europos Sąjungą. Kinija reagavo savo valiutos politiką pakeisdama į protekcionistinę. Tačiau, 2010 m. birželio 19 d., Kinijos Liaudies bankas pareiškė, kad remiantis esamomis ekonominėmis sąlygomis nusprendė toliau reformuoti juanio valiutos kurso režimą ir sustiprinti juanio keitimo kurso lankstumą. Nuo 2010 m. birželio 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 4d., juanio vertė pakilo 6,1%. Tačiau, juanio kilimo tempas nuo šio pranešimo buvo kritikuojamas kaip pernelyg lėtas.
Nors ekonomistai nesutaria dėl juanio nuvertinimo dolerio atžvilgiu ir ekonominių nuvertinimo padarinių Kinijos pagrindinių prekybos partnerių atžvilgiu, įskaitant JAV, daugelis sutaria, kad valiutos lankstumas bus svarbus padedant sumažinti pasaulinį disbalansą, kuris manoma buvo pagrindinis finansinės krizės ir ekonominio sulėtėjimo veiksnys. Taip pat jie tvirtina, kad valiutos reforma Kinijai yra ilgalaikės svarbos. Tačiau daugelis ekonomistų teigia, kad Kinijos valiutos įvertinimas truputį sumažins prekybos disbalansą tarp JAV ir Kinijos, nebent tokie veiksmai būtų taikomi su JAV ir Kinijos pakeitimais makroekonomikos praktikoje (JAV turi daugiau taupyti ir mažiau vartoti, o Kinija – mažiau taupyti ir daugiau vartoti), kurie sumažintų JAV importą ir padidintų Kinijos bendrą importą, įskaitant ir iš JAV. Be to, kai kurie analitikai teigia, kad Kinijos pramonės politika kelia daug didesnį iššūkį JAV ekonominiams interesams, nei nuvertinta valiuta.
Straipsnio tikslas – aptarti pagrindinius Kinijos valiutos politikos aspektus ir jų įtaką JAV ekonomikai.
Uždaviniai – apžvelgti Kinijos valiutos politiką, išanalizuoti šios politikos įtaką JAV dvišaliam prekybiniam balansui, darbo lygiui, pateikti JAV atsakomuosius žingsnius, išsiaiškinti nuvertinto juanio įtaką Kinijos ekonomikai, aptarti įvairias analitikų nuomones dėl juanio įtakos JAV ekonomikai.
Metodologija – empirinis tyrimas, statistinis tyrimas, teorinė analizė.


Turinys

  • Santrauka2
  • Įvadas3
  • Pagrindiniai faktai apie Kinijos valiutos politiką4
  • Kinijos valiutos efekto JAV ekonomikai ekonominė analizė9
  • Kinijos perspektyva ir interesai: ekonominis augimas ir stabilumas13
  • Priedas. JAV ir Kinijos ekonomikos disbalanso rodikliai17

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 6, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Valiutinės rizikos rūšys

Finansai Referatas donatak
Kintant ekonomikai kinta ir verslas bei jo struktūra. Esant Tarybų Sąjungos sudėtyje dėl prekybos plėtros nereikėjo sukti galvos, nes reikėjo aptarnauti gana didelę...

AB „X“ pinigų srauto analizė

Finansai Kursinis darbas pikonas
Sakoma, pinigai nekvepia. Tai viena priežasčių, dėl ko juos reikia saugoti ypač akyliai, nes jie visiems reikalingi vienodai, be to, skirtingai nuo kokių...

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Finansai Referatas baltojipuga
Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra, kitimo priežastys ir pasekmės 2008-2012 m. LR biudžeto...

Tarptautinis valiutos fondas: analizė

Finansai Referatas dagne125
Tarptautinės finansų institucijos – sudėtinė tarptautinių finansų sistemos struktūrinė dalis, turinti nemažą įtaką pasaulinės ekonomikos vystymosi raidai. Tarptautinių finansinių institucijų įtaka pasaulinei ekonomikai...