Lietuvos integracijos į ES nauda

18 psl. / 2614 žod.

Ištrauka

Lietuva nuėjo ilgą kelią, siekdama tapti Europos Sąjungos (ES) nare. 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva pagaliau tapo pilnateise jos nare. Įstojusi į ES, Lietuva įgavo naujus instrumentus savo politiniams ir ekonominiams prioritetams įgyvendinti. Tuo pačiu ji prisiėmė politinius įsipareigojimus siekti bendrų ES tikslų. Lietuvos integracija į ES atnešė naudą ekonomikai, politikai, socialinėje srityje ir kt. Naudą galima nagrinėti įvairiais aspektais, mes analizuosime ekonominę naudą mūsų šaliai. Lietuvos integracija į ES šalies ekonomikai sukūrė spartesnes ūkio plėtros galimybes. Kaip didžiausia naudą galima išskirti įsiliejimą į bendrą rinką ir laisvą prekių bei paslaugų judėjimą. Tai didina Lietuvos eksportą į kitas šalis. Taip pat atsiveria galimybės užsienio investuotojams Lietuvoje. Jie steigdami kompanijas mūsų šalyje, trukdo monopolininkams, skatina konkurenciją, didina gamybos efektyvumą. Įstojus į ES, Lietuva gauna įvairias dotacijas ir finansavimą, skirtus įgyvendinti įvairiems projektams ir programoms.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos integracijos į ES ekonominę naudą.
Uždaviniai yra šie:
• Išnagrinėti šalies BVP pokyčius prieš ir po įstojimo į ES.
• Išanalizuoti kaip ir kiek pasikeitė Lietuvos eksportas į ES šalis po integracijos į ES.
• Išsiaiškinti kaip pasikeitė tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje.
• Aptarti ES finansinę paramą Lietuvai.
• Išnagrinėti darbo užmokesčio kitimą prieš ir po įstojimo į ES.
• Aptarti Baltijos jūros regiono strategiją ir jos naudą Lietuvai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • Bendrasis vidaus produktas4
 • Eksportas6
 • Importas7
 • Tiesioginės užsienio investicijos7
 • Valstybinio sektoriaus pajamos8
 • Darbo užmokestis9
 • Lito kurso kitimas kitų valiutų atžvilgiu11
 • Europos Sąjungos parama12
 • Baltijos jūros strategija15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 6, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Lietuvos užimtumo politika ir įdarbinimas

Ekonomika Referatas 2008 m. rasa13
Visiškas užimtumas – tai bet kurios šalies ekonominės politikos tikslas. Taigi apie nedarbą tenka kalbėti kaip apie svarbią ekonominę problemą ir vyriausybės politiką,...