Antimonopolinė politika Lietuvoje

16 psl. / 4101 žod.

Ištrauka

Vienas kraštutinis rinkos struktūros atvejis ir visiška priešingybė tobulai konkurencijai – monopolija. Tai toks rinkos sandaros tipas, kai yra vienintelis prekių, neturinčių artimų pakaitų, pardavėjas (gr.,,monos“ – „vienintelis“, „poleo“ – „parduoti“). Realiame gyvenime yra labai mažai produktų, kurie neturi pakaitalų. Gali būti vienintelė elektros energijos pardavėja regione, tačiau energija naudojama įvairiems tikslams, turi pakaitalų (pvz. vienas iš jų – anglis). Taigi galima teigti, kad grynosios monopolijos yra labai retas reiškinys - abstrakcija.
Kadangi turėdama monopolinę jėgą, įmonė gali pakeisti tobulos konkurencijos diktuojamą resursų alokaciją ir nacionalinių pajamų paskirstymą, valstybė antinomopoliniais įstatymais bando neleisti firmoms įgyti monopolinę jėgą arba ją išlaikyti. Antiminopoliniai įstatymai įvairiose šalyse nevienodi. Nors jie remiasi bendrais teoriniais principais, aiškinančiais neigiamas monopolijos pasekmes ūkiui, tačiau nemažai lemia ir konkreti kiekvienos valstybės situacija, ir valstybės požiūris į ją. Vakarų Europos antimonopolinis reguliavimas vėlavo pusę amžiaus, palyginti su JAV, o štai Lietuvoje parengtas antimonopolinio įstatymo projektas tik 1990 m., 100 metų vėliau nei garsusis Shermen‘o įstatymas – pirmasis antitrestinis įstatymas priimtas Amerikoje (priimtas 1890m., riboja gamybos konkurenciją, kuri vyksta kartu su ekonomikos industrializavimu. Monopolija ir didelės rinkos dalys nebuvo draudžiamos, tik buvo baudžiama už nesąžiningus, neteisėtus kovos su konkurentais veiksmus).
Taigi šiame referate nagrinėjama monopolijos formavimosi ypatybės, monopolijos valstybiniai reguliavimo būdai, taip pat apžvelgiama, kokios Lietuvoje yra monopolijos ir kaip jas reguliuoja Lietuvos valstybė. Ši tema dabar ypač aktuali yra energetikos sektoriuje.


Turinys

 • Įvadas2
 • Teorinė dalis3
 • MONOPOLIJOS FORMAVIMOSI ĮPATYBĖS3
 • NATŪRALIŲJŲ MONOPOLIJŲ REGULIAVIMAS3
 • MONOPOLIJOS VALSTYBINIAI REGULIAVIMO BŪDAI5
 • Praktinė dalis6
 • KAIP VALSTYBĖ REGULIUOJA MONOPOLIJAS ATSKIRUOSE RINKOS SEKTORIUOSE?7
 • 1. Energetikos sektorius7
 • a) Šilumos tiekimo sektorius7
 • b) Gamtinių dujų ir naftos sektorius7
 • c) Branduolinė energetika8
 • 2. Telekomunikacijų sektorius9
 • 3. Transporto sektorius10
 • IŠVADOS10
 • Literatūros sąrašas11
 • Priedas12

Reziumė

Autorius
ellita
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Investavimo politika Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2008 m. zujkutytia
Gerėjant žmonių pragyvenimo lygiui, atsiranda vis daugiau „laisvų“ lėšų, kurios nepanaudojamos tenkinant būtinuosius poreikius. Šias lėšas galima panaudoti su tikslu uždirbti daugiau pinigų....

Lietuvos užimtumo politika ir įdarbinimas

Ekonomika Referatas 2008 m. rasa13
Visiškas užimtumas – tai bet kurios šalies ekonominės politikos tikslas. Taigi apie nedarbą tenka kalbėti kaip apie svarbią ekonominę problemą ir vyriausybės politiką,...

Lietuvos Respublikos biudžeto politika

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. guoba
Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija yra parengti ir realizuoti priemonių planą, kuriuo stengiamasi...