Teisinės atsakomybės rūšys

31 psl. / 8664 žod.

Ištrauka

Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike.
Perspektyvinė (arba į ateitį) reiškia, kad tam tikra žmonių grupė ar konkretus žmogus atsako už savo veiksmus žiūrėdamas į ateitį. Pvz.: atsakomybė už savo vaikų ateitį.
Retrospektyvinė - tai atsakomybė už tai, kas yra padaryta praeityje. Teisinė atsakomybė yra paprastai retrospektyvikio pobūdžio, t.y. atsakomybė už padarytą nusikaltimą.
Atsakomybė kaip reiškinys egzistuoja nuo senų laikų. Ilgą laiką žmonės gyveno kaip laukiniai gyvūnai. Kad galėtų lengviau išgyventi ir apsisaugoti, žmonės pradėjo jungtis į kaimenes, gentis bei bendruomenes. Bendrai gyvenant pradeda vystytis ūkininkavimas bei gamyba. Jau tada vyresniųjų susirinkimai nagrinėdavo iškilusius nesutarimus tarp žmonių, smerkdavo nederamą žmonių elgesį, pasireiškiantį išdavyste, bailumu, piktnaudžiavimu. Buvo taikomi ne tik pabarimai ar pamokymai, bet ir griežtos priemonės, kaip gyvybės atėmimas. Jau tais pirmais valstybės kūrimosi etapais žmogus turėjo savo pareigas ir buvo atsakingas už savo veiksmus, jeigu jie prieštaravo tų laikų papročiams bei taisyklėms.
Atsiradus privačiai nuosavybei ir vystantis gamybai žmonės susiskaldė į atskiras šeimas. Tam, kad būtų lengviau reguliuoti visuomenės tarpusavio santykius,valstybė sukuria naujas elgesio taisykles, kurių privalo laikytis visi visuomenės nariai. Sukurdama šias taisykles ir įtvirtindama norminiais aktais, ji taip pat įtvirtina ir atsakomybės už šių taisyklių nesilaikymą formas - šios atsakomybės formos palaipsniui nusistovėjo iki šių dienų teisinės atsakomybės formų.
Atsiradus šioms formalioms elgesio taisyklėms, atsirado ir atsakomybė už jų nesilaikymą. Atsakomybė suvaržo žmogaus laisvę,kadangi jis turi elgtis ir gyventi pagal priimtas normas,o jas pažeidus, jis bus nubaustas.
Mūsų laikais atsakomybė atlieka tokį pat vaidmenį. Jos tikslas saugoti visuomenę nuo neteisėtų veiksmų,pataisyti ir perauklėti teisės pažeidėjus, bei užkirsti kelią naujiems teisės pažeidimams.
Žmogus privalo derinti savo elgesį su kitų žmonių interesais, elgtis teisingai ir sąžiningai. Tai yra jo teisinė ir moralinė pareiga, o už jos nesilaikymą atsiranda teisinė atsakomybė. Žmogus kaip visuomenės narys turi suvokti,jog jis yra atsakingas už savo veiksmus. Atsižvelgiant į žmogaus veiksmų pasekmes,jis gali būti giriamas arba smerkiamas. Antruoju atveju jam bus taikomos atitinkamos poveikio priemonės.
Žmogus savo prigimtimi yra laisvas. Tačiau jo laisvo pasirinkimo galimybės nėra neribotos, kadangi egzistuoja visuotinai pripažintos moralinės ir teisinės žmogaus laisvo elgesio ribos.
Žmogus yra laisvas pasirinkti savo elgesio variantą atsižvelgiant į nustatytas ribas. Šios ribos dorovėje yra gėris ir blogis, teisėje teisėtumas ir neteisėtumas. Laisvo žmogaus pasirinkimo laisvė pripažįstama tiek,kiek ji neriboja kitų asmenų pasirinkimo laisvės. Tai yra įgyvendinant savo teises žmogus negali pažeisti ar varžyti kitų asmenų teisių.
Visiems privalomas reikalavimas derinti savo elgesį su kitų žmonių interesais.Elgtis sąžiningai ir teisingai nėra vien moralinė pareiga, tai ir teisinė pareiga, už kurios nevykdymą atsiranda teisinė atsakomybė.


Turinys

  • I. ĮŽANGA
  • II. DĖSTOMOJI DALIS. Teisinės atsakomybės rūšys
  • 1. Administracinės atsakomybės samprata.
  • 1.1. Administracinės atsakomybės samprata
  • 1.2. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai.
  • 2. Baudžiamoji atsakomybė
  • 3. Civilinė atsakomybė
  • 4. Drausminė atsakomybė
  • 5. Administracinės,baudžiamosios ,civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai
  • III. IŠVADOS

Reziumė

Autorius
jenna
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Teisė Referatas 2010 m. m. erika
Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame paskolas būstui, sudarydami sutartis su banku, mes galime...

Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Teisė Referatas zuzenka
Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis. Pabrėžiama, kad būtina atskirti civilinės atsakomybės priemones nuo...

Atskiros deliktinės atsakomybės rūšys

Teisė Prezentacija 2009 m. some_sugar
Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus...

Socialinė atsakomybė ir jos rūšys

Teisė Referatas heavypurse
Temos aktualumas. Asmenybės atsakomybė turi socialinę prigimtį, nulemtą santykių visuomeniškumu ir asmenybės ypatumais, jos (asmenybės) vieta šių santykių sistemoje. Socialinė atsakomybė pasireiškia tada,...