Ekonomika ir verslas / Apskaita

Trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų auditas

0 atsiliepimų
Autorius:
Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių atskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, kurioje nurodoma, ar finansinės atsakaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Audito tikslai – nustatyti, ar:
1) finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;
2) metiniame pranešimama arba įmonės veiklos ataskaitoje (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jie rengiami) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis.
„Aprangos“ grupė – mažmeninės prekybos lyderė Baltijos šalyse. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą Latvijoje, o 2004-aisiais – Estijoje. Šiuo metu „Aprangos” grupė Baltijos šalyse valdo 133 parduotuvių tinklą: 88 – Lietuvoje, 33 – Latvijoje, 12 – Estijoje. „Aprangos" grupę sudaro pagrindinė įmonė APB „Apranga" ir 16 dukterinių įmonių.
Referate bus nagrinėjama tik Lietuvoje vykdoma APB „Apranga“ veikla.
Tikslas - referate išnagrinėti APB „Apranga“ ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus per pastaruosius metus lyginant su praejusiais.
Uždaviniai:
1. Įvertinti APB „Apranga“ veiklą
2. Įvertinti įmones finansinius duomenis susijusius su ilgalaikiu ir trumpalaikiu įsiskolinimu
3. Įvertinti visas įmones rizikas.
Referato objektas: Akcinė prekybos bendrovė „Apranga“
Referatas bus rašomas remiantis 2011 ir 2012 metų balansais ir metinėmis ataskaitomis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2109 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. ĮVADAS
  • 2. APB „APRANGA“ VEIKLA IR JOS VERTINIMAS
  • 3. TRUMPALAIKIAI IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI JŲ PAAIŠKINIMAS BEI JŲ PAKITIMAI
  • 4. RIZIKOS VERTINIMAS
  • 5. IŠVADOS
  • 6. LITERATŪROS SĄRAŠAS

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita
Diplominis darbas Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai Tikslas: išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių [...]

Ilgalaikio materialiojo turto auditas
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu [...]

Ilgalaikio materialiojo turto auditas AB
Referatas Ilgalaikio materialiojo turto auditas AB "Pieno žvaigždės"

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija siekia, kad jos vykdoma veikla būtų kuo sėkmingesnė [...]

Ilgalaikio turto auditas
Referatas Ilgalaikio turto auditas

Temos problema ir aktualumas. Finansinių ataskaitų auditas laikomas vienu iš patikimų ekonominės informacijos šaltinių, kadangi [...]

UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas
Referatas UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas

Temos aktualumas. Šiai dienai vis dažniau yra susiduriama su apgaulėmis, manipuliacijomis ir finansinės atskaitomybės klastojimu.

Ilgalaikio finansinio turto apskaita
Referatas Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas UAB „Degalinė“
Diplominis darbas Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas UAB „Degalinė“

Temos aktualumas ir problematika. Kiekvienos įmonės veiklos rezultatus įtakoja daugelis veiksnių. Globalios ekonomikos procesų poveikyje [...]

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą
Diplominis darbas Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas [...]

Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas UAB “X”
Diplominis darbas Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas UAB “X”

Temos aktualumas ir problematika. Kiekvienos įmonės veiklos rezultatus įtakoja daugelis veiksnių. Globalios ekonomikos procesų poveikyje [...]

Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje
Kursinis darbas Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje

Pastaruoju metu vis labiau diskutuojama įmonių valdomumo (kitaip dar vadinamo korporatyvinio valdymo – angl. “corporate [...]

Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

AB „Alita“ ilgalaikio mokumo analizė
Kursinis darbas AB „Alita“ ilgalaikio mokumo analizė

Temos aktualumas. Finansinė analizė yra viena svarbiausių įmonės veiklos vertinimo sričių, kad būtų užtikrintas sėkmingas [...]

Palangos ,,Gintaras“ vaikų reabilitacinės sanatorijos ilgalaikio turto analizė
Praktikos ataskaita Palangos ,,Gintaras“ vaikų reabilitacinės sanatorijos ilgalaikio turto analizė

Temos aktualumas. Viena iš didžiausių bei svarbiausių įmonės turto dalių yra ilgalaikis turtas, o nuo [...]