Trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų auditas

13 psl. / 2109 žod.

Ištrauka

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių atskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, kurioje nurodoma, ar finansinės atsakaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Audito tikslai – nustatyti, ar:
1) finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;
2) metiniame pranešimama arba įmonės veiklos ataskaitoje (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jie rengiami) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis.
„Aprangos“ grupė – mažmeninės prekybos lyderė Baltijos šalyse. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą Latvijoje, o 2004-aisiais – Estijoje. Šiuo metu „Aprangos” grupė Baltijos šalyse valdo 133 parduotuvių tinklą: 88 – Lietuvoje, 33 – Latvijoje, 12 – Estijoje. „Aprangos" grupę sudaro pagrindinė įmonė APB „Apranga" ir 16 dukterinių įmonių.
Referate bus nagrinėjama tik Lietuvoje vykdoma APB „Apranga“ veikla.
Tikslas - referate išnagrinėti APB „Apranga“ ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus per pastaruosius metus lyginant su praejusiais.
Uždaviniai:
1. Įvertinti APB „Apranga“ veiklą
2. Įvertinti įmones finansinius duomenis susijusius su ilgalaikiu ir trumpalaikiu įsiskolinimu
3. Įvertinti visas įmones rizikas.
Referato objektas: Akcinė prekybos bendrovė „Apranga“
Referatas bus rašomas remiantis 2011 ir 2012 metų balansais ir metinėmis ataskaitomis.


Turinys

  • 1. ĮVADAS
  • 2. APB „APRANGA“ VEIKLA IR JOS VERTINIMAS
  • 3. TRUMPALAIKIAI IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI JŲ PAAIŠKINIMAS BEI JŲ PAKITIMAI
  • 4. RIZIKOS VERTINIMAS
  • 5. IŠVADOS
  • 6. LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
renata.r
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

Ilgalaikio turto auditas

Apskaita Referatas 2015 m. darina
Temos problema ir aktualumas. Finansinių ataskaitų auditas laikomas vienu iš patikimų ekonominės informacijos šaltinių, kadangi nepriklausomo auditoriaus išvadoje informacijos vartotojams pateikiama objektyvi auditoriaus...