Publicistinis kalbos stilius ir jo analizė

19 psl. / 4702 žod.

Ištrauka

Šio darbo tyrimų objektas yra publicistinis stilius, kuris daro vis didesnį poveikį visuomenei. Publicistika skiriama plačiajai auditorijai, todėl jos turinį sudaro aktualūs visuomenei klausimai: politiniai įvykiai, kultūros reiškiniai, moralės problemos ir pan. Vis didėjantis šio stiliaus vartojimas ir paskatinio plačiau panagrinėti jį iš filologinių pozicijų. Publicistinį stilių savo darbuose yra aprašę nemažai lietuvių autorių, tokių kaip: Pikčilingis, Župerka, Urbonas, Marcinkevičienė ir kiti, tačiau išsamesnių darbų yra labai nedaug. Pirmoji rimčiau apžvelgusi publicistinį stilių yra Audronė Bitinienė, kuri išleido knygą ir nemažai straipsnių šia tema. Darbe susisteminamos visų prieš tai paminėtų autorių teorinės žinios apie publicistinį stilių.
Aptariant publicistinį stilių, kurio poveikis kitiems funkciniams stiliams vis didėja, neįmanoma atsiriboti ir nuo funkcinių stilių teorijos, todėl šiame darbe bus kalbama ne tik apie publicistinio stiliaus sąvoką, formavimąsi, jo požymius ir žanrus, bet ir apie tai, kas apskritai yra funkciniai stiliai, kokie jie ir kiek jų. Kadangi ši tema yra aktuali šiomis dienomis ir apie ją yra rašę nemažai užsienio ir Lietuvos autorių, todėl šaltinių yra nemažai, tačiau autorių nuomonės ne visuomet sutampa. Todėl teorinėms žinioms užrašyti buvo remtasi kelių autorių nuomonėmis, jos lyginamos ir pasirenkamas viena. Šio darbo ašis – publicistinis stilius, kuris vis labiau braunasi į šių dienų žmogaus gyvenimą. Tirti jį paskatino daug prieinamų duomenų ir vis didėjantis poveikis bendruomenės požiūriams bei gyvensenai. Periodinė spauda parodo ir kartu veikia kultūrą, politiką ir visą visuomenės gyvenimą, todėl susipažinti su ja yra svarbu ne tik žurnalistikos mokslus studijuojantiems studentams, bet ir visiems besidomintiems šių dienų publicistikos problemomis. Tačiau jau pačioje pradžioje susiduriama su publicistinio stiliaus sampratos neapibrėžtumu, kuris vienų autorių vartojamas gana plačiai, o kitų siauriau. Skiriasi ir šio stiliaus priemonių pateikimo forma (rašytinė, sakytinė), tačiau svarbesnė šiam darbui yra rašytinė jo forma, kuri ir bus analizuojama giliau. Visi šie ir kiti klausimai bus aptariami šiame darbe.
Darbo tikslas yra apžvelgti autorių darbus publicistinio stiliaus tema, palyginti jų nuomones, aptarti skirtumus ir panašumus.
Uždaviniai:
• Aptarti svarbiausias funkcinės stilistikos sąvokas, susijusias su publicistinio stiliaus savitumu.
• Trumpai apžvelgti publicistinio stiliaus formavimosi pradžią.
• Aptarti šio stiliaus sampratą, kuri nėra visur vienodai suprantama.
• Įsigilinti į leksikos, morfologijos ir sintaksės raiškos priemones.
• Panagrinėti publicistinio stiliaus žanrus.
Darbo struktūra. Darbą sudaro pratarmė, įvadas ir penki skyriai su smulkesniais poskyriais. Pabaigoje pateikiama naudota literatūra.


Turinys

 • Įvadas 1 –2
 • 1. Funkciniai lietuvių kalbos stiliai 3 –6
 • 2. Publicistinio stiliaus apibrėžtis 6 –7
 • 2.1. Publicistinio stiliaus formavimosi pradžia 7 –8
 • 2.2. Publicistinio stiliaus lingvistiniai požymiai8
 • 2.2.1. Leksikos raiškos savitumas 8 –11
 • 2.2.2. Morfologinės ypatybės 11 –12
 • 2.2.3. Sintaksinės ypatybės 3 –14
 • 3. Publicistinio stiliaus žanrai 14 –15
 • 4. Dialoginiai publicistinio stiliaus žanrai 15 –16
 • 5. Interviu 16 –17
 • 6. Literatūros sąrašas18

Reziumė

Autorius
keturkampistrikampis
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 24, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Kalba egzaminui: Jonas Radvanas

Literatūra Rašinys evitkus
Yra įvairiausių žmonių, kurie išaukštino mūsų valstybę ir ją pristatė pasauliui. Jums norėčiau pristatyti vieną iš talentingiausių XVI a. Lietuvos poetų, kuris kūrė...

Britų kalbininkas Deividas Kristalas telefono žinučių rašymo žargonizuotu stiliumi nevadina katastrofa, nes taip vaikai įgunda ieškoti savo mintims užrašyti kuo tinkamesnės formos, tad tai prisideda prie didesnio raštingumo ir skatina kūrybingumą. argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Literatūra Rašinys gretavgreta
Viena aktualiausiai diskutuojamų temų šiuo metu – „blogas šiuolaikinis jaunimas“. Kaip jie elgiasi, neklauso tėvų, negražiai kalba, nesimoko. Labiausiai piktinamasi jaunimo trumposiomis SMS...

Publicistas Konradas Virgiejus rašė: „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą.

Literatūra Rašinys 2016 m. ruta.folk
Publicistas Konradas Virgiejus rašė: „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“. Argumentuotai...

„Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, - teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą

Literatūra Rašinys 2016 m. justeeand
     „Kalba – bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją- sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę, užtemdysi saulę danguje, sumaišysi...