Valstybės finansų politika ir valstybės finansų kontrolė

20 psl. / 4993 žod.

Ištrauka

Nuo to, kaip tvarkomi ir valdomi valstybės finansai, didele dalimi priklauso ir fiskaliniai rezultatai. Pagrindinės valstybės finansų problemos - įplaukų gavimas, išlaidų valdymas ir valstybės skola - labai panašios visame pasaulyje. Tačiau įvairiose šalyse šios funkcijos atliekamos ir valdomos skirtingai.
Nėra “teisingo” ar “neteisingo” valstybės finansų valdymo. Valstybės finansų valdymo principai vystosi kartu su valstybės institucine sąranga. Institucinė sąranga, savo ruožtu, atspindi istorinius, kultūrinius ir technologinius veiksnius.
Valstybės finansų sistema ir valdymas laikui bėgant keičiasi. Kai kurių šalių vadovai suformulavo labai aiškią valstybės finansų reformos strategiją ir sąžiningai jos laikėsi. Suverenumo, fiskalinės įtampos, regioninio bendradarbiavimo, globalizacijos ir naujosios informacinės technologijos pokyčiai radikaliai pakeitė aplinką, kurioje tvarkomi valstybės finansai. Valstybės finansų valdymas nuolat reformuojamas, kad neatsiliktų nuo greitai kintančios išorinės aplinkos.
Demokratija sustiprino gyventojų reikalavimą, kad vyriausybė būtų atskaitinga ir gerai tvarkytųsi. Vykdomos reformos numato didesnį piliečių dalyvavimą valstybės finansų valdyme. Skatinamas didesnis fiskalinis skaidrumas ir didesnė fiskalinė atskaitomybė.
Valstybes finansų valdymas apima veiklą, susijusią su bendros valstybes finansų politikos įgyvendinimu, finansų planavimu, finansinių išteklių koordinavimu, finansų panaudojimu ekonominės ir socialinės politikos vykdymui šalyje, taip pat finansų sistemą reguliuojančių teisinių dokumentų ruošimu.
Valstybės finansų valdymui priskiriamas biudžeto sudarymas ir vykdymas, mokesčių surinkimas, valstybės skolos valdymas bei valstybės įsipareigojimų valdymas.
Valstybės finansų valdyme, kaip ir bet kurioje kitoje valdomoje sistemoje, išskiriami valdymo objektai ir valdymo subjektai.
Valstybės finansų valdymo objektai – tai įvairūs finansiniai santykiai įvairiuose valstybės valdymo lygiuose.
Valstybės finansų valdymo subjektai – tai tos organizacinės struktūros, kurios vykdo valdymo funkcijas (valstybės finansų įstaigos, mokesčių inspekcijos, kt.).
Organizacinių struktūrų, kurios vykdo finansų valdymą, visuma vadinama finansų aparatu.


Reziumė

Autorius
fruitella
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 3, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Lietuvos valstybės finansų sistema

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Temos aktualumas. Valstybės finansai atlieka svarbų vaidmenį vykdant ekonominę politiką, ekonominius bei socialinius uždavinius. Pagrindinis valstybės finansų uždavinys yra paskirstyti esamus ekonominius išteklius...

Valstybės finansų kontrolė ir jos organizavimas

Finansai Referatas 2015 m. gvarnyte
Kuriantis valstybėms, tapo svarbu žinoti, ar taupiai ir tikslingai naudojami valstybės materialiniai bei finansiniai ištekliai, ar valstybės turtas negrobstomas, nešvaistomas, ar valdininkai nesavivaliauja....