Nesąžininga konkurencija ir jos apraiškos formos

15 psl. / 3499 žod.

Ištrauka

Vystantis ūkiui, kuris grindžiamas rinkos laisve, tampa akivaizdu, kad ne visi konkurencinės kovos būdai ir priemonės yra priimtini. Apgavysčių rinkoje netrūksta. Turbūt ir daugelis mūsų kasdienybėje yra susidūrę su įvairiomis nesąžiningos konkurencijos apraiškos formomis Taigi, svarbiu visuomenės poreikiu tampa tokių konkurencinės kovos būdų ir priemonių uždraudimas, kuriomis siekiama pakenkti konkurentui ar nesąžiningai pasinaudoti konkurento sukurta nauda. Tam yra išleistas Konkurencijos įstatymas, saugantis sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Įstatymo nuostatas įgyvendina Konkurencijos taryba, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką, bei kontroliuojanti, kaip laikomasi šio įstatymo.
Darbe norėjau panagrinėti, su kokiomis nesąžiningos konkurencijos formomis yra susiduriama ir kokiais būdais su jomis kovojama.
Temos aktualumas – sąžininga konkurencija Vakarų valstybėse, įskaitant ir Lietuvą, tapo labai svarbia ir sektina idėja. Tačiau tikėtis, kad rinkos dalyviai visada elgsis sąžiningai yra tiesiog naivu. Nesąžiningos konkurencijos atvejų vis dar pasitaiko labai dažnai, tai yra tikrai aktuali problema šiuolaikinėje verslo visuomenėje, todėl būtina atkreipti į ją dėmesį ir užkirsti tam kelią.
Darbo objektas – nesąžininga konkurencija.
Darbo tikslas – išnagrinėti nesąžiningos konkurencijos apraiškos formas.
Darbo uždaviniai:
1. susipažinti su konkurencijos samprata, bei apsaugos reikšme;
2. apžvelgti nesąžiningos konkurencijos apraiškos formas,
3. susipažinti su Konkurencijos tarybos vykdoma veikla, bei kaip kovojama su nesąžininga konkurencija;
4. apžvelgti pokyčius konkurencijos teisės srityje po įstojimo į Europos Sąjungą.
Metodai: Konkurencijos įstatymo nagrinėjimas, spaudoje, bei internete randamos medžiagos sisteminimas, analizė, bei savarankiškas apibendrinimas.

Turinys

 • TURINYS:2
 • Įvadas3
 • 1. Konkurencijos samprata bei apsaugos reikšmė4
 • 2. Nesąžiningos konkurencijos apraiškos formos5
 • 2.1 Draudžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmai5
 • 2.1.1 Savavališkas jau egzistuojančio prekės ženklo panaudojimas6
 • 2.1.2 Ūkio subjektų klaidinimas, pateikiant neteisingą informaciją7
 • 2.1.3 Komercinės paslapties atskleidimas8
 • 2.1.4 Gaminio pakuotės ar jo formos imitavimas8
 • 2.1.5 Klaidinanti reklama9
 • 3. Kova su nesąžininga konkurencija10
 • 3.1 Konkurencijos tarybos veikla10
 • 3.2 Kiti kovos su nesąžininga konkurencija būdai11
 • 4. Pokyčiai konkurencijos teisės srityje po įstojimo į ES12
 • Išvados14
 • Naudotos literatūros sąrašas:15

Reziumė

Autorius
fruitella
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 3, 2013
Apimtis
15 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kirpėjos pareigybės aprašas

Vadyba Referatas 2007 m. ganesas
1. Bendrosios nuostatos. 1.1. Kirpėjas priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo įmonės vadovo įsakymu, remiantis __________________________ (padalinio vadovo) prašymu. 1.2. Su Kirpėju...

UAB „Stiklai jums“

Vadyba Praktikos ataskaita kawenskaz
Praktikos ataskaita – tai praktikos metu sukaupti duomenys apie įmonę. Ši ataskaita sudaryta iš uždarosios akcinės bendrovės „Stiklai Jums“ surinktų ir išanalizuotų dokumentų....

Pažintinė praktikos ataskaita UAB "Jozita"

Vadyba Referatas rafalina
Praktiką atlikau įmonėje UAB,,Jozita“ čia mane labai maloniai priėmė ir apmokė. Įmonė UAB ‚‚Jozita” yra įsikūrusi Šolių k., Šilalės r. Tai degalinė, kuri...

Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai

Vadyba Referatas rasa1995
Šiuolaikinė visuomenė skuba gyventi. Laimi tas, kas spėja įsijausti į dabartinį ritmą – tas, kuris yra stipresnis, aktyvesnis, gabesnis, apsukresnis, kūrybiškesnis, mokantis greičiau...

Neetiškos konkurencijos apraiškų analizė Lietuvoje

Vadyba Referatas 2018 m. radvilee
Konkurencijos sąvoka kilusi iš lotyniško žodžio „concurrentia“. Šis žodis lotynų kalboje reiškia susidūrimą. O ekonomikos moksle konkurencija apibūdinama, kaip ūkio subjektų, kurie užsiima...

Japonijos kultūriniai ypatumai versle

Vadyba Prezentacija renata...123
—Uždaviniai: —Išnagrinėti  Japonijos kultūrinę specifiką —Išnagrinėti bendrąjį etiketą verslo susitikimuose —Pateikti pagrindinius verslo ypatumus   —Darbo metodai: Straipsnių, mokslinės literatūros, internetinių tinklalapių analizavimas....