Ekonomika ir verslas / Finansai

Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui

0 atsiliepimų
Autorius:
Komercinių bankų, specializuotų bankų ir užsienio bankų bei jų padalinių veiklą kiekvienoje šalyje prižiūri centriniai bankai. Jie nustato tam tikrus reikalavimus, kurių privalo laikytis licenciją turinčios kredito įstaigos. Vienas iš šių reikalavimų – kapitalo rizikos valdymas.
Bankų veiklai didelę reišmę turi kapitalas – finansinių ir fizinių fondų, kurie gali būti naudojami produkto ar paslaugos kūrimui, vertė. Labai svarbu sukaupti pakankamai kapitalo, kadangi tie nepakankamai sukaupti kapitalo fondai yra nepajėgūs padengti einamųjų išlaidų ir tuomet atsiranda kapitalo rizika – rizika, kad banko aktyvų vertė taps mažesnė už įsipareigojimų sumą (išskyrus akcininkams priklausančią dalį) ir bankas taps nemokus, žlugs. Kapitalo rizikos poveikis bankui – mažiau rizikingi aktyvai yra mažiau pelningi. Jeigu bankas pernelyg konservatyvus, vengdamas rizikos jis gali neatitikti savininkų interesų, todėl rizikos valdymas dėl savo svarbos tapo atskira, šiuolaikinės efektyvios bankininkystės veiklos sritimi.
Sąvoka „rizika“ reiškia galimą pavojų, nuostolius, žalą, todėl dažniausiai turi neigiamą reikšmę . Rinkos ekonomikoje negali nebūti rizikos ir dėl šios priežasties ji suprantama kaip galimybė atsirasti nuostoliams, prarasti pajamas, arba tai, kad siekiant numatyto tikslo prireiks papildomų resursų
Darbo tikslas: išsiaiškinti Italijos banko reikalavimus kapitalo rizikos valdymui
Darbo uždaviniai:
nustatyti Italijos banko reikalavimus kapitalo rizikos valdymui;
pateikti Lietuvos banko reikalavimus kapitalo rizikos valdymui;
palyginti dviejų Europos Sąjungos centrinių bankų reikalavimus šiai rizikai valdyti ir pateikti išvadas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1439 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • ITALIJOS BANKO REIKALAVIMAI KAPITALO RIZIKOS VALDYMUI4
  • LIETUVOS BANKO REIKALAVIMAI KAPITALO RIZIKOS VALDYMUI5
  • IŠVADOS7
  • LITERATŪRA8

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos centrinio banko veikla ir jo įtaka Lietuvai
Referatas Europos centrinio banko veikla ir jo įtaka Lietuvai

Europos centrinių bankų sistema (ECBS) įkurta remiantis Mastrichto sutartimi ir Europos centrinių bankų sistemos ir [...]

Europos centrinio banko veikla
Referatas Europos centrinio banko veikla

Šiuolaikinėje ekonomikoje banknotams, kaip mokėjimo priemonei, teko vis didesnis vaidmuo, o juos išleidžiančios institucijos – [...]

Centrinio banko priežiūros tarnybos reikalavimai komerciniams bankams ir finansinių priemonių rinkos dalyviams
Referatas Centrinio banko priežiūros tarnybos reikalavimai komerciniams bankams ir finansinių priemonių rinkos dalyviams

Pinigai egzistuoja tūkstantmečius, o centriniai bankai atsirado palyginti neseniai. Kasdien daugybė žmonių tiesiogiai ir netiesiogiai [...]

Europos Centrinio banko veikla
Prezentacija Europos Centrinio banko veikla

Europos Centrinis Bankas (ECB) valdo eurą, formuoja ir vykdo ES ekonominę ir pinigų politiką. Svarbiausia [...]

Banko kredito rizika ir jos valdymas
Referatas Banko kredito rizika ir jos valdymas

Temos aktualumas. Bankai valdo indėlininkų jiems patikėtas lėšas bei jas investuoja, siekdami didžiausio pelno, esant [...]

„Swedbank“ banko rizikos valdymo proceso analizė
Referatas „Swedbank“ banko rizikos valdymo proceso analizė

Temos aktualumas. Daugelio mokslininkų ir praktikų nustatyta, kad viena iš pagrindinių bankų žlugimo priežasčių yra [...]

Europos Sąjungos šalių aplinkosaugos reikalavimai
Referatas Europos Sąjungos šalių aplinkosaugos reikalavimai

Europos Sąjunga (toliau ES) yra įsipareigojusi siekti tvarios plėtros, t. y. plėtros, kuri pagerintų ateities [...]

Europos centrinio banko ir Europos investicijų banko panašumai ir trūkumai
Referatas Europos centrinio banko ir Europos investicijų banko panašumai ir trūkumai

Šiuolaikinėje ekonomikoje banknotams, kaip mokėjimo priemonei, teko vis didesnis vaidmuo, o juos išleidžiančios institucijos – [...]