Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbuotojų motyvavimo (skatinimo) šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė dabarties organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Kuomet kalbame apie darbuotojų motyvaciją , kalbame apie gausą veiksnių, skatinančių darbuotis. Tai ir darbo užmokestis, savęs įtvirtinimas, pagarba, savęs, kaip priklausančio tam tikrai organizacijai ar komandai suvokimas, karjera, kūrybinė atmosfera, premijos ir vadovybės pasitikėjimas, galimybė save įtvirtinti. Motyvuojantys veiksniai nevienodai motyvuoja skirtingus žmones. Tai, kas yra be galo svarbu vienam darbuotojui, nebūtinai yra taip pat svarbu kitam darbuotojui, todėl norėdami motyvuoti savo darbuotojus darbdaviai turėtų periodiškai kalbėtis su savo darbuotojais ir pasiaiškinti, kiek darbuotojai patenkinti savo darbu bei ko jiems trūksta.
Gerų darbuotojų deficitas, darbuotojų kaitos problema, dažnai nepagrįstai greitai augančios darbo sąnaudos – tai rūsti šių dienų Lietuvos realija, verčianti darbdavius verstis per galvą formuojant tinkamus darbo kolektyvus, didinant darbuotojų kompetenciją, skatinant jų motyvaciją ir lojalumą. Taigi, motyvacija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos sėkmingai organizacijos veiklai.

Temos aktualumas. Dabartiniame pasaulyje darbuotojų poreikiai didėja ir neapsiriboja tik atlyginimo didinimu. Motyvuoti darbuotojai – šiuolaikinės organizacijos turtas.

Darbo tikslas – išsiaiškinti darbuotojų motyvavimo reikšmę organizacijoje ir jo šiuolaikines tendencijas.

Darbo uždaviniai:
• išsiaiškinti, kas yra motyvacija;
• nustatyti žmonių poreikių ir elgesio sąsajas;
• apžvelgti motyvacijos teorijas;
• padaryti išvadas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7355 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • 1. Motyvacijos samprata4
 • 2. Žmonių poreikių ir elgesio sąsajos6
 • 3. Motyvacijos teorijų apžvalga8
 • 3.1. A. Maslou poreikių teorija8
 • 3.2. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija10
 • 3.3. D. McClelland 3-jų kategorijų poreikių teorija13
 • 3.4. Kitos poreikių teorijos13
 • 3.5. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos16
 • Išvados18
 • Literatūra19
 • 1 priedas20
 • 2 priedas22
 • 3 priedas26
 • 4 priedas27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šiuolaikinės organizacijos valdymo tendencijos
Kursinis darbas Šiuolaikinės organizacijos valdymo tendencijos

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti realiai veikiančios įstaigos organizacijos valdymą bei pateikti pasiūlymus.

Darbuotojų motyvavimas organizacijoje
Referatas Darbuotojų motyvavimas organizacijoje

Darbo objektas ‒ darbuotojų motyvavimas organizacijoje. Darbo tikslas – paaiškinti motyvacijos svarbą organizacijose. Darbo uždaviniai:         Paaiškinti kas yra [...]

Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje
Referatas Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje

Įmonės vadovas pasirenka motyvacinį metodą, atitinkantį jo įmonės tikslus. Tie metodai yra naudojami darbuotojų darbui [...]

Darbuotojų motyvavimas organizacijoje
Referatas Darbuotojų motyvavimas organizacijoje

Darbo tikslas – išanalizuoti darbuotojų motyvavimo sistemą. Pagrindiniai darbo uždaviniai: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teoriją; apžvelgti darbuotojų motyvavimo priemones; aptarti [...]

Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida

Vadybos studijų metu teko įsitikinti, jog organizacijos pagrindas yra žmonės, kurie yra pagrindiniai organizacijų nariai [...]

Darbuotojų motyvavimas
Referatas Darbuotojų motyvavimas

Iš senovės žinoma, kad apgalvotai paveikus žmones, galima pasiekti savo tikslus. Norėdami įgyvendinti savo sprendimus [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Darbuotojų motyvavimas įmonėje
Kursinis darbas Darbuotojų motyvavimas įmonėje

įvaDas Globalizacija, stiprėjaոti koոkureոcija, iոformaciոės visuomeոės bei žiոių ekoոomikos kūrimas, techոologijų tobulėjimas, pasauliոės ԁemografiոės paԁėties kitimas [...]

Darbuotojų geografinio mobilumo tendencijos
Prezentacija Darbuotojų geografinio mobilumo tendencijos

Didesnis darbo jėgos mobilumas prisideda prie ekonominės ir socialinės pažangos, aukšto užimtumo lygio ir subalansuoto [...]

Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje
Referatas Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių [...]

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus [...]

Pagrindinių motyvavimo proceso organizacijoje etapų analizė
Referatas Pagrindinių motyvavimo proceso organizacijoje etapų analizė

Temos aktualumas: Manau ši tema visada bus labia aktuali, nes daugelis žmonių dirbantys organizacijose nori [...]

Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

Vadovavimo stiliai šiuolaikinėje organizacijoje
Laboratorinis darbas Vadovavimo stiliai šiuolaikinėje organizacijoje

Vadovavimo stilius – tai vadovo poveikio pavaldiniui būdas, siekiant daryti jam įtaką ir skatinti jį [...]

Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje
Diplominis darbas Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Vadovo ir pavaldinio tarpusavio santykiai yra labai reikšmingi kiekvienos organizacijos darbo [...]