Gerovės ekonomikos teorijos ir socialinė mokykla

16 psl. / 6913 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Gerovės ekonomika yra svarbi visame Pasaulyje. Gerovės ekonomikos teorijos supratimas yra labai platus ir daug ką apima. Yra nemažai teoretikų ir kiekvienas iš jų turi savo teoriją. Nors teorijų yra panašių, bet yra ir skirtingų. Kiekvienas iš jų norėjo aprašyti ir pasiūlyti tai kas yra gerai žmonėms, ką turi daryti valstybe, kad žmonės galėtu gyventi gerai. Aišku, kad žmonių gerovė priklauso nuo geros ekonomikos valstybėje, nuo jos aukšto lygio.
XX a. pradžioje, pasikeitus socialinėms-ekonominėms sąlygoms, Kembridžo mokyklos atstovai toliau plėtojo ir tikslino A. Maršalo neoklasikinę ekonomikos teoriją. Tarp jo pasekėjų žymiausią vietą užima Artūras Cecilis Pigou (1877–1959 m). Pagrindinis jo mokslinio tyrimo darbas – gerovės ekonomikos teorija. Kalbant apie gerovės teoriją būtina paminėti ir Henriką Sidgwick’ą (1838–1900 m.), stovėjusį šios teorijos ištakose. Būtent jam už daugelį idėjų buvo dėkingas A. C. Pigou.
XX a. dėl jaunosios istorinės mokyklos įtakos, Vokietijoje susiklostė nauja mokslinė kryptis, gavusi socialinės mokyklos pavadinimą. Svarbus socialinės mokyklos metodologijos bruožas – ekonominių dėsnių neigimas. Šios krypties šalininkai manė, kad egzistuoja du visiškai skirtingi pasauliai – gamtos pasaulis, kur veikia objektyvūs dėsniai, ir žmogaus dvasinis pasaulis. Pastarasis buvo nagrinėjamas kaip sritis, kur viešpatauja laisva žmogaus valia, žmogus viską kuria pagal savo norus, turėdamas vienokius ar kitokius įsitikinimus, tikslus ir panašiai Socialiniai dėsniai – tai žmogaus motyvų dėsniai.
Tikslas ir uždaviniai :
1. Apžvelgti A. C. Pigou ir H. Sidgwicko biografiją;
2. Išanalizuoti gerovės ekonomikos teorija;
3. Išanalizuoti socialinės mokyklos atsiradimo priežastis;
4. Išanalizuoti socialinės mokyklos atstovų teorijas.
Tyrimo objektas gerovės ekonomikos teorija ir socialinė mokykla.
Tyrimo metodai: literatūros analizė pagal Čiegį (8.1, 8.2)
Darbo atsiribojimai: šiame darbe neapaminėta ,,Gerovės ekonomikos teorijos‘‘ dalių santraukos, A. C. Pigou kiekybinės pinigų teorijos bei ekonominės politikos tyrimas, H. Sidgwicko samprotavimai apie privačią nuosavybę bei apie maržinalistų individualistinius modelius ir marksistinę politinę ekonomiją.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1.GEROVĖS EKONOMIKOS TEORIJOS4
  • 1.1. A. C. Pigou biografija4
  • 1.1.1. A. C. Pigou Gerovės ekonomikos teorija4
  • 1.2. H. Sidgwicko biografija9
  • 1.2.1 H. Sidgwicko ekonominės idėjos10
  • 2. SOCIALINĖ MOKYKLA11
  • 2.1 Socialinės mokyklos teorijos12
  • IŠVADOS:17
  • LITERATŪRA:18

Reziumė

Autorius
pikiciuks
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...

Ekonomikos teorijos

Ekonomika Referatas arkada
Savo darbe pasirinkau aptarti merkantilizmo, klasikinės politinės ekonomijos ir keinsizmo atsiradimo ir vystymosi bruožus. Šias teorijas pasirinkau todėl, nes kiekvieną iš jų įnešė...

Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Ekonomika Referatas 2012 m. pekauskaite
Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje, kuriasi dabar ir dar tikrai bus daug jų...

Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika Konspektas 2010 m. shliooksht
ET - mokslas apie tai, kaip objektyviai paskirstyti, naudoti, valdyti ribotus išteklius, siekiant maksimaliai patenkinti materialius žmonių poreikius.

Gerovės ekonomika Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2016 m. gretavgreta
Jei paklaustų kas yra „socialinė - ekonominė gerovė“, kiekvieno žmogaus atsakymas būtų labai skirtingas. Vieni kalbėtų apie individualią, t.y. savo asmens gerovę, kitų...

Kinijos ekonomika

Ekonomika Referatas 2016 m. guoba
Per pastarąjį dešimtmetį pasaulyje įvyko didžiulių pokyčių, įskaitant pasaulinę finansų  krizę, augantį pasaulinės prekybos mastą, aštrėjančią konkurenciją tarptautinėse rinkose, politinius neramumus, technologinius pokyčius,...