Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Gerovės ekonomikos teorijos ir socialinė mokykla

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Gerovės ekonomika yra svarbi visame Pasaulyje. Gerovės ekonomikos teorijos supratimas yra labai platus ir daug ką apima. Yra nemažai teoretikų ir kiekvienas iš jų turi savo teoriją. Nors teorijų yra panašių, bet yra ir skirtingų. Kiekvienas iš jų norėjo aprašyti ir pasiūlyti tai kas yra gerai žmonėms, ką turi daryti valstybe, kad žmonės galėtu gyventi gerai. Aišku, kad žmonių gerovė priklauso nuo geros ekonomikos valstybėje, nuo jos aukšto lygio.
XX a. pradžioje, pasikeitus socialinėms-ekonominėms sąlygoms, Kembridžo mokyklos atstovai toliau plėtojo ir tikslino A. Maršalo neoklasikinę ekonomikos teoriją. Tarp jo pasekėjų žymiausią vietą užima Artūras Cecilis Pigou (1877–1959 m). Pagrindinis jo mokslinio tyrimo darbas – gerovės ekonomikos teorija. Kalbant apie gerovės teoriją būtina paminėti ir Henriką Sidgwick’ą (1838–1900 m.), stovėjusį šios teorijos ištakose. Būtent jam už daugelį idėjų buvo dėkingas A. C. Pigou.
XX a. dėl jaunosios istorinės mokyklos įtakos, Vokietijoje susiklostė nauja mokslinė kryptis, gavusi socialinės mokyklos pavadinimą. Svarbus socialinės mokyklos metodologijos bruožas – ekonominių dėsnių neigimas. Šios krypties šalininkai manė, kad egzistuoja du visiškai skirtingi pasauliai – gamtos pasaulis, kur veikia objektyvūs dėsniai, ir žmogaus dvasinis pasaulis. Pastarasis buvo nagrinėjamas kaip sritis, kur viešpatauja laisva žmogaus valia, žmogus viską kuria pagal savo norus, turėdamas vienokius ar kitokius įsitikinimus, tikslus ir panašiai Socialiniai dėsniai – tai žmogaus motyvų dėsniai.
Tikslas ir uždaviniai :
1. Apžvelgti A. C. Pigou ir H. Sidgwicko biografiją;
2. Išanalizuoti gerovės ekonomikos teorija;
3. Išanalizuoti socialinės mokyklos atsiradimo priežastis;
4. Išanalizuoti socialinės mokyklos atstovų teorijas.
Tyrimo objektas gerovės ekonomikos teorija ir socialinė mokykla.
Tyrimo metodai: literatūros analizė pagal Čiegį (8.1, 8.2)
Darbo atsiribojimai: šiame darbe neapaminėta ,,Gerovės ekonomikos teorijos‘‘ dalių santraukos, A. C. Pigou kiekybinės pinigų teorijos bei ekonominės politikos tyrimas, H. Sidgwicko samprotavimai apie privačią nuosavybę bei apie maržinalistų individualistinius modelius ir marksistinę politinę ekonomiją.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6913 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1.GEROVĖS EKONOMIKOS TEORIJOS4
  • 1.1. A. C. Pigou biografija4
  • 1.1.1. A. C. Pigou Gerovės ekonomikos teorija4
  • 1.2. H. Sidgwicko biografija9
  • 1.2.1 H. Sidgwicko ekonominės idėjos10
  • 2. SOCIALINĖ MOKYKLA11
  • 2.1 Socialinės mokyklos teorijos12
  • IŠVADOS:17
  • LITERATŪRA:18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Istorinės ekonominės mokyklos teorija
Referatas Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje [...]

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika
Kursinis darbas Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika

Įvadas           Tvarus šalių augimas didžiąja dalimi priklauso nuo ekonominio vystymosi, todėl yra būtina analizuoti prekybos [...]

Ekonomikos teorija ir tikslai
Konspektas Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika - (gr. “oikos” - būstas, ūkis; “nomos” - valdymo, tvarkymo menas) Žodis “ekonomika” priklausomai nuo [...]

Gerovės ekonomika Lietuvoje
Referatas Gerovės ekonomika Lietuvoje

Jei paklaustų kas yra „socialinė - ekonominė gerovė“, kiekvieno žmogaus atsakymas būtų labai skirtingas. Vieni [...]

Milton Friedman ekonominė teorija
Referatas Milton Friedman ekonominė teorija

Monetarizmo teorijos pradininkas yra Milton Friedman. Jis vienas žymiausių amerikiečių ekonomistų, keinsistinės teorijos kritikas, Nobelio [...]

Milton Friedman ekonominė teorija
Prezentacija Milton Friedman ekonominė teorija

Ekonomistas M. Friedman sukurdamas monetarizmo teoriją tarsi suteikė atsaką į John Maynardo Keynes propaguotą ekspansinę [...]

Palyginamoji gerosios socialinės ekonomikos praktikos analizė
Referatas Palyginamoji gerosios socialinės ekonomikos praktikos analizė

Sąvoka „socialinė ekonomika, socialinė gerovė“ pasaulyje pradėta vartoti palyginus neseniai – XX a. 7 dešimtmečio [...]

Socialinė praktika Žeimelio žemės ūkio mokykloje
Praktikos ataskaita Socialinė praktika Žeimelio žemės ūkio mokykloje

Šiuo metu vis labiau išryškėja įvairios socialinės problemos įvairiuose sluoksniuose ir žmonių grupėse bei bendrijose.

Vadybos mokyklos ir valdymo teorijos
Prezentacija Vadybos mokyklos ir valdymo teorijos

•XIX a. pabaigoje išryškėja dvi kryptys ir jų sintezė:    * pirmoji, siejama su visuomeniniais [...]

Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai
Referatas Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai

Ekonomikos teorija - tai sisteminis tikrovės aprašymas, kuomet pasitelkus apibrėžimus, sąvokas, kategorijas yra absoliučiai [...]

Ekonomikos teorijos
Referatas Ekonomikos teorijos

Savo darbe pasirinkau aptarti merkantilizmo, klasikinės politinės ekonomijos ir keinsizmo atsiradimo ir vystymosi bruožus. Šias [...]

Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu
Prezentacija Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

Solow modelis pavadintas kūrėjo – Roberto Mertono Solow (Solow, Robert Merton, g. 1924) – vardu.

Lieetuvos PEST (politinė, ekonominė, socialinė ir technologinė) analizė
Referatas Lieetuvos PEST (politinė, ekonominė, socialinė ir technologinė) analizė

PEST analizėje pateikiamos visos priežastys, kas daro įtaką kiekvienai tiriamai sričiai. Pateikiama daugiau nei 10 [...]

Portugalijos ekonominė ir socialinė analizė
Referatas Portugalijos ekonominė ir socialinė analizė

Temos aktualumas. Manau kiekvienas iš mūsų žino, kiek yra svarbi mūsų šalyje vyruojanti ekonomika ir [...]