Atsargų auditas

12 psl. / 2885 žod.

Ištrauka

Nuo XIXa. vidurio Europoje pradėjo steigtis daug įvairių akcinių bendrovių. Apsukriausi šių bendrovių vadovai, su pasamdytais buhalteriais sąmoningai apskaičiuodavo didesnius pelnus ir dividendus, kartu pakeldami akcijų kainą biržoje ir jas parduodavo patikliems pirkėjams. Todėl Europos šalių vyriausybės, siekdamos užkirsti kelią nesąžiningiems sandėriams, pradėjo reguliuoti apskaitos darbuotojų profesinę veiklą. Taigi šalių vyriausybinė politika buvo vienas iš veiksnių, nulėmusių audito atsiradimą ir jo įteisinimą.
Tačiau pažymėtina, kad audito atsiradimo užuomazgos, jo pradžia siejama ne su vyriausybine politika, o tiesiogiai su įmonės vadovų ir jų akcininkų tarpusavio santykiai. Greitai paaiškėjo, kad įsteigtų akcinių bendrovių vadovų, tiesiogiai valdančių įmonę, ir akcininkų, finansuojančių jų veiklą, interesai gerokai skiriasi. Pirmųjų pagrindinis tikslas yra gauti kuo didesnį pelną ir jį panaudoti savo tikslams, antrųjų - dividendus. Pirmieji derinti šiuos interesus pradėjo buhalteriai, kurių pagrindinis uždavinys buvo garantuoti, kad visi rodikliai apskaičiuoti tiksliai.
Audito tėvyne laikoma Didžioji Britanija. Svarbiausiuose jūrų uostuose maždaug nuo 1790m. kai kurie buhalteriai jau vertėsi vieša apskaitos praktika. Tačiau galutinai kaip savarankiška praktinės veiklos sritis ir kaip savarankiškas mokslas auditas susiformavo tik XIX a. pabaigoje, kai susiklostė atitinkamos ekonominės sąlygos, kai kapitalu pradėjo disponuoti daugelis didelių ir mažų firmų bei privačių asmenų. Tada, norint pritraukti akcinį kapitalą, tapo būtina patvirtinti savo firmos finansinės atskaitomybės tikrumą ir tikslumą. Tokias garantijas pradėjo teikti viešieji buhalteriai (public accountants), kurie vėliau buvo pavadinti auditoriais (auditors). Jie pradėjo kurti įvairias profesines apskaitos organizacijas, reikalauti šalių vyriausybes įteisinti jų veiklą.
Galima skirti 3 svarbiausias tendencijas, kurios išryškėjo pasaulinėje audito raidoje ir yra būdingos daugeliui pasaulio šalių:
1. Pirmaisiais dešimtmečiais auditas buvo traktuojamas tik kaip finansinių ataskaitų patikrinimas ir jų tikrumo ir tikslumo patvirtinimas.
Tokioje stadijoje iš esmės yra visų buvusių socialistinių šalių dabartinė audito būklė.
2. Nuo XXa. vidurio (praktiškai nuo 1969m.) vis labiau akcentuojamas sisteminis - orientacinis audito pobūdis. Daug dėmesio skiriama įmonių valdymo sistemos, ypač vidinės kontrolės efektyvumui.
Pastaraisiais metais labai daug dėmesio skiriama galimai audito rizikai ir galimybėms ją sumažinti.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • AUDITO APIBRĖŽIMAS5
 • AUDITO TIKSLAI6
 • ATSARGŲ AUDITAS7
 • ATSARGŲ AUDITO TIKSLAI7
 • ATSARGŲ AUDITO UŽDAVINIAI9
 • ATSARGŲ AUDITO YPATYBĖS IR SUNKUMAI10
 • ATSARGŲ AUDITO NUOSEKLUMAS11
 • ATSAKOMYBĖ DARANT ATSARGŲ AUDITĄ12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
irmerna
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Mokesčių audito naudos vertinimas

Finansai Kursinis darbas 2014 m. soul_crash
Rašto darbe įvertinama mokesčių audito teikiama nauda. Šiam tyrimui atlikti pasirinkta anketinė apklausa, publikuota viešojoje erdvėje.

Audito savarankiškas darbas

Finansai Referatas 2013 m. monikasil
Darbo tikslas – išanalizavus UAB „Alta“ finansines ataskaitas ir jų netikslumus, parengti laiška vadovybei ir audito išvadą.Darbo uždaviniai:1) įvertinti riziką;2)...

Tarptautinis auditas

Finansai Referatas 2014 m. gugis
Gerai įvertintas, tvarkingas referatas apie tarptautinį auditą. Pateiktos išvados bei naudotos literatūros sąrašas.

UAB „Pardavimo automatai“ audito strategija

Finansai Referatas 2016 m. darbai123
Tikslas – pateikti analizuojamos bendrovės bendrą audito strategiją. Uždaviniai: Apibūdinti UAB „Pardavimo automatai“ bendrovę remiantis 315 TAS. Pateikti UAB „Pardavimo automatai“ metines finansines...