Darbo drausmės užtikrinimo priemonės

15 psl. / 3063 žod.

Ištrauka

Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje darbdavys ir jo administracija turi sudaryti tinkamas organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam darbuotojų darbui, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų, skatinti darbuotojų gerą darbą bei rūpintis jų darbo, poilsio ir socialiniais poreikiais. Darbuotojai privalo sąžiningai dirbti, vykdyti teisėtus darbdavio ir jo administracijos pareigūnų nurodymus, laikytis darbo ir technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimų bei tausoti darbdavio turtą. Tik abiejų darbo sutarties partnerių pareigų ir teisių harmoningas derinimas gali sudaryti sąlygas užtikrinti darbo drausmę organizacinėmis, ekonominėmis, technologinėmis ir teisinėmis priemonėmis.
Kolektyvinis darbas neįmanomas be susiklausymo, be drausmės. Darbo drausmės laikymasis yra viena iš pagrindinių konstitucinių darbuotojų pareigų.

Darbo tikslas. Aptarti darbo drausmę ir jos užtikrinimo priemones.
Darbo uždaviniai: Aptarti darbo drausmės sampratą, išanalizuoti drausmines nuobaudas ir jų skyrimo ypatumus, išsiaiškinti darbo drausmės užtikrinimo priemones bei pateikti išvadas.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, informacijos sisteminimas ir pateikimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIDAUS DARBO TVARKOS TEISINIS REGULIAVIMAS4
 • 2. DARBO DRAUSMĖS SAMPRATA4
 • 3. DARBO TVARKOS TAISYKLĖS5
 • 4. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS8
 • 4.1. ŠIURKŠTUS DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMAS10
 • 5. DARBO DRAUSMĖS UŽTIKRINIMAS11
 • 5.1. SKATINIMAS11
 • 5.2. ATSAKOMYBĖ13
 • 5.2.1. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ13
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
irmerna
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Komandinis darbas

Vadyba Referatas 2009 m. bynkis
Įvadas Dinamiški ir neretai komplikuojantis aplinkos pokyčiai verčia visuomenę ieškoti būdų kaip su jais kovoti. Didėjanti konkurencija verčia keisti ne tik teikiamų paslaugų...

Darbo skatinimo priemonių įvairovė

Vadyba Referatas prichodkaites@yahoo.com
Temos aktualumas. Gerėjančios gyvenimo sąlygos bei pragyvenimo lygis didina žmonių poreikius ir norus. Žmogų darbe nebetenkinta vien piniginis atlygis. Todėl įmonei yra ne...

Darbuotojų motyvavimo priemonės

Vadyba Diplominis darbas 2015 m. rožė
Dipominis darbas apie darbuotojų motyvavimo priemones bei jų priemonių vertinimą. Praktinėje dalyje buvo nustatyta, kokios priemonės taikomos X įmonėje, atlikus responedentų apklausą. Darbas...

Darbuotojų motyvavimo priemonės įmonėje

Vadyba Diplominis darbas 2018 m. dzastyna
Temos aktualumas. Dabаrtinės konkurencijos sąlygomis didesnių gаlimybių išlikti turi tos organizаcijos, kuriose dirbа derаmai motyvuoti, atsаkingi ir tinkаmos kvаlifikаcijos dаrbuotojai. Mаnoma, kаd bet...