Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Mikroorganizmų panaudojimas žemės ūkyje

0 atsiliepimų
Autorius:
Mikrobiologija (gr.mikros-mažas, bios-gyvybė, logos-mokslas) – mokslas apie pačias mažiausias, plika akimi nematomas gyvas būtybes – mikroorganizmus, kurie dar vadinami mikrobais. Mikrobiologija tiria mikroorganizmų išorinę ir vidinę organizaciją (mikrobų morfologiją), jų gyvybinės veiklos dėsningumus (mikrobų fiziologiją), sistematiką ir klasifikaciją, kintamumą ir paveldimumą (mikrobų genetiką), ekologiją. Mikrobai, arba mikroorganizmai yra labai įvairūs. Vieni yra vienaląsčiai ( dauguma bakterijų, mielės, spirochetos, pirmuonys) ir daugialąsčiai (siūlinės bakterijos, pelėsiai, mikroskopiniai bumbliai), yra ir neturinčių ląstelinės struktūros gyvų padarų (riteksijų ir virusų). Mikrobiologiją sudaro bakteriologija (tiria bakterijas), mikrologija (tiria mikroskopinius grybus), virusologija (tiria virusus), protistologija arba protozoologija (tiria pirmuonis). Tačiau svarbesnis yra mikrobiologijos skirstymas į atskiras sritis, atsižvelgiant ne į tyrimo objektus, o labiau į tikslus ir uždavinius. Taip išskiriama bendroji (arba fundamentalioji) ir taikomosios mikrobiologijos disciplinos: medicinos, veterinarijos, žemės ūkio, pramonės, kosmoso mikrobiologija ir kt.
Bendroji (fundamentalioji) mikrobiologija tiria bendruosius mikroorganizmų gyvybinės veiklos dėsningumus ir savybes, neatsižvegdama į šių mikroorganizmų įtaką gamtai. Ji, kaip sudėtinė dalis, įeina į kiekvieną taikomąją mikrobiologijos discipliną.
Medicinos mikrobiologija tiria infekcines žmonių ligas, dar vadinamas antroponozėmis (ar antropoonozėmis), jas sukeliančių mikroorganizmų morfologiją bei fiziologines savybes, jų patogeninio poveikio žmogaus organizmui mechanizmus ir žmogaus organizmo reakcijos į mikroorganizmų įsiskverbimą ir dauginimąsi ypatumus, šių mikroorganizmų radimo išorinėje aplinkoje būdus, kovos su patogeninias mikroorganizmais išorinėje aplinkoje ir organizme metodus. Svarbus medicinos mikrobiologijos uždavinys – parengti ir praktiškai taikyti priemonių kompleksus infekcinių ligų profilaktikai (imunoprofilaktika) ir gydymui (imunoterapija, chemoterapija).
Plėtojantis mokslui, nuo medicinos mikrobiologijos atsiskyrė ir tapo savarankiškomis sanitarijos mikrobiologija ir epidemiologija. Sanitarijos mikrobiologija tiria žmonėms patogeninius mikroorganizmus išorinėje aplinkoje, parengia vandens, maisto produktų, kitų aplinkoje esančių daiktų mikrobiologinio tyrimo metodus, padedančius nustatyti galimus patogeninių mikroorganizmų plitimo šaltinius. Epidemiologija yra savarankiška medicinos mokslo šaka, tyrinėjanti ilfekcinių ligų plitimo visoumenėje dėsningumus. Be to, medicinos mikrobiologijos dalis, nagrinėjanti infekcinį imunitetą, padėjo pagrindą dabar itin smarkiai besivystančiai ir perspektyviai biologijos ir medicinos sričiai – imunologijai.
Medicinos mikrobiologijos plėtra padėjo atrasti daugelio infekcinių ligų sekėlėjus, nustatyti jų gyvybinės veiklos dėsningumus, tai lengvino kovą su šių mikroorganizmų plitimu, sustiprino ligonių, sergančių infekcinėmis ligomis, gydymo veiksmingumą. Todėl labai sumažėjo sergamumas infekcinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų.
Prieš penkis dešimtmečius Pasaulinė Sveikatos Organizacija buvo parengusi kovos su maliarija visame pasaulyje programą. Ji sėkmingai vykdoma iki šiol, ir sergamumas šia liga pastebimai sumažėjo. Šiuo metu mūsų planetoje jau du dešimtmečiai, kai visiškai išnyko pirmoji infekcinė liga: praktiškai išnyko (pašalintas sergamumas) daugelį amžių siaubą ir nerimą kėlę raupai.
Panaši yra ir veterinarijos mikrobiologija. Ji tiria įvairiems gyvuliams, pirmiausia naminiams bei žemės ūkio, patogeninius mikroorganizmus, profilaktikos ir gydymo būdus. Daugelis mikroorganizmų yra patogeniniai ir žmonėms, ir gyvuliams (sukelia antropozoonozes arba zooantroponozes), tadėl tam tikrais atvejais veterinarijos ir medicinos mikrobiologijos yra labai glaudžiai susijusios.
Žemės ūkio mikrobiologija (agromikrobiologija) tiria mikroorganizmų įtaką dirvai formuotis, augalų mitybai, organinėms medžiagoms irti, parengia bakterinių trąšų vartojimo ir pašarų konservavino, padedant bakterijoms (silosavimo), būdus.
Pramonės mikrobiologija tiria mikroorganizmų įtaką rūgimo procesams, jų naudojimą svarbioms cheminėms medžiagoms (organinėms rūgštims, aminorūgštims, spiritams, fermentams, vitaminams, antibiotikams ir kt.) gauti. Mikrobiologinė pramonė energingai plėtojama, pasinaudojant biocheminiu mikroorganizmų aktyvumu. Tai labai perspektyvi pramonės šaka. Svarbi pramonės mikrobiologijos dalis yra maisto mikrobiologija. Ji tiria mikroorganizmų vartojimo maisto pramonėj (duonai, sūriams gaminti, odos, plieno, cemento ir kt.) apsaugai nuo kenksmingo mikroorganizmų poveikio.
Pastaraisiais dešimtmečiais atsirado ir sparčiai plėtojama biotechnologija, kuri naudoja genų inžinerijos metodais gautus mikroorganizmų variantus labai svarbių biologiškai aktyvių medžiagų pramoninei gamybai (interferonai, insulinai, somatotropinis hormonas ir kt.). deja, taikant genų inžinerijos metodus, mėginama gauti mikroorganizmų variantus, kurie galėtų būti naudojami kaip bakteriologinis ginklas ar bioterorizmo priemonės. Galima tvirtinti, kad atsiranda militarinė mikrobiologija.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5602 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I – DIRVOS MIKROBIOLOGIJA5
 • 1.1 Puvimas7
 • 1.2 Nitrifikacija9
 • 1.3 Denitrifikacija10
 • II- MIKROORGANIZMŲ PANAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE12
 • 2.1 Kas žinotina perenkant trąšas13
 • 2.2 Mikrobai padeda kaupti organinių trąšų atsargas15
 • 2.3 Bakterijų preparato nitragino vartojimas16
 • 2.4 Žalioji trąša18
 • 2.5 Pašaro fiksavimas19
 • 2.6 Mikrobiologinis augalų apsaugos metodas20
 • 2.7 Mikrobų kilmės pesticidai22
 • 2.8 Mikrobų panaudojimas išvedant ligoms atsparių veislių augalus23
 • 2.9 Mikrobiologinė agrotechnikos priemonių kokybės analizė24
 • IŠVADOS25
 • NAUDOTA LITERATŪRA26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Aplinkos tarša žemės ūkyje
Referatas Aplinkos tarša žemės ūkyje

Žemės ūkis yra vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos sektorių ir viso pasaulio kaimo vietovių pajamų [...]

Transgeninio mikroorganizmo kūrimas, kuris krakmolą panaudoja 2-pentaniolio sintezei
Referatas Transgeninio mikroorganizmo kūrimas, kuris krakmolą panaudoja 2-pentaniolio sintezei

Tinkamo mikroorganizmo parinkimas, vektorių konstravimas ir įterpimas į organizmą, kad jis krakmolą kaip substratą panaudotų 2-pentanolio [...]

Kenksmingos medžiagos naudojamos pramonėje bei žemės ūkyje, apsauga nuo jų
Referatas Kenksmingos medžiagos naudojamos pramonėje bei žemės ūkyje, apsauga nuo jų

Pavojingų medžiagų aptinkama daugelyje darbo vietų. Neseniai Europoje atliktos apklausos metu 16 procentų darbuotojų teigė [...]

Nuotekų valymas panaudojant mikroorganizmus
Referatas Nuotekų valymas panaudojant mikroorganizmus

  Ko vanduo neištirpina, jis stumia ar kitaip nešasi su savimi. Toks vanduo apsunksta, tampa nešvarus [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Žemės ūkio tarša
Prezentacija Žemės ūkio tarša

Problemos susijusios su žemės ūkiuPesticidai Amoniakas Nitratai 2. Vandens telkinių tarša [...]

Žemės sklypų planų sudarymas naudojant geomap ir ArcGIS programinę įrangą
Diplominis darbas Žemės sklypų planų sudarymas naudojant geomap ir ArcGIS programinę įrangą

Nekilnojamojo turto kadastras – tai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų duomenų rinkinys, kuris saugomas kompiuterių laikmenose. Nekilnojamojo [...]

Bio ir Savaro dėsnio taikymas matuojant žemės magnetinio lauko horizontaliąja komponentę
Laboratorinis darbas Bio ir Savaro dėsnio taikymas matuojant žemės magnetinio lauko horizontaliąja komponentę

Darbo užduotis: Ištirti apskritos srovės kuriama magnetinį lauką ir išmatuoti Žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę.

Žemės grupės planetos
Prezentacija Žemės grupės planetos

Žemės grupės planetoms yra priskiriami Merkurijus, Venera, Žemė ir Marsas. Svarbiausias požymis, skiriantis Žemės grupės [...]

Saulės sistema. Jos įtaka žemės planetai
Referatas Saulės sistema. Jos įtaka žemės planetai

Nuo šumerų ir egiptiečių laikų žmonės stebėjo metinį Saulės kelią dangumi, besikeičiantį Mėnulio veidą, klajojančias [...]

Žemės sluoksniai
Prezentacija Žemės sluoksniai

PlutaViršutinė mantijaMantijaIšorinis branduolysVidinis branduolys [...]

Nevisaverčiai mikroorganizmų antigenai
Prezentacija Nevisaverčiai mikroorganizmų antigenai

Trumpa prezentacija apie nevisaverčius antigenus.

Darbo ištekliai žemės ūkyje bei jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje bei jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Prieš dvidešimtmetį Lietuvai atsikračius sovietinės Rusijos okupacijos ir susigrąžinus nepriklausomybę, visose srityse prasidėjo naujas vystymosi [...]

Žemės drebėjimai
Referatas Žemės drebėjimai

Žemės paviršių sudaro kietos, trapios, viena kitos atžvilgiu judačios tektoninės plokštės. Iš viso yra 7 [...]

Ekologinių teisės aktų “Europos kraštovaizdžio konvekcija”, Žemės gelmių įstatymas ir kt. analizė
Referatas Ekologinių teisės aktų “Europos kraštovaizdžio konvekcija”, Žemės gelmių įstatymas ir kt. analizė

Teisės aktas yra tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus [...]