Ugdymas kaip socialinis reiškinys

10 psl. / 1706 žod.

Ištrauka

Įvairiuose moksliniuose šaltiniuose pastebėta, kad ugdymas yra socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu, kai jis bendraudamas sąveikauja su jį supančia aplinka bei įvairiomis žmonijos kultūros vertybėmis. Žmogus nuolat norėjo tubulėti, šimtmečius siekė tiesos, grožio, harmonijos, vertybėse įkūnijo tauriausius savo bruožus. Todėl, šios vertybės, kaip visuomenės raidos patyrimo rezultatas, ilgainiui tapo sudedamąja individo ir visuomenės dalimi.
„Ugdymas ya tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, gėrybėmis brandinanti žmogaus biofizinę sandarą, psichiką, santykius, kultūrą ir dvasią.“ (Jovaiša L., 2001, p. 8). Ugdymas, atsiradęs kartu su visuomene, yra neatskiriamai susietas su jos raida ir didele dalimi įtakoja jos progresą, raidą ir ateitį.
Savo darbuose ugdymo filosofijai ir problematikai daug dėmesio skyrė Lietuvos: Rajeckas V., Jovaiša L., Bitinas B., Šalkauskis S., ir užsienio: Howard A. Ozmon, Samuel M. Craver ir kt. mokslininkai.
Temos aktualumas: šiandienos ugdymo mokslų sistemoje yra reikšmingas darnaus mokslo apie žmogaus ugdymą kūrimas.
Darbo tikslas: apibūdinti ugdymą kaip socialinį reiškinį.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti teorinius ugdymo pagrindus.
2. Charakterizuoti ugdymo reiškinį.
3. Detalizuoti ugdymą kaip socialinį reiškinį.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. BENDRI TEORINIAI UGDYMO PAGRINDAI
  • 1.1. Ugdymo samprata
  • 1.2. Ugdymo uždaviniai
  • 1.3. Ugdymo funkcijos
  • 2. UGDYMO KAIP SOCIALINIO REIŠKINIO DETALIZAVIMAS
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
baksas21
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 27, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas

Pedagogika Rašinys 2013 m. longevity
Darbe pateikiamas atsisakymo įgūdžio formavimas penktos klasės mokiniams X mokykloje (Socialinio įgūdžio formavimo valandėlė). Aprašomas detalus planas, pateikiami išsamūs priedai. Darbas įvertintas aukščiausiu...

Socialinių įgūdžių ugdymas darželyje

Pedagogika Tyrimas viduteee
Ikimokyklinis vaikų amžius yra ypatingas. Šiame tarpsnyje vaikai supranta, kad jų aplinkoje yra ne tik šeimos nariai, pradeda pasitikėti kitais žmonėmis, įgyja...

Muzikos mokytojas kaip lyderis ugdymo procese

Pedagogika Referatas 2018 m. vika1
Tyrimo aktualumas. Informacinės technologijos, užpildančios mokinių gyvenimus ir lemiančios moksleivių mentaliteto pokyčius labai aktyviai kelia klausimą apie šių dienų mokytoją. Tuo pačiu tai...