Socialiniai mokslai / Pedagogika

Ikimokyklinės aplinkos analizė

1 atsiliepimas
Autorius:
Mokymas ir aklėjimas yra vieningas. Mokymas ir auklėjimas turi lemiamą vaidmenį vaiko vystymuisi. Susipažindindamas vaikus su aplinka, mokydamas piešti ir lipdyti, konstruoti, skaičioti ir t. t., organizuodamas vaikų gyvenimą ir veiklą, auklėtojas ne tik rūpinasi suteikti tam tikrą žinių kiekį, bet ir lavina jų protinius sugebėjimus, meninį skonį, moralines ypatybes. Sėkmingiausiai mokoma ir aklėjama tada, kai vaikas yra ne pasyvus, o aktyvus, kai jis susipažįsta su nauja medžiaga aktyviai sąveikaudamas su daiktais ir aplinkiniais žmonėmis. Todėl auklėjimo bei mokymo darbo tuinys paskirstytas kiekvienai amžiaus grupei pagal tokias veiklos rūšis, kaip žaidimas, darbas, pamokelės, vaikų veikla buityje laikantis darželio režimo, taip pat kasdien bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais. Auklėjimo ir mokymo darbo vaikų darželyje turinys turi atitikti vaikų, auklėjamų skirtingose darželio grupėse, amžiaus ypatybes.
Ikimokyklinė vaikystė tai laikas, kai padedami pagrindai gyvenimo meilei ir mokymuisi, atsparumui gyvenimo negandoms. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui.
Šio darbo tikslas, tyrinėti ikimokyklinė aplinką, kurioje vyksta mokymo(si) procesas, kokiais požymiais pasižymi edukacinė, kokiais – mokymosi aplinka. Siekiant išsiaiškinti, kaip vyksta mokymo(si) procesas, buvo atlikta praktika Švenčionėlių vaikų daržlyje – lopselyje „Vyturėlis“. Lopšelis – darželis „Vyturėlis“ – vienintelis darželis Švenčionėlių mieste turintis didelę ugdomojo proceso organizavimo patirtį. Auklėtoja vaikus ugdo lopšelyje, darzelyje, priešmokyklinėje grupėje ir išleidžia į mokyklą. Ugdymo paskirtis – išugdyti vaiką, gebentį mokytis, mąstyti, kūrydiškai spręsti problemas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3206 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮŽANGA3
  • IKIMOKYKLINIO UGDYMO APLINKA 4-5
  • EDUKACINĖ APLINKA 6-7
  • UGDYMO METODAI 7-8
  • UGDYMAS PER ŽAIDIMUS8
  • DIDAKTINIAI, JUDRIEJI, MUZIKINIAI ŽAIDIMAI 8-9
  • VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 10-11
  • KONKRETŪS PASIŪLYMAI PALANKIOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMUI 11-12
  • LITERATŪRA13

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Puikus,bet trūksta citavimo
, 2015-11-12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė
Tyrimas Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė

Žaidimai žmonių gyvenime atsirado jau senų senovėje. Jie yra neatskiriama visų kultūrų dalis ir yra [...]

Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje
Referatas Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje

                  Kaip teigė John Kehoe  - “ kiekvienas žmogus yra ypatingas, unikalus ir vertas pagarbos”.

Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje.
Referatas Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje.

Šiuolaikinė žmonija be galo yra sparčiai kintanti ir nepastovi. Nepastovumas – tai viena iš priežasčių [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]

Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje
Referatas Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje

Anot lietuvių kalbos žodyno „vertybės – tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Kalbos raida ir kalbiniai gebėjimai ikimokykliniame amžiuje
Kursinis darbas Kalbos raida ir kalbiniai gebėjimai ikimokykliniame amžiuje

Kalba yra viena svarbiausių žmonių bendravimo formų. Žmogui, siekiant progreso, būtina gauti ir suteikti tikslią [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Diplominis darbas Vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Aktualumas. Vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimas šiandien yra neišvengiama ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo sritis, padedanti [...]

Peter. L. Berger „Sociologija humanistinis požiūris“ 4 skyriaus analizė
Rašinys Peter. L. Berger „Sociologija humanistinis požiūris“ 4 skyriaus analizė

Samprotaujamasis rašinys apie socialinius suvaržymus, rėmus ir jų taikymo būdus šiuolaikinėje visuomenėje. Įdomus ir analitiškas [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje
Prezentacija Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje

Darbo tikslasLatvijaLatvijos švietimo sistemaIkimokyklinis ugdymasLatvijos darželiai [...]

Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė
Diplominis darbas Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė

Temos aktualumas ir problema. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]