Ikimokyklinės aplinkos analizė

12 psl. / 3206 žod.

Ištrauka

Mokymas ir aklėjimas yra vieningas. Mokymas ir auklėjimas turi lemiamą vaidmenį vaiko vystymuisi. Susipažindindamas vaikus su aplinka, mokydamas piešti ir lipdyti, konstruoti, skaičioti ir t. t., organizuodamas vaikų gyvenimą ir veiklą, auklėtojas ne tik rūpinasi suteikti tam tikrą žinių kiekį, bet ir lavina jų protinius sugebėjimus, meninį skonį, moralines ypatybes. Sėkmingiausiai mokoma ir aklėjama tada, kai vaikas yra ne pasyvus, o aktyvus, kai jis susipažįsta su nauja medžiaga aktyviai sąveikaudamas su daiktais ir aplinkiniais žmonėmis. Todėl auklėjimo bei mokymo darbo tuinys paskirstytas kiekvienai amžiaus grupei pagal tokias veiklos rūšis, kaip žaidimas, darbas, pamokelės, vaikų veikla buityje laikantis darželio režimo, taip pat kasdien bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais. Auklėjimo ir mokymo darbo vaikų darželyje turinys turi atitikti vaikų, auklėjamų skirtingose darželio grupėse, amžiaus ypatybes.
Ikimokyklinė vaikystė tai laikas, kai padedami pagrindai gyvenimo meilei ir mokymuisi, atsparumui gyvenimo negandoms. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui.
Šio darbo tikslas, tyrinėti ikimokyklinė aplinką, kurioje vyksta mokymo(si) procesas, kokiais požymiais pasižymi edukacinė, kokiais – mokymosi aplinka. Siekiant išsiaiškinti, kaip vyksta mokymo(si) procesas, buvo atlikta praktika Švenčionėlių vaikų daržlyje – lopselyje „Vyturėlis“. Lopšelis – darželis „Vyturėlis“ – vienintelis darželis Švenčionėlių mieste turintis didelę ugdomojo proceso organizavimo patirtį. Auklėtoja vaikus ugdo lopšelyje, darzelyje, priešmokyklinėje grupėje ir išleidžia į mokyklą. Ugdymo paskirtis – išugdyti vaiką, gebentį mokytis, mąstyti, kūrydiškai spręsti problemas.


Turinys

  • ĮŽANGA3
  • IKIMOKYKLINIO UGDYMO APLINKA 4-5
  • EDUKACINĖ APLINKA 6-7
  • UGDYMO METODAI 7-8
  • UGDYMAS PER ŽAIDIMUS8
  • DIDAKTINIAI, JUDRIEJI, MUZIKINIAI ŽAIDIMAI 8-9
  • VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 10-11
  • KONKRETŪS PASIŪLYMAI PALANKIOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMUI 11-12
  • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
svetlana
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.79
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 28, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Puikus,bet trūksta citavimo

Susiję darbai

E.Balčyčio vadovėlio „Muzika. 7 klasė“ analizė

Pedagogika Referatas 2012 m. riuzavaa
E.Balčyčio vadovėlis „Muzika. 7 klasė“ sudarytas trimestrais pagal mokymosi programą vidurinėje mokykloje. Taip užtikrinama, jog mokiniai išmoks, sužinos visą medžiagą, reikalingą jų amžiaus...

Lyginaoji stratifikacijos proceso ugdyme analizė

Pedagogika Referatas 2015 m. longevity
Socialinė stratifikacija - tai visuomenės susikaidymas pagal įvairius požymius (lytį, rasę, gebėjimus, turtą, pajamas, religiją ir kt.) į socialinius sluoksnius. Ši nelygi padėtis...