Socialiniai mokslai / Sociologija

Kalėjusių asmenų socialinė integracija

0 atsiliepimų
Autorius:
Winston’as Churchill’is yra pasakęs, kad “apie visuomenę galima spręsti iš jos požiūrio į kalėjimus”. Tačiau šią frazę galima suprasti ir plačiau: taip, kaip visuomenė vertina ne tik kalėjimų sistemą, bet ir pačius nuteistuosius, kiek ji yra atvira pokyčiams, kokias pastangas deda integruodama kalėjimuose laisvės atėmimo bausmę atlikusius asmenis, rodo visuomenės sąmoningumą ir pasirengimą spręsti opias problemas. Probleminėms socialinėms grupėms skiriamas papildomas dėmesys yra vienas iš svarbiausių dalykų, garantuojančių vieningos ir sveikos visuomenės kūrimą.
Viena jautriausių socialinių grupių yra į laisvę išeinantys nuteistieji, kurie pasižymi tuo, kad kažkada pamynę visuomenės taisykles, t.y. įvykdę nusikaltimą, dabar bando atgal į ją sugrįžti. Tačiau vos tik palikę laisvės atėmimo įstaigos teritoriją jie atsiduria aplinkoje, kuri kartais dėl įvairių išankstinių nuostatų ir tradicijų nėra pasiruošusi juos priimti. Buvęs kalinys, neturėdamas tinkamų komunikacijos bei darbo įgūdžių, dėl įvykdytų nusikaltimų praradęs ryšį su artimaisiais ir draugais, dažnai pasirenka patį lengviausią kelią – vėl nusikalsti ir taip grįžti į jam pažįstamą aplinką. Norint tam užkirsti kelią būtini du dalykai: veiksmingos ir efektyvios integracijos programos, kurių priėmimas ir įgyvendinimas priklauso nuo politinės valios, ir brandus visuomenės požiūris bei pastangos keisti neigiamą požiūrį į buvusius kalinius. Tik tokia socialinė ir institucinė integracija gali pakeisti dabartinę situaciją, kada buvę nuteistieji vis dar yra visuomenės paribiuose ir nesugeba sugrįžti į normalų gyvenimą.
Tačiau kalbant apie nuteistųjų grįžimą į visuomenę ir tapimą pilnaverčiais ir pilnateisiais nariais nėra tikslinga naudoti terminą “reintegracija” , nes jis suponuoja, kad prieš įvykdydami nusikaltimą kaliniai jautėsi integravęsi į visuomenę. Duomenys rodo, kad darydami nusikalstamus veiksmus daugelis nuteistųjų jau tada nesijautė visuomenės dalimi – neturėjo šeimų arba santykiai su artimaisiais buvo problematiški, jie buvo įgiję tik pradinį išsilavinimą, neturėjo darbo įgūdžių. Todėl palikdami laisvės atėmimo įstaigas buvę nuteistieji gauna galimybę antra kartą pradėti konstruoti savo gyvenimą nuo pradžių, tačiau tam reikia socialinius įgūdžius ir gebėjimus, būtinus sėkmingai integracijai į visuomenę, pradėti formuoti dar atliekant bausmę. Užsienio šalių praktika rodo, kad sėkmingai vykdomos integracijos programos mažina pakartotinų nusikaltimų tikimybę, o laisvės atėmimo bausmę atlikę asmenys toliau sėkmingai gyvena laikydamiesi visuomenės taisyklių. Požiūris, kad žmogus gali pasikeisti, jei tik jam sudaromos tinkamos sąlygos, vyrauja vakarietiškose visuomenėse, taip mažindamas socialinę įtampą tarp visuomenės narių.
...
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3757 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Užsienio valstybių praktika4
 • 2.1 Airija4
 • 2.2 Kiti pavyzdžiai7
 • 3. Socialinė integracija Lietuvoje9
 • 3.1 Programų vykdymo efektyvumas10
 • 3.2 Su kokiomis problemomis susiduriama vykdant nuteistųjų integraciją į visuomenę?10
 • 4. Strategijos12
 • 4.1 Institucinė12
 • 4.2 Visuomeninė12
 • 5. Išvados13
 • Literatūros sąrašas14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai
Kursinis darbas Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai

Temos aktualumas. Globalizaciniai ir ekonominio valstybių stabilumo svyravimo procesai, taip pat politiniai įvykiai turi didelės [...]

Pensijos asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, valstybinio socialinio draudimo, valstybinės I ir II laipsnių, pareigūnų ir karių, nukentėjusių asmenų, mokslininkų, šalpos pensijos
Referatas Pensijos asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, valstybinio socialinio draudimo, valstybinės I ir II laipsnių, pareigūnų ir karių, nukentėjusių asmenų, mokslininkų, šalpos pensijos

Šiame darbe glaustai supažindinama su pensijų sistema Lietuvoje, analizuojama demografinė situacija bei apžvelgiami  teisės aktai [...]

Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje
Referatas Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje

Rašto darbe aptariami galimi kalbos, kaip socialinio kapitalo formos, būdai. Ieškant empirinių iliustracijų, apžvelgiami tyrimai [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Neįgaliųjų socialinė integracija švietimo įstaigose
Referatas Neįgaliųjų socialinė integracija švietimo įstaigose

Negalia – tai bet koks sutrikimas, sindromas, susirgimas, liga, trauma ar pakenkimas, kuris atima, sumažina [...]

Priklausomų nuo alkoholio asmenų, kelias į blaivybę: Minesotos programos dalyvių patirtys
Diplominis darbas Priklausomų nuo alkoholio asmenų, kelias į blaivybę: Minesotos programos dalyvių patirtys

   Pasak, Craigas N. (1988), ,,Priklausomybė- tai pataloginis meilės ir pasitikėjimo santykis su objektu ar [...]

Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos
Diplominis darbas Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos

Temos aktualumas. Šiame darbe siekiama atskleisti Europos Sąjungos integracijos įtaką, nuo Paryžiaus iki Lisabonos sutarties [...]

Juridinių asmenų likvidavimas
Referatas Juridinių asmenų likvidavimas

Juridinių asmenų likvidavimą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai [...]

Fizinių asmenų klasifikacija pagal veiksnumą
Prezentacija Fizinių asmenų klasifikacija pagal veiksnumą

Kas yra veiksnumas?KlasifikacijaVisiškai veiksnūs fiziniai asmenysFiziniai asmneys, turintys dalinį veiksnumąFiziniai asmenys [...]

Visuotinė integracija ir internacionalizacija
Referatas Visuotinė integracija ir internacionalizacija

INTEGRACIJA – daugiaprasmė bei įvairiai aiškinama sąvoka, bendriausiai nusakoma kaip atskirų dalių, elementų jungimasis, susiliejimas [...]

Proto negalią turinčių asmenų teisės
Rašinys Proto negalią turinčių asmenų teisės

     Savo darbe kalbėsiu apie proto negalią turinčius asmenis. Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas [...]

Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas
Diplominis darbas Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas

Lietuvoje šiuo metu vyksta esminiai socialinės ir kultūrinės raidos procesai, o pasaulio pažangiosios visuomenės dalis [...]

Socialinė gerovė
Rašinys Socialinė gerovė

Referatas - rašinys vaikų socialinės gerovės tema. [...]

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]