Naujasis viešasis administravimas

13 psl. / 2728 žod.

Ištrauka

Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. Svarbiausi administravimo metodikos elementais laikomi planavimas, biudžeto formavimas, ir lėšų paskirstymas, viešųjų programų vertinimas, sprendimų priėmimas. Naujasis viešasis administravimas egzistuoja jau ne vienerius metus, tačiau dar iki dabar nėra bendros nuostatos, susitarimo dėl vienareikšmiškos šios sąvokos apibrėžimo.
Šiuolaikinėje pasaulio bendruomenėje vykstantys socialiniai ir ekonominiai procesai neišvengiamai daro įtaką visų valstybių viešojo administravimo turiniui bei formai, ir todėl jo raidą lemia tiek valstybės viduje, tiek ir jos išorėje vykstantys procesai. Daugybė veiksnių, tarp jų ir subjektyvūs politiniai sprendimai, darantys įtaką viešojo administravimo raidą, apsunkina pasirinktų raidos kelių efektyvumo prognozes. Daugeliu atvejų nėra ir negali būti vienareikšmių atsakymų į tai, kokios bus vienų ar kitų pokyčių viešajame administravime pasekmės ar rezultatai.
Naujojo viešojo administravimo pagrindinė idėja- viešajame sektoriuje taikyti privataus sektoriaus verslo nuostatas, laikant, kad valdžios įstaigos turėtų perimti ne tik verslo techniką, bet ir verslo vertybes. Naujasis viešasis administravimas, kaip ir kiti viešojo administravimo modeliai, po išoriniu apvalkalu gali slėpti skirtingus tikslus: vienu atveju tai gali būti panaudota mažinti politinę įtaką viešajam administravimui, kitu – sudaryti privatizavimo sąlygas, kurios būtų naudingos tik tam tikrai grupuotei, ir kartu neprisiimti politinės atsakomybės, trečiu – pasididinti atlyginimus.
Darbo objektas: Naujasis viešasis administravimas
Tikslas: Išanalizuoti naująjį viešąjį administravimą
Darbo uždaviniai:
• Apibūdinti Minnowbrooko perspektyva
• Išanalizuoti naujojo viešojo administravimo privalumus, trūkumus, pagrindinius bruožus, tikslus
• Apžvelgti naujosios viešojo tarnybos nuostatas ir “Verslininkiškos valdžios” principus
Metodai: Mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. MINNOWBROOKO PERSPEKTYVA4
  • 1.1. Naujojo viešojo administravimo susiformavimas4
  • 1.2. Naujojo viešojo administravimo reikšmė5
  • 2. NAUJOJO VA MODELIO TRŪKUMIA IR PRIVALUMAI6
  • 3. NAUJOJO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO BRUOŽAI7
  • 4. NAUJOJI VIEŠOJI TARNYBA9
  • 4.1. “Verslininkiškos valdžios” principai10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
deimi2
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Įvadas į viešąjį administravimą

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. camel
Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir visokias kitokias problemas. Savivaldybė turi daugiausiai galios ir...

Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas Referatas naudinga
Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems...

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ssselencik
Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias programas bei projektus. Viešasis administravimas suprantamas ir...

Viešasis administravimas "X" mokykloje

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. karolle02
Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės...

Naujasis viešasis valdymas

Viešasis administravimas Referatas gin27
Naujasis viešasis valdymas, kuris dar kartais vadinamas naująja viešąja tarnyba, tampa naujuoju XXI a. pradžios viešojo administravimo modeliu. Yra dvi nuomonės dėl naujojo...