Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Naujasis viešasis administravimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. Svarbiausi administravimo metodikos elementais laikomi planavimas, biudžeto formavimas, ir lėšų paskirstymas, viešųjų programų vertinimas, sprendimų priėmimas. Naujasis viešasis administravimas egzistuoja jau ne vienerius metus, tačiau dar iki dabar nėra bendros nuostatos, susitarimo dėl vienareikšmiškos šios sąvokos apibrėžimo.
Šiuolaikinėje pasaulio bendruomenėje vykstantys socialiniai ir ekonominiai procesai neišvengiamai daro įtaką visų valstybių viešojo administravimo turiniui bei formai, ir todėl jo raidą lemia tiek valstybės viduje, tiek ir jos išorėje vykstantys procesai. Daugybė veiksnių, tarp jų ir subjektyvūs politiniai sprendimai, darantys įtaką viešojo administravimo raidą, apsunkina pasirinktų raidos kelių efektyvumo prognozes. Daugeliu atvejų nėra ir negali būti vienareikšmių atsakymų į tai, kokios bus vienų ar kitų pokyčių viešajame administravime pasekmės ar rezultatai.
Naujojo viešojo administravimo pagrindinė idėja- viešajame sektoriuje taikyti privataus sektoriaus verslo nuostatas, laikant, kad valdžios įstaigos turėtų perimti ne tik verslo techniką, bet ir verslo vertybes. Naujasis viešasis administravimas, kaip ir kiti viešojo administravimo modeliai, po išoriniu apvalkalu gali slėpti skirtingus tikslus: vienu atveju tai gali būti panaudota mažinti politinę įtaką viešajam administravimui, kitu – sudaryti privatizavimo sąlygas, kurios būtų naudingos tik tam tikrai grupuotei, ir kartu neprisiimti politinės atsakomybės, trečiu – pasididinti atlyginimus.
Darbo objektas: Naujasis viešasis administravimas
Tikslas: Išanalizuoti naująjį viešąjį administravimą
Darbo uždaviniai:
• Apibūdinti Minnowbrooko perspektyva
• Išanalizuoti naujojo viešojo administravimo privalumus, trūkumus, pagrindinius bruožus, tikslus
• Apžvelgti naujosios viešojo tarnybos nuostatas ir “Verslininkiškos valdžios” principus
Metodai: Mokslinės literatūros analizė.
Darbo tipas:
Apimtis:
2728 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. MINNOWBROOKO PERSPEKTYVA4
  • 1.1. Naujojo viešojo administravimo susiformavimas4
  • 1.2. Naujojo viešojo administravimo reikšmė5
  • 2. NAUJOJO VA MODELIO TRŪKUMIA IR PRIVALUMAI6
  • 3. NAUJOJO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO BRUOŽAI7
  • 4. NAUJOJI VIEŠOJI TARNYBA9
  • 4.1. “Verslininkiškos valdžios” principai10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Politika ir viešasis administravimas
Prezentacija Politika ir viešasis administravimas

Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip [...]

Kas yra viešasis administravimas?
Referatas Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje
Referatas Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais

Temos aktualumas.  Moksliniai žurnalai „Viešoji politika ir administravimas“ ir “Viešasis administravimas”- tai du specializuoti moksliniai [...]

Viešasis administravimas
Referatas Viešasis administravimas "X" mokykloje

Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo [...]

Naujasis viešasis valdymas
Referatas Naujasis viešasis valdymas

Naujasis viešasis valdymas, kuris dar kartais vadinamas naująja viešąja tarnyba, tampa naujuoju XXI a. pradžios [...]