4 metų vaiko veiklos grupėje analizė

13 psl. / 3308 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų plėtojimasis vaiką daro jautrų, lengvai pažeidžiamą. Kaip tik ikimokykliniame amžiuje susiklosto asmenybės pagrindai, kurie vėliau mažai kinta. Dėl to suaugusio žmogaus asmenybės problemų ištakos – jo vaikystėje.
Vaiko raidos išmanymas suteikia papildomų žinių ir idėjų, kaip reikia organizuoti auklėjimą, kaip suprasti vaiko elgesio motyvus, kaip įvertinti, ar stebimas vaikas vystosi sveikai. Kas vaikams būdinga? Vaikas vystosi tam tikrais raidos tarpsniais.
Siekiant išsiaiškinti, kaip vyksta vaiko vystymas, buvo atlikta praktika Švenčionėlių vaikų daržlyje – lopselyje „Vyturėlis“. Lopšelis – darželis „Vyturėlis“ – vienintelis darželis Švenčionėlių mieste turintis didelę ugdomojo proceso organizavimo patirtį. Auklėtoja vaikus ugdo lopšelyje, darzelyje, priešmokyklinėje grupėje ir išleidžia į mokyklą. Ugdymo paskirtis – išugdyti vaiką, gebentį mokytis, mąstyti, kūrydiškai spręsti problemas.
Šiuolaikinis ugdymas remiasi humanistinės, konstruktyvistinės, progresyvistinės ir kt. ugdymo teorijų sinteze. Pedagogams svarbu orientuotis į šiuolaikinę vaikystės sampratą: suprasti vaiko raidą ir ugdymąsi kaip vieningą procesą, įsisąmoninti visų raidos procesų tarpusavio nepriklausomybę, interpretuoti vaikystę kaip ugdymosi visą gyvenimą sėkmingą pradžią, kurti naujas ugdymosi galimybes kiekvienam vaikui. Šiuo metu Lietuvos ikimokykliniame ugdyme dominuoja konstruktyvistinė, progresyvistinė ir vaiko sklaidą skatinanti ugdymo teorijos, branginančios vaikystę kaip unikalią vertybę, vertinti vaiko gyvenimą „čia“ ir „dabar“ bei ugdyti laisvą, savarankišką, atsakingą, kūrybingą asmenybę.
Tikslas. Pastebėti 4 metų vaiko veiklą grupėje ir kas tokio amžiaus vaikui yra būdinga.
Uždaviniai:
1. Remiantis literatūra ir kitais informacijos šaltinias apibūdinti ikimokyklininio ugdimo aplinka.
2. Remiantis literatūra apibūdinti vaiko amžiaus tarpsnį.
3. Tirti vaiką veiklos eigoje.
4. Apibūdinti vaiką veiklą.


Turinys

  • ĮŽANGA3
  • IKIMOKYKLINIO UGDYMO APLINKA 4-5
  • VAIKO AMŽIAUS TARPSNIS 6-8
  • PRAKTINĖ DALIS 8-12
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
svetlana
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje

Pedagogika Diplominis darbas 2013 m. bambakliukas
Vardenis Pavardenis. Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje. bakalauro baigiamasis darbas / mokslinio darbo vadovas, ..... universitetas, ..... fakultetas, ...... katedra. - Kaunas, 2013....

Rizikos grupės vaikai delinkventai

Pedagogika Referatas tofile
Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje svarbi ir iki šiol, deja, neišspręsta socialinė problema išlieka “gatvės vaiko“ klausimas. Aplinkui nieko jau nesigirdi, tik kaip visi stengiasi...

Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje

Pedagogika Referatas vesta
Modernizuojant ir tobulinant švietimo sistemą, iškyla labai svarbūs uždaviniai, kuriuos nulemia greitėjantys šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai ir iškylančių problemų sudėtingumas. Visuomeniniai pokyčiai skatina pedagogus...