Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

24 psl. / 4427 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas. Ekologija šiandien dienai yra ypatingai aktuali, juk vien tik pasižiūrėkime kiek parduotuvės pateikiamų ekologiškų prekių, tai ne tik maistas, bet ir baldai, bei kiti daiktai, kurie tinkami vartoti buityje ir ne tik. Todėl stengiamasi rūpintis ne tik skaniu, sveiku, šviežiu maistu, bet ir pačia aplinka supančia asmenį. Juk kokį vandenį geriame mes iš vandinamojo čiaupo nuo to priklaus mūsų sveikata. Jeigu auginame daržoves nuosavoje žemėje mums taip pat rūpi, kad jos užaugtų geroje žemėje. Pasaulinė sveikatos organizacija teigia, kad užteršto oro vidutinė Europos gyventojo gyvenimo trukmė sumažėjo daugiau kaip aštuoniais mėnesiais. Tai reiškia, kad kasmet prarandama 3,6 milijono gyvenimo metų. Paskaičiuota, kas dėl ozono išsiskyrusio 2020 m. bus apytikriai 21 tūkstantis priešlaikinių mirčių. Tačiau vis dažniau tarp tų pačių mokslininkų pasigirsta ginčų. Jungtinių Tautų klimato ekspertai 2009-ųjų ataskaitoje vis dar kalbėjo, jog iki 2035 m. ištirps Himalajų ledynai. Tiesa, ekologiški automobiliai, fabrikai išmetantys ne anglies dioksidą, o vanile prisotintus rožinius debesis bei vandeniu pajraunami elektros prietaisai – tai dar tik mūsų tolimoji ateitis.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Kauno aplinkos ekologinę būklę.
Tyrimo objektas – Kauno miesto aplinka.

Uždaviniai:

1. Apibūdinti Alytaus rajono gamtines, klimatines sąlygas bei pateikti socialinius statistinius duomenis.
2. Įvertinti Alytaus oro, vandens ir dirvožemio kokybę.
3. Nustatyti atliekų tvarkymo kelią.
4. Susipažinti su kraštovaizdžio apsauga.
5. Aprašyti vykdomą aplinkos apsaugos politiką.
6. Aprašyti saugomas teritorijas ir obektus, rekreacijos vietas.
7. Išanalizuoti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai ir ištirti taikomis ekologinius veiksmus savo namuose.

Tyrimo metodai: mokslinės literaūros šaltinių analizė, aplinksaugos dokumentų analizė, anketinė apklausa, statistinė, teisinė ir sociologinė informacija, ekspermentų informacija, stebėjimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Gimtojo Alytaus rajono bendroji charakteristika4
 • 2. Alytaus rajono aplinka6
 • 1.1. Oro kokybė6
 • 2.1. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga8
 • 3.1. Dirvožemis ir jo apsauga9
 • 4.1. Atliekų tvarkymo kelias Alytaus rajone10
 • 5.1. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija12
 • 6.1. Aplinkos apsaugos politika13
 • 7.1. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai14
 • 3. Ekologija mano namuose18
 • Išvados20
 • PRIEDAI21
 • Literatūra23

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Kruonio miestelio aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Referatas 2014 m. pantera21
Ekologija - mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų tarpusavio santykius ir jų santykius su gyvenamąja aplinka. Šis mokslas nagrinėja organizmų, rūšių, jų populiacijų, bendrijų bei...

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Tyrimas 2014 m. studentė17
Darbe pristatoma Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas. Pateikiama informacija apie Kauno rajono vandens kokybę, oro taršą. Pateikiama bendroji rajono charakteristika.

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Prezentacija 2014 m. studentė17
Darbe trumpai pristatoma Kauno rajono aplinkos ekologinė situcija. Apžvelgiami oro ir vndens kokybė. Pateikiamos Kauno rajono saugomos teritorijos, objektai ir lankytinos vietos.