Lažybų ir lošimo paslaugos Lietuvoje

21 psl. / 3788 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kasmet didėja lošimų organizavimo vietų skaičius, atsiranda naujos lošimo rūšys, didėja lošimų pasiūla ir prieinamumas. Taip pat didėja asmenų, turinčių priklausomybę nuo lošimų skaičius. Žiniasklaidoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse vis dažniau pasirodo informacijos apie piktnaudžiavimus lošimų versle, prasilošusius asmenis ir nepilnamečius lošėjus. Keliamos lošimų verslo reguliavimo, priežiūros ir kontrolės problemos verčia išsamiau paanalizuoti ir suprasti kokie yra lažybų ir lošimo paslaugų veiklos principai, kokia yra jų plėtra Lietuvoje ir perspektyvos.
Kaip ir daugelis kitų veiklų, taip ir lažybų bei lošimo paslaugų veikla Lietuvoje yra reglamentuojama įstatymų bei prižiūrima atitinkamos institucijos. Pagrindiniai įstatymai, kurie reglamentuoja lažybų ir lošimų paslaugų veiklą Lietuvoje yra du – tai Loterijų įstatymas ir Azartinių lošimų įstatymas. Valstybinę lošimų ir loterijų organizavimo priežiūrą vykdo Valstybinė lošimų priežiūros komisija.
Verta pažymėti, kad 2001 m. legalizuota ši ūkio šaka atneša Lietuvos valstybei nemažai pajamų. Į Valstybės biudžetą mokamos vis didesnės pajamos rodo, kad lažybų ir loterijų verslas Lietuvoje yra populiarus ir galimos šio verslo perspektyvos.
Darbo objektas: lažybų ir lošimo paslaugos Lietuvoje.
Darbo tikslas: išanalizuoti lažybų ir lošimo paslaugų plėtros ir perspektyvų Lietuvoje galimybes.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti lažybų ir lošimo paslaugų veiklos principus, jų reglamentavimą ir užimamą rinką Lietuvoje.
2. Atlikti lažybų ir lošimo paslaugų paklausos vartotojų tarpe tyrimą ir analizę.
3. Pateikti lažybų ir lošimo paslaugų perspektyvų Lietuvoje įvertinimą.
Darbo metodai: mokslinės ir metodinės literatūros analizė, įstatyminės Lietuvos Respublikos duomenų bazės analizė, statistinių duomenų analizė, anketinio tyrimo analizė.
Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, 4 skyriai, išvados ir siūlymai bei literatūros sąrašas. Pirmame skyriuje analizuojamos lažybų ir lošimo paslaugos teoriniu aspektu. Nagrinėjama kokie yra šių paslaugų pagrindiniai veiklos principai, koks jų reglamentavimas ir kokie užimama rinkos dalis Lietuvoje. Antrame skyriuje nurodoma kokie metodai ir instrumentai bus naudoti anketinės apklausos tyrimui atlikti. Trečiame skyriuje yra analizuojami anketinės apklausos tyrimo metu surinkti duomenys. Apklausa atlikta siekiant išanalizuoti lažybų ir lošimo paslaugų populiarumą vartotojų tarpe. Ketvirtame skyriuje atliktas lažybų ir lošimo paslaugų perspektyvų vertinimas Lietuvoje.


Turinys

 • TURINYS3
 • ĮVADAS4
 • 1. LAŽYBŲ IR LOŠIMO PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Lažybų ir lošimo paslaugų pagrindiniai veiklos principai5
 • 1.2. Lažybų ir lošimo pasaugų teisinis reglamentavimas7
 • 2. Lažybų ir lošimų paslaugų rinka Lietuvoje9
 • 3. METODINĖ DALIS11
 • 3.1. Tyrimo metodika ir eiga11
 • 4. LAŽYBŲ IR LOŠIMO PASLAUGŲ PAKLAUSOS VARTOTOJŲ TARPE11
 • 5. Rezultatų apibendrinimas16
 • 6. LAŽYBŲ IR LOŠIMO PASLAUGŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE17
 • 6.1. Tendencijų įvertinimas - perspektyvos17
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI19
 • LITERATŪRA20
 • PRIEDAI21

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Prekyba tarptautinėmis paslaugomis

Vadyba Referatas 2007 m. milduxxx
Dabartiniu metu dauguma įmonių, organizacijų, kompanijų ar kitokios rūšies verslą kuriančių organizacijų stengiasi išlikti konkurencingos, efektyvios ar produktyvios ne tik vietinėje rinkoje, bet...