Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje

14 psl. / 2545 žod.

Ištrauka

Mokslai aprašantys žmogaus raidą ugdymą, gyvenimo tarpsnius, pripažįsta žmogaus unikalumą ir specifiškumą kiekvienam amžiaus tarpsnyje. Tiek auginant vaikus, tiek ugdant, labai svarbu suvokti vaiką žinoti ir suprasti kiekvieno vaiko vertybes, požiūrį, jausmus ir k.t.
Vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau (Vaiko teisių konvencija, 2001).
Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip (LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996).
Tarptautiniai dokumentai nepilnamečio sąvokos nepateikia, tačiau juose apibrėžiama vaiko sąvoka. Lietuvos civiliniuose įstatymuose asmuo, neturintis 18 metų, pripažįstamas nepilnamečiu. “Nepilnamečio” sąvoka baudžiamojoje teisėje yra siauresnė, nei civilinės teisės doktrinoje, ir apima tik asmenis, nesulaukusius pilnametystės, bet sulaukusius baudžiamosios atsakomybės amžiaus. Lietuvos baudžiamosios teisės prasme už sunkiausius smurtinius nusikaltimus atsako asmenys jau nuo 14 metų, o šio amžiaus nesulaukusių asmenų veikos nėra laikomos nusikalstamomis. Baudžiamosios teisės sąvoka „nepilnametis” apima asmenis, sulaukusius baudžiamosios atsakomybės amžiaus – 14 (16) metų, tačiau nesulaukusius pilnametystės – 18 metų.
Darbo tikslas – atskleisti vaiko gerovės sampratą remiantis moksline literatūra.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti vaiko sąvokos sampratą.
2. Atskleisti socialinės politikos aspektus, kuriant vaikų gerovę Lietuvoje.
3. Pristatyti institucijas siekiančias vaiko gerovės.
4. Pateikti pedagoginius aspektus siekiant vaiko gerovės.


Turinys

 • TURINYS1
 • ĮVADAS2
 • 1. Vaiko sąvokos samprata3
 • 2. Socialinė politika kuriant vaiko gerovę4
 • 3. Vaiko teisių apsauga Lietuvoje5
 • 3.1. Vaikų gerovės siekiančios institucijos6
 • 4. Socialinė pedagogika kaip vaiko gerovės strategija8
 • 5. Vaiko gerovės aspektų samprata formaliajame ir neformaliajame ugdyme10
 • PRIEDAI12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Edukologija Referatas 2008 m. siekiantipazinti
Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas yra ne tik fizinio asmens išlikimo pagrindas, bet...

Tėvų žinios apie vaikų teises

Edukologija Diplominis darbas 2016 m. vestawww
    Sujudimus dėl vaiko teisių buvo galima įžvelgti jau  XIX a. viduryje. XX a. pradžioje vaikai neturėjo jokių teisių – jie buvo...