Socialiniai mokslai / Edukologija

Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje

0 atsiliepimų
Autorius:
Mokslai aprašantys žmogaus raidą ugdymą, gyvenimo tarpsnius, pripažįsta žmogaus unikalumą ir specifiškumą kiekvienam amžiaus tarpsnyje. Tiek auginant vaikus, tiek ugdant, labai svarbu suvokti vaiką žinoti ir suprasti kiekvieno vaiko vertybes, požiūrį, jausmus ir k.t.
Vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau (Vaiko teisių konvencija, 2001).
Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip (LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996).
Tarptautiniai dokumentai nepilnamečio sąvokos nepateikia, tačiau juose apibrėžiama vaiko sąvoka. Lietuvos civiliniuose įstatymuose asmuo, neturintis 18 metų, pripažįstamas nepilnamečiu. “Nepilnamečio” sąvoka baudžiamojoje teisėje yra siauresnė, nei civilinės teisės doktrinoje, ir apima tik asmenis, nesulaukusius pilnametystės, bet sulaukusius baudžiamosios atsakomybės amžiaus. Lietuvos baudžiamosios teisės prasme už sunkiausius smurtinius nusikaltimus atsako asmenys jau nuo 14 metų, o šio amžiaus nesulaukusių asmenų veikos nėra laikomos nusikalstamomis. Baudžiamosios teisės sąvoka „nepilnametis” apima asmenis, sulaukusius baudžiamosios atsakomybės amžiaus – 14 (16) metų, tačiau nesulaukusius pilnametystės – 18 metų.
Darbo tikslas – atskleisti vaiko gerovės sampratą remiantis moksline literatūra.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti vaiko sąvokos sampratą.
2. Atskleisti socialinės politikos aspektus, kuriant vaikų gerovę Lietuvoje.
3. Pristatyti institucijas siekiančias vaiko gerovės.
4. Pateikti pedagoginius aspektus siekiant vaiko gerovės.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2545 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS1
 • ĮVADAS2
 • 1. Vaiko sąvokos samprata3
 • 2. Socialinė politika kuriant vaiko gerovę4
 • 3. Vaiko teisių apsauga Lietuvoje5
 • 3.1. Vaikų gerovės siekiančios institucijos6
 • 4. Socialinė pedagogika kaip vaiko gerovės strategija8
 • 5. Vaiko gerovės aspektų samprata formaliajame ir neformaliajame ugdyme10
 • PRIEDAI12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinės problemos. Gerovės valstybės samprata
Prezentacija Socialinės problemos. Gerovės valstybės samprata

Žvelgiant į socialines problemas plačiąja prasme, jų pasaulyje galima būtų suskaičiuoti labai daug - apleisti [...]

Mokslinių įrodymų samprata ir reikšmė baudžiamąjame procese
Kursinis darbas Mokslinių įrodymų samprata ir reikšmė baudžiamąjame procese

Nusikalstamų veikų tyrimo metu, baudžiamąjame procese tenka pritaikyti ne tik turimas teisines žinias, tačiau neretai [...]

Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui
Referatas Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui

Ne vien nuo mokyklos priklauso vaikų elgesys ir panašiai, prie viso šito prisideda ir neformalus [...]

Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje
Rašinys Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje

Tai kalba, paruošta Lietuvių kalbos įskaitai, bet galima taikyti ir kaip rašinio pastraipas. [...]

Kokia teisingo gyvenimo samprata siūloma literatūroje?
Rašinys Kokia teisingo gyvenimo samprata siūloma literatūroje?

Taisyklinga pastraipa, įvertingta 10. Remtasi Šatrijos Raganos apysaka "Sename dvare". [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Viešosios tvarkos samprata ir jos užtikrinimo priemonės pasienio ruože
Kursinis darbas Viešosios tvarkos samprata ir jos užtikrinimo priemonės pasienio ruože

Šiame kursiniame darbe išsamiau susipažindinama su Lietuvos policijos raida bei santykiais su kitomis valstybės institucijomis [...]

Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje
Diplominis darbas Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje

Temos aktualumas ir problema. Šių dienų pedagogo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant V. Jakavičius (1998) išskiria [...]

Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė
Diplominis darbas Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Dėl intensyvėjančios gamybos bei aplinkos taršos, augančių visuomenės poreikių ir ekonomikos plėtros, pasaulio [...]

Kokia meilės samprata dažniausia Lietuvių literatūroje?
Rašinys Kokia meilės samprata dažniausia Lietuvių literatūroje?

Turbūt visiems kyla klausimas kada gi atsirado meilė? Turbūt tada, kai gimė žmogus, juk [...]

Valstybės samprata, elementai ir požymiai. Valstybės funkcijos, suverenitetas
Referatas Valstybės samprata, elementai ir požymiai. Valstybės funkcijos, suverenitetas

Valstybė, tai tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, turinti nuolatinę valdžią, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Socialinė gerovė
Rašinys Socialinė gerovė

Referatas - rašinys vaikų socialinės gerovės tema. [...]