Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

16 psl. / 3024 žod.

Ištrauka

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba tam, kad ne tik pragyventų, bet ir savo idėjomis ir nuveiktai darbais pradžiugintų kitus. Norint, kad darbuotojas pasiektų pačius geriausius ir kokybiškiausius rezultatus, dauguma vadovų, įmonių stengiasi investuoti į darbuotojų ugdymą.
Darbuotojų ugdymas darbo vietoje yra viena efektyviausių vadovavimo strategijų, skirta ženkliai pagerinti: darbo efektyvumą, darbo principus, pasitenkinimą darbu, kūrybiškumą, pelningumą.
Mokymas – tai kintanti sąvoka. Kiekvienas laikmetis diktuoja savo taisykles, todėl ir mokymo metodai privalo prisitaikyti prie esančių sąlygų. Vis gi reikėtų konstatuosi, kad šios sąvokos supratimas (besimokančio asmens atžvilgiu) orientuotas į negatyvumą. Net patys iškiliausi pedagogai konstatuodavo – mokymas yra prievartinis veiksmas. Dabar, mokymo suvokimas įgauna naują požiūrį. Bandoma sugriauti nusistovėjusius dogmas. Nors švietimas laikomas ga na konservatyvia sistema, bet ir ji negali atsilaikyti prieš informacinės visuomenės sukeltą kaitos bangą.
Šio darbo tikslas – apžvelgti darbuotojų ugdymo sistemą, kaip esminį faktorių žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme.

Darbo uždaviniai:
1. Pateikti pagrindines temos sąvokų apibrėžtis.
2. Pateikti personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmę.
3. Pateikti pagrindinius mokymo metodus.
4. Pateikti pavyzdinį darbuotojų ugdymą „Toyota“ metodu.


Turinys

  • TURINYS2
  • ĮVADAS3
  • 1. Pagrindinių temos sąvokų apibrėžtys4
  • 2. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė5
  • 3. Kvalifikacijos tobulinimo bei darbuotojų mokymo metodai7
  • 4. Darbuotojų ugdymas „Toyota“ metodu10
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Įmonės strateginio valdymo sistema

Vadyba Referatas 2015 m. edvinculis
Strateginis valdymas visada susijęs su perspektyva, t. y. Strategija keliama ateičiai, nors ji naudojama ir dabartiniu momentu. Galimybėmis reikia mokėti pasinaudoti. Požiūris į...

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Vadyba Prezentacija 2019 m. pieva21
Žmogiškųjų išteklių svarba organizacijoje - poreikis investuoti į žmogiškuosius išteklius grindžiamas tuo, jog nė viena organizacija nepasieks savo veiklos aukštumų, neturėdama kompetentingų žmogiškųjų...