Teisinė atsakomybė už nesąžiningą konkurenciją

9 psl. / 1542 žod.

Ištrauka

Laisvos ekonomikos priešininkai teigia, kad konkurencija yra plėšrūniško pobūdžio, tačiau kita vertus ją riboja vartotojai – jie renkasi vienokią ar kitokią jiems geriausią produkciją pagal savo pasirinktus kriterijus – patogumą, kokybiškumą, kainą, saugumą. Todėl gamintojai, prekybininkai ar paslaugų teikėjai, atitinkantys vartotojų reikalavimus, neturėtų per daug jaudintis, nes konkurencija tėra kova dėl potencialaus vartotojo, kuris tikrai rinksis tai, kas jam paranku ir priimtina. Visgi šiandien susiduriama su kitokiu požiūriu į konkurenciją, kai ji traktuojama kaip kova su konkurentais, o ne kova dėl kliento. Taip pat klaidinga konkurenciją tapatinti su reiškiniu, kai dėl vartotojo varžosi kelios analogišką produkciją gaminančios ar paslaugas teikiančios įmonės. Juk prekė ar paslauga konkuruoja su visomis kitomis įvairiausio pobūdžio prekėmis bei paslaugomis. Kitaip tariant, konkurencija reiškia ne tai, kad panašią prekę ar paslaugą parduoda keletas pardavėjų, o tai, kad kiekvienas norintis gali laisvai pasiūlyti pirkėjui savo prekę ar paslaugą.
Pagrindinis Lietuvoje konkurenciją reglamentuojantis teisės aktas, tai Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (1999), kuriuo siekiama suderinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančią teisę bei saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Čia numatoma, kad ūkio subjektams draudžiama atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, neatsižvelgiant į ūkinės veiklos pobūdį, išskyrus numatytas išimtis.
Šio darbo tikslas – atskleisti teisinę atsakomybę už nesąžiningą konkurenciją.


Turinys

  • TURINYS1
  • ĮVADAS2
  • 1. Teisinės atsakomybės ir konkurencijos samprata3
  • 2. Teisinės atsakomybės rūšys4
  • 3. Praktinis atvejis – „Viasat“ nubausta už klaidinančią reklamą ir nesąžiningą konkurenciją5
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪRA9

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai