Neįgaliųjų padėtis ir galimybė įsidarbinti 1918-1940 metais

11 psl. / 2147 žod.

Ištrauka

Kiekvienas vienaip ar kitaip gyvenime susiduriame su sąvokia negalia, tačiau tikriausiai ne visi pasidomi ką ta sąvoka reiškia, kaip ji yra apibūdinama įvairioje literatūroje.
Sąvoka „negalia“ apibūdinama kaip, socialinė koncepcija, kuria siekiama atpažinti ir šalinti įvairias kliūtis, trukdančias, kad šie žmonės lygiavertiškai galėtų dalyvauti visose gyvenimo srityse. Neįgaliųjų kategorijai priskiriami visi žmonės, kurie dėl visuomenėje įsigalėjusio požiūrio negali naudotis tomis pačiomis galimybėmis kaip visi kiti žmonės. Todėl egzistuoja įvairios negalios kategorijos bei rūšys. Jos sudaro heterogeninę grupę, susidedančią iš judėjimo, regėjimo, klausos, pažinimo ir psichinių sutrikimų. Kliūtys, su kuriomis šie žmonės susiduria visuomeniniame gyvenime, yra įvairios ne tik dėl jų negalios, bet ir dėl jų amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos bei kitų faktorių. Neįgaliųjų socialinė adaptacija, integracija bei jos tyrimo problema yra aktuali ir Lietuvai.
1918-1940 m. išskirtinis laikotarpis Lietuvai. 1918 m. pradžioje, atsižvelgdama į gruodžio 11 d. akto patirtį, Lietuvos Taryba svarstė naujus Lietuvos ateities valstybingumo projektus. Lietuvos Taryba paskelbė nepriklausomybę 1918 m. vasario 16 d. 1918 m. kovo 23 d. Lietuvos nepriklausomybę pripažino Vokietija, tačiau gruodžio 11 d. akto pagrindu. 1918 m. Lietuvos Taryba pasivadina Lietuvos Valstybės Taryba. Pilną nepriklausomybę Lietuva išsikovojo tik po Vokietijos pralaimėjimo Pirmajame pasauliniame kare (1918 m. lapkritį).


Turinys

  • TURINYS2
  • ĮVADAS3
  • 1. Neįgaliųjų samprata4
  • 2. Neįgaliųjų padėtis nuo 1918 metų6
  • 3. Lietuvos laisvės kovų invalidų draugija (1918-1920 m.) – pirmasis invalidų suvažiavimas8
  • 4. Neįgaliųjų padėtis apie 1940 metus9
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Moterų padėtis Islamo ir Krikščionybės religijose

Sociologija Kursinis darbas 2014 m. lauraarctic
Tūkstančius metų, visose patriarchalinėse visuomenėse moterys buvo laikomos menkesnėmis už vyrus, o tokios visuomenės užėmė didžiąją dalį pasaulio. Pastaraisiais dešimtmečiais moterų užimama žemesnė...

Tarptautinė migracija: galimybės ir problemos

Sociologija Kursinis darbas 2015 m. evex98
Peržvelgus visus žmonijos istorijos laikotarpius tampa aišku, kad žmonės migruoja jau nuo priešistorės. Tą galime vadinti tam tikra individo valios išraiška, geresnio gyvenimo...

Moters įvaizdis visuomenėje ir karjeros galimybės

Sociologija Rašinys 2014 m. sapin70
Puikiai įvertintas rašinys apie moters įvaizdį visuomenėje ir karjeros galimybes. Rašytas universitete per papildomas sociologijos paskaitas skirtas ne sociologijos, o kitų dalykų bakalauro...