Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

15 psl. / 2625 žod.

Ištrauka

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs su valdžių pasidalijimo teorija ir išreiškia tikslą – padalinti valstybinę valdžią, taip, kad būtų užtikrinta įstatymų viršenybė, garantuotos piliečių teisės ir laisvės. Konstitucijoje yra apibrėžtos galios ir kompetencijos, suteikiančios pagrindą savo funkcijoms vykdyti.
Valdžių padalijimas labai svarus ir reikšmingas ir šių dienų Lietuvos konstitucionalizmo raidai, nes šiuo metu yra gana daug siūlymų organizuoti referendumus, keisti konstituciją, plėsti prezidento galias ir k.t.
Antikos laikų mąstytojai manė, kad valdžia ne visuomet yra gėrio ir pažangos šaltinis. Senovės Graikijoje buvo konstatuotas akivaizdus valdžios polinkis piktnaudžiauti įgaliojimai, traktuoti teisingumą subjektyviai. Platonas ienas iš pirmųjų suprasdamas neigiamus neribotos valdžios padarinius siūlė saitą valdžios ribojimo mechanizmą.
Šio darbo tikslas - atskleisti Konstitucinio valdžių pasidalijimo principus ir jo realizavimą Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje. 


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. Valdžių pasidalijimo principas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje4
 • 2. Pagrindiniai Valdžių padalijimo modeliai5
 • 2.1. D. Lokas: pirmoji valdžių padalijimo teorijos koncepcija5
 • 2.2. Š.L. Monteskjė: prancūziškasis koncepcijos tobulinimo etapas6
 • 2.3. Amerikietiškoji stabdžių ir atsvarų sistema6
 • 3. Valdžių padalijimas atsižvelgiant į Valstybės funkcijas7
 • 4. Valdžių atskyrimas ir savarankiškumas10
 • 5. Kontrolės ir priežiūros sąsaja su valdžių padalijimo principu11
 • 6. Prezidento galios ir vaidmuo valdžios sistemose12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14
 • PRIEDAI15

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Airijos valdžių palyginimas

Politologija Referatas 2012 m. neringusinas
Aktualumas. Valstybės valdžios sąvoka yra neatsiejama nuo valdymo sąvokos. Valdymo santykiai yra tada, kai tam tikrame socialiniame darinyje (valstybėje) yra dvi žmonių grupės...

Valdžių padalijimo principas

Politologija Referatas show-off
Vienas pagrindinių pilietinės visuomenės tikslų yra apsaugoti ir garantuoti žmogaus teises. Tauta, budama suvereniteto šaltinis, savo piliečių valia kuria konstitucijas, kuriose įtvirtinamos žmogaus...