Socialiniai mokslai / Politologija

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs su valdžių pasidalijimo teorija ir išreiškia tikslą – padalinti valstybinę valdžią, taip, kad būtų užtikrinta įstatymų viršenybė, garantuotos piliečių teisės ir laisvės. Konstitucijoje yra apibrėžtos galios ir kompetencijos, suteikiančios pagrindą savo funkcijoms vykdyti.
Valdžių padalijimas labai svarus ir reikšmingas ir šių dienų Lietuvos konstitucionalizmo raidai, nes šiuo metu yra gana daug siūlymų organizuoti referendumus, keisti konstituciją, plėsti prezidento galias ir k.t.
Antikos laikų mąstytojai manė, kad valdžia ne visuomet yra gėrio ir pažangos šaltinis. Senovės Graikijoje buvo konstatuotas akivaizdus valdžios polinkis piktnaudžiauti įgaliojimai, traktuoti teisingumą subjektyviai. Platonas ienas iš pirmųjų suprasdamas neigiamus neribotos valdžios padarinius siūlė saitą valdžios ribojimo mechanizmą.
Šio darbo tikslas - atskleisti Konstitucinio valdžių pasidalijimo principus ir jo realizavimą Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje. 
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2625 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. Valdžių pasidalijimo principas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje4
 • 2. Pagrindiniai Valdžių padalijimo modeliai5
 • 2.1. D. Lokas: pirmoji valdžių padalijimo teorijos koncepcija5
 • 2.2. Š.L. Monteskjė: prancūziškasis koncepcijos tobulinimo etapas6
 • 2.3. Amerikietiškoji stabdžių ir atsvarų sistema6
 • 3. Valdžių padalijimas atsižvelgiant į Valstybės funkcijas7
 • 4. Valdžių atskyrimas ir savarankiškumas10
 • 5. Kontrolės ir priežiūros sąsaja su valdžių padalijimo principu11
 • 6. Prezidento galios ir vaidmuo valdžios sistemose12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14
 • PRIEDAI15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas
Prezentacija Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas

Seimo rinkimai Seimo nario įgaliojimai ir jų nutrūkimas Seimo darbo tvarka Seimo funkcijos Įstatymų priėmimo procedūra Seimo struktūra [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvoje
Referatas Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvoje

Teisingumas, atvira, darni pilietinė visuomenė, teisinė valstybė būtų neįmanomi, jeigu visa valstybės valdžia būtų sutelkta [...]

Lietuvos ir Airijos valstybių valdžios palyginimas
Referatas Lietuvos ir Airijos valstybių valdžios palyginimas

Aktualumas. Valstybės valdžios sąvoka yra neatsiejama nuo valdymo sąvokos. Valdymo santykiai yra tada, kai tam [...]

Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia
Prezentacija Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia

107 skaidrės.

Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas
Kursinis darbas Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas

Vykdomi valdžia yra neatsiejama demokratinės valstybės valdžios aparato dalis, atspindinti demokratijai itin reikšmingą valdžių pasidalijimo [...]

Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje
Referatas Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje

Temos aktualumas:Šiuolaikinėse išsivyščiose šalyse informacinės ir telekomunikacinės technologijos yra neatsiejama sių laikų valdžios įmonių struktūra.

Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė
Prezentacija Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė

Teisė - valstybės nustatytų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų elgesio taisyklių (arba normų) visuomeniniams santykiams reguliuoti [...]

Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias [...]

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje
Referatas Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint [...]

Valdzių padalijimo principai
Referatas Valdzių padalijimo principai

Darbo aktualumas ir problematika. Valdžių padalijimo problematika yra reikšminga ir šių dienų Lietuvos konstitucionalizmo raidai [...]

Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje
Prezentacija Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje

Tiek LR Aukščiausiąją Tarybą, tiek Seimą sudaro 141 narys, kurie yra renkami Lietuvos piliečiai remiantis [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje

Ginkluoto pasipriešinimo aplinkybės, priežastys ir tikslai Partizanininio pasipriešinimo slopintojai Pasipriešinimo etapai ir jų charakteristika Partizaninio pasipriešinimo struktūra, vadovybė LLKS [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Valdžių padalijimo principas
Referatas Valdžių padalijimo principas

Vienas pagrindinių pilietinės visuomenės tikslų yra apsaugoti ir garantuoti žmogaus teises. Tauta, budama suvereniteto šaltinis [...]