SVV – įstatyminės bazės kaitos įtaka verslui

13 psl. / 2628 žod.

Ištrauka

Vis dažniau šiandien girdime apie smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vaidmenį šalies ekonomikai, tarp politikų tapo populiaru kalbėti apie susirūpinimą SVV Lietuvoje, apie pagalbą SVV, bei ypatingą dėmesį, kurį valstybė turėtų skirti SVV atstovams.
Smulkios ir vidutinės įmonės sukuria didžiausią dalį šalies BVP. Todėl reikia nuolat skatinti naujų įmonių kūrimąsi ar jau esančio verslo plėtrą. Šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose veiklose, kurių produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą. Taip pat labai jaučiasi įstatymų kitimai, kurie bent kiek liečia smulkųjį ir vidutinį verslą.
Tyrimo objektas – Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje

Darbo tikslas – išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslo privalumus ir trukumus, jų būkle Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:
1. Paaiškinti kas yra SVV, kokios būna verslo organizavimo formos
2. Sužinoti SVV privalumus ir trukumus
3. Susipažinti su SVV ekonominėmis sąlygos

Tyrimo metodai - mokslinės literatūros analizė


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. SMULKUSIS IR VIDUTINIS VERSLAS3
 • 1.1 Smulkaus ir vidutinio verslo samprata3
 • 1.2 Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rūšys4
 • 2. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI5
 • 2.1. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai5
 • 2.2. Smulkaus ir vidutinio verslo trūkumai6
 • 3. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO BŪKLĖ LIETUVOJE7
 • 3.1. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos7
 • 3.3. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas8
 • 4. MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ POKYČIŲ ĮTAKA VERSLUI8
 • 5. EKONOMINĖS SĄLYGOS SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI9
 • 6. VEIKIANČIŲ SVV ĮMONIŲ IR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS LIETUVOJE10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
studentas151
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Tarptautinė prekyba ir klimato kaita

Vadyba Referatas fantuliukas
Pasaulinėje ekonomikoje tarptautinė prekyba gali turėti didelės įtakos klimato kaitai. Į diskusiją dėl laisvos prekybos didinimo ir globalinio atšilimo mažinimo būdų įsitraukųsi net...

Kultūra ir jos įtaka tarptautiniam verslui

Vadyba Prezentacija 2007 m. rasa13
Bendradarbiaudami su žmonėmis, kurių vertybės ir įsitikinimai yra skirtingi nei jų, jie neretai patiria skaudžių nesusipratimų verslo srityje. Pagrindinė to priežastis – nepakankamas...

Verslininkystės namų darbas „Idėjos analizė“

Vadyba Verslo planas 2017 m. dita123
VDU verslininkystės namų darbas. Idėjos analizė. Pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacija „Bumerangas“. Sugalvota idėja ir ji pristatyta, pagal pateiktus punktus, taip dadėta siūlomos vertės...

Inovacijų diegimas versle

Vadyba Referatas 2017 m. karmis2
Šiuolaikinėje ekonomikoje inovacijų diegimas yra neatsiejamas rinkos procesas. Akivaizdu, kad yra daug priežasčių, skatinančių diegti inovacijas ir organizacijos privalo pasiūlyti rinkai kažką naujo.

Apmokestinimo įtaka verslo subjektų veiklos rezultatams

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. dowile_s
Atitinkamais mokesčiais apmokestinamos verslo sukurtos pajamos (pelnas) ir pridėtinė vertė, samdomiems darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, akcininkų gauti dividendai, įsigytas nekilnojamasis turtas ir pan....