Kontrolė įmonės veikloje

14 psl. / 2386 žod.

Ištrauka

Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas. Įvairios vadybos sistemos – biudžeto sudarymas, planavimas, atlyginimų sistema ir organizacinė struktūra turi būti kontroliuojamos, kad suplanuoti darbai būtų atlikti. Tam turi būti sukurta kontrolės sistema, tikrinanti, atlyginanti ir skatinanti veiklą, būtiną svarbiems tikslams pasiekti (Sakalas A., Vanagas P., ir kiti. 2000).

Tyrimo objektas - kontrolės reikšmė įmonės veikloje.

Referato tikslas - išnagrinėti kontrolės reikšmę įmonėje, mokėti paaiškinti sąvokas susijusias su kontrolės procesu įmonės veikloje.

Referato uždaviniai:
1. Žinoti kontrolės sampratą ir reikšmę.
2. Apibūdinti pagrindinius kontrolės sistemų tipus.
3. Išanalizuoti kontrolės strategijas įmonėje.

Tyrimo metodai - mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS1
  • 1. KONTROLĖS SAMPRATA IR REIKŠMĖ2
  • 2. KONTROLĖS FUNKCIJOS3
  • 2.1 Ciklas4
  • 2.2 Lygiai4
  • 3. KONTROLĖS SISTEMOS6
  • 3.1 Sistemų tipai7
  • 4. KONTROLĖS STRATEGIJOS9
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
studentas151
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...

Įmonės veiklos planavimas.

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gatulytė
Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis: Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas 1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas 1.2. Materialinių...