Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė

22 psl. / 5334 žod.

Ištrauka

ĮVADAS 3
1. DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA IR STRUKTŪRA 4
2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA 6
2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos 6
2.2. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai 7
2.3. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 8
2.4. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės 9
2.4.1. Gyventojų pajamų mokestis 10
2.4.2.Įmokos socialiniam draudimui 10
3. MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS 12
4. UAB „KORTUVA“ DARBO LAIKO IR DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS ŽINIARAŠČIŲ PILDYMAS 14
4.1 UAB „Kortuva“ darbo laiko apskaita 14
4.2. UAB ,,Kortuva“ darbo žiniaraščio pildymas 15
4.3. UAB „Kortuva“ darbo užmokesčio apskaita 16
4.4. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio 20
IŠVADOS 21
INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SARAŠAS 22


Turinys

  • Rinkos sąlygomis žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui darbo užmokestį. Kaip ekonominė kategorija darbo užmokestis išreiškia santykius tarp kapitalisto ir samdinio dėl pastorojo darbo jėgos įvertinimo ir apmokėjimo. Darbo užmokestis yra darbo jėgos vertės piniginė išraiška arba jos kaina.
  • Darbo užmokestis - darbo įvertinimas pinigais, kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos. Darbo apmokėjimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Darbo apmokėjimo įstatymas, įsigaliojęs nuo 1991 m. vasario l d.
  • Darbo apmokėjimo įstatymas, kurio privalo laikytis visų nuosavybės formų įmonės, bendrovės, įstaigos ir organizacijos, reglamentuoja dirbančių pagal darbo sutartį darbuotojų užmokestį, kuris priklauso nuo darbuotojo atlikto darbo kiekio ir kokybės bei įmonės veiklos rezultatų. Darbo apmokėjimo įstatymas suteikia teisę darbdaviams nustatyti darbo apmokėjimo sąlygas, profesijų ir pareigų tarifinius kvalifikacinius reikalavimus.
  • Darbo apmokėjimo organizavimas reikaluja vieningos ir stabilios apmokėjimo sistemos. Valstybė nustato bendras darbuotojų apmokėjimo sąlygas, reikalauja diferencijuoti darbo užmokestį priklausomai nuo atlikto darbo kiekio ir kokybės, įstatymo tvarka tvirtina minimalią mėnesinę algą (Lietuvoje jis yra 800 Lt) ir minimalų valandinį atlygį.
  • Darbo tikslas – išanalizuoti darbo užmekesčio apskaitos tvarkymą.
  • Darbo uždaviniai:
  • 1. Išanalizuoti literatūrą.
  • 2. Išanalizuoti kaip organizuojama darbo apskaita UAB „ Kortuva“.
  • 3. Išanalizuoti kaip pildomi UAB „ Kortuva“ darbo laiko ir darbo užmokesčio žiniaraščiai.
  • Šio darbo objektas - darbo užmokesčio apskaita UAB „Kortuva“.

Reziumė

Autorius
kotryna
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Valstybės mokesčių sistemos analizė

Finansai Kursinis darbas syyypt
Tyrimo aktualumas. Mokesčiai buvo renkami jau daugiau nei prieš 6000 metų. Iš pradžių, mokesčiai buvo renkami natūra, vėliau jau ir pinigais. Todėl mokesčių...

Darbo užmokesčio analizė įmonėje X

Finansai Kursinis darbas 2010 m. vikina
Kalbant apie atlygį už darbą, vartojamos kelios sąvokos: darbo užmokestis, apmokėjimas už darbą, atlyginimas už darbą, honoraras, autorinis atlyginimas ir kt. Darbo teisėje...

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

Finansai Referatas 2013 m. karmis2
1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a....