Turto lyginimas pagal verslo ir tarptautinius apskaitos standartus

8 psl. / 2732 žod.

Ištrauka

Mano pasirinkta tema - Turto lyginimas pagal Verslo ir Tarptautinius apskaitos standartus . Ši tema aktuali, nes šiandieninėje visuomenėje turtas yra bene svarbiausiais dalykas įmonių apskaitoje. Todėl įmonėms labai svarbu išmanyti Verslo ir Tarptautinius apskaitos standartus.

Šio straipsnio problema – kuo turtas skiriasi Verslo apskaitos standartuose ir tarptautiniuose apskaitos standartuose?

Šio straipsnio tyrimo objektas – Tarptautiniai ir Verslo apskaitos standartai.

Straipsnio tikslas –Išsiaiškinti TAS ir VAS turto įvertinimą apskaitoje.

Straipsnio uždaviniai:
• Suvokti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos reglamentaciją.
• Palyginti 41 TAS su 17 VAS.
• Suvokti VAS ir TAS nematerialųjį turtą.
• Suprasti kas tai yra tikroji vertė.

Tyrimo metodika. Naudojantis surinkta medžiaga, straipsnyje išanalizuoti turto apskaitą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartai ir tarptautiniai apskaitos standartai.


Reziumė

Autorius
kotryna
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Kultūra ir jos įtaka tarptautiniam verslui

Vadyba Prezentacija 2007 m. rasa13
Bendradarbiaudami su žmonėmis, kurių vertybės ir įsitikinimai yra skirtingi nei jų, jie neretai patiria skaudžių nesusipratimų verslo srityje. Pagrindinė to priežastis – nepakankamas...

Tarptautinis verslo etiketas

Vadyba Referatas evee66
Tarptautinis verslo etiketas nurodo manieras ir elgesį,kurie yra laikomi tinkamais tarptautinėse verslo ir socialinėse situacijose.Jis apima elgesį,įpročius,konkrečius neverbalinio bendravimo aspektus.Socialinėje aplinkoje elgesys apima...

Tarptautinio verslo pletra ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija 2020 m. kamrep117
Darbo tikslas – išanalizuoti tarptautinio verslo plėtros galimybes, vadovaujantis valdymo principais, atsispindinčias įmonės strategijoje. Uždaviniai: Išsiaiškinti tarptautinio verslo sampratą bei...