Tikslieji ir gamtos mokslai / Statistika

AB „Žemaitijos pienas“ veiklos statistinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Įmonės veiklos efektyvumas vertinamas apskaičiuojant ir analizuojant atskirus tos įmonės ekonominius rodiklius.
Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečioms vietos ir laiko sąlygomis. Pagrindinis statistikos tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų.
Darbe yra nagrinėjami 2008-2011 m. AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodikliai, siekiant išanalizuoti šios įmonės veiklos rodiklius bei padaryti išvadas.
Tyrimo tikslas: Atlikti AB „Žemaitijos pienas“ veiklos statistinę analizę.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. grynojo pelno dinaminių eilučių analitinius rodiklius (indikatorius).
2. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų atlyginimų vidurkius ir vidurkių rūšis.
3. Išnagrinėti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. apyvartos pagrindines vystymosi tendencijas, jų nustatymo būdus (statistinį prognozavimą).
4. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. prekių rinkinių indeksus, jų rūšis.
5. Įvertinti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų skaičiaus ir pagamintos produkcijos tarpusavio ryšių analizę.
6. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų darbo užmokesčio variacijas.
Tyrimo objektas: AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodikliai.
Duomenų gavimo šaltiniai: AB „Žemaitijos pienas“ statistiniai duomenys paimti iš pagrindinės įmonės internetinės svetainės www.zpienas.lt, kiti tyrimo duomenys preliminarūs.
Tyrimo metodai: Dinaminių eilučių analitiniai rodiklių, vidurkių, pagrindinių vystymosi tendencijų (statistinio prognozavimo), indeksų, variacijų skaičiavimas, reiškinių tarpusavio ryšių analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2944 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ VEIKLOS STATISTINĖ ANALIZĖ4
 • 1. AB „Žemaitijos pienas“ pristatymas4
 • 2. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai)4
 • 2.1. Absoliutinis pokytis4
 • 2.2. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas)5
 • 2.3. Padidėjimo/sumažėjimo tempas (procentinis pokytis)6
 • 2.4. Vidutinis lygis7
 • 3. Vidurkiai, vidurkių rūšys7
 • 3.1. Aritmetinis svertinis vidurkis7
 • 3.2. Struktūriniai vidurkiai (moda, mediana, kvartilės, decilės)7
 • 3.2.1. Moda7
 • 3.2.2. Mediana8
 • 3.2.3. Kvartilės8
 • 3.2.4. Decilės8
 • 4. Pagrindinės vystymosi tendencijos, nustatymo būdai9
 • (statistinis prognozavimas)9
 • 4.1. Analitinis (Trendo funkcijos) skaičiavimas)9
 • 4.2. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą11
 • 4.3. Eksponentinis dinamikos eilutės išlyginimas11
 • 5. Indeksai. Jų rūšys.12
 • 5.1. Individualieji indeksai12
 • 5.2. Svertiniai agregatiniai indeksai12
 • 5.2.1. Kainų indeksai12
 • 5.2.2. Fizinės apimties indeksai13
 • 6. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė14
 • 6.1. Tiesinės koreliacijos koeficientas14
 • 6.2. Regresijos koeficientas14
 • 6.3. Elastingumo koeficientas14
 • 6.4. Regresijos lygtis15
 • 6.5. Koreliacijos indeksas15
 • 6.6. Determinacijos koeficientas15
 • 6.7. Fechnerio koeficientas15
 • 7. Variacijos16
 • 7.1. Absoliutiniai matai16
 • 7.2. Santykiniai sklaidos matai16
 • IŠVADOS17
 • PRIEDAI19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė
Kursinis darbas AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė

Globalizacija vis labiau skverbiasi į kiekvienos įmonės veiklą. Šis reiškinys įmonių vadovus supažindina ne tik [...]

AB
Referatas AB "Žemaitijos pienas" veiklos analizė ekonomikos rėmuose

Vienos didžiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje – AB „ŽEMAITIJOS PIENO“ ištakos prasidėjo 1924 [...]

AB „Žemaitijos pienas“ finansinės veiklos analizė
Referatas AB „Žemaitijos pienas“ finansinės veiklos analizė

Akcinės Bendrovės „Žemaitijos pienas“ - dividendų mokėjimo politika yra prasta, lyginant su konkurentų. Tik keli [...]

AB
Referatas AB "Žemaitjios pienas" finansinė analizė

AB „Žemaitijos pienas“ yra viena didžiausių pieno produktų gamintojų Lietuvoje. Įmonė teikia platų produktų asortimentą [...]

Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė
Kursinis darbas Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

AB „Amilina“ aplinkosauginės veiklos analizė
Diplominis darbas AB „Amilina“ aplinkosauginės veiklos analizė

Žmogaus poveikis aplinkai dažniausia yra siejamas su gamtos išteklių naudojimu. Žmogus tenkindamas savo norus viską [...]

Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė
Tyrimas Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė

Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (emigracijos srautai Lietuvoje 2003-2009 metais, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2003-2009 [...]

Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis
Kursinis darbas Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis

Darbo tikslas: atlikti Statistikos departamento veiklos ir jos pagrindinių strateginių krypčių analizę. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti Statistikos [...]

Naujagimių apsigimimo priežasčių analizė ir gimnazistų požiūrio į veiksnius, didinančius apsigimimų riziką, tyrimas
Tyrimas Naujagimių apsigimimo priežasčių analizė ir gimnazistų požiūrio į veiksnius, didinančius apsigimimų riziką, tyrimas

Vaikai – didžiausias mūsų turtas. Mes norime, kad jie būtų sveiki bei laimingi. Tad labai [...]

Moterų mirtingumas 2001– 2013 m. Lietuvoje (statistinių duomenų analizė)
Tyrimas Moterų mirtingumas 2001– 2013 m. Lietuvoje (statistinių duomenų analizė)

Lietuvoje kasmet miršta apie 20 tūkstančių moterų. Pastaraisiais metais yra pastebima tendencija, kad moterų mirtingumo [...]

Sodros veiklos statistinė analizė
Referatas Sodros veiklos statistinė analizė

Tyrimoaktualumas:Kiekviena įmonė norėdama sėkmingai plėtoti savo vykdomą veiklą turėtų periodiškai atlikti pagrindinių įmonės rodiklių analizę [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]

Veiksnių , turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui ,analizė
Prezentacija Veiksnių , turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui ,analizė

Tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti veiksnius, turinčius įtakos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui Lietuvoje. [...]

Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui, analizė
Diplominis darbas Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui, analizė

Pieno ūkis – viena svarbiausių šalies žemės ūkio šakų, turintis ne tik ekonominę, bet ir [...]

Veiklos taisyklių ir jų taikymo informacinių sistemų kūrime analizė
Referatas Veiklos taisyklių ir jų taikymo informacinių sistemų kūrime analizė

Šiuolaikiniame besikeičiančiame pasaulyje veiklos sėkmė priklauso nuo sugebėjimo reaguoti į rinkos pokyčius. Dauguma veiklos procesų [...]