AB „Žemaitijos pienas“ veiklos statistinė analizė

31 psl. / 2944 žod.

Ištrauka

Įmonės veiklos efektyvumas vertinamas apskaičiuojant ir analizuojant atskirus tos įmonės ekonominius rodiklius.
Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečioms vietos ir laiko sąlygomis. Pagrindinis statistikos tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų.
Darbe yra nagrinėjami 2008-2011 m. AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodikliai, siekiant išanalizuoti šios įmonės veiklos rodiklius bei padaryti išvadas.
Tyrimo tikslas: Atlikti AB „Žemaitijos pienas“ veiklos statistinę analizę.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. grynojo pelno dinaminių eilučių analitinius rodiklius (indikatorius).
2. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų atlyginimų vidurkius ir vidurkių rūšis.
3. Išnagrinėti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. apyvartos pagrindines vystymosi tendencijas, jų nustatymo būdus (statistinį prognozavimą).
4. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. prekių rinkinių indeksus, jų rūšis.
5. Įvertinti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų skaičiaus ir pagamintos produkcijos tarpusavio ryšių analizę.
6. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų darbo užmokesčio variacijas.
Tyrimo objektas: AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodikliai.
Duomenų gavimo šaltiniai: AB „Žemaitijos pienas“ statistiniai duomenys paimti iš pagrindinės įmonės internetinės svetainės www.zpienas.lt, kiti tyrimo duomenys preliminarūs.
Tyrimo metodai: Dinaminių eilučių analitiniai rodiklių, vidurkių, pagrindinių vystymosi tendencijų (statistinio prognozavimo), indeksų, variacijų skaičiavimas, reiškinių tarpusavio ryšių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ VEIKLOS STATISTINĖ ANALIZĖ4
 • 1. AB „Žemaitijos pienas“ pristatymas4
 • 2. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai)4
 • 2.1. Absoliutinis pokytis4
 • 2.2. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas)5
 • 2.3. Padidėjimo/sumažėjimo tempas (procentinis pokytis)6
 • 2.4. Vidutinis lygis7
 • 3. Vidurkiai, vidurkių rūšys7
 • 3.1. Aritmetinis svertinis vidurkis7
 • 3.2. Struktūriniai vidurkiai (moda, mediana, kvartilės, decilės)7
 • 3.2.1. Moda7
 • 3.2.2. Mediana8
 • 3.2.3. Kvartilės8
 • 3.2.4. Decilės8
 • 4. Pagrindinės vystymosi tendencijos, nustatymo būdai9
 • (statistinis prognozavimas)9
 • 4.1. Analitinis (Trendo funkcijos) skaičiavimas)9
 • 4.2. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą11
 • 4.3. Eksponentinis dinamikos eilutės išlyginimas11
 • 5. Indeksai. Jų rūšys.12
 • 5.1. Individualieji indeksai12
 • 5.2. Svertiniai agregatiniai indeksai12
 • 5.2.1. Kainų indeksai12
 • 5.2.2. Fizinės apimties indeksai13
 • 6. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė14
 • 6.1. Tiesinės koreliacijos koeficientas14
 • 6.2. Regresijos koeficientas14
 • 6.3. Elastingumo koeficientas14
 • 6.4. Regresijos lygtis15
 • 6.5. Koreliacijos indeksas15
 • 6.6. Determinacijos koeficientas15
 • 6.7. Fechnerio koeficientas15
 • 7. Variacijos16
 • 7.1. Absoliutiniai matai16
 • 7.2. Santykiniai sklaidos matai16
 • IŠVADOS17
 • PRIEDAI19

Reziumė

Autorius
karita
Tipas
Referatas
Dalykas
Statistika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 23, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Statistika

Statistika Konspektas vilavi
Žodžio “statistika “ atsiradimas siejamas su lotynų kalbos žodžiu „status“ - padėtis, būklė bei italų kalbos žodžiu „stato“ - valstybė. Taigi statistika -...

Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė

Statistika Tyrimas 2010 m. some_sugar
Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (emigracijos srautai Lietuvoje 2003-2009 metais, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2003-2009 metais, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų vidutinis darbo...