Martyno Mažvydo įtaka Lietuvos kultūrai

10 psl. / 2129 žod.

Ištrauka

Pirmieji lietuvių humanistai, pasukę liuteronybės keliu, vienas kitą vadino saviškiais. Iš jų mokyčiausi buvo profesoriai Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapalionis, tačiau istorijos šviesoje didžiausias yra Martynas Mažvydas.
Martynui Mažvydui buvo lemta įgyvendinti ir visų bendrą troškimą- spausdinti lietuviškas knygas. 1547 m. Karaliaučiuje buvo išleista Martyno Mažvydo parengta pirmoji lietuviška knyga- „Katekizmas“. Pirmosios lietuviškos knygos išleidimo faktas ir jos turinys yra pažangus ir išskirtinis reiškinys lietuvių tautinės kultūros istorijoje. Pirmoji lietuviška knyga- tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminijos, taip pat, pasaulietinės poezijos, muzikos ir mokyklos istorijos pradžia.
Savo darbuose Martyno Mažvydo fenomenui daug dėmesio skyrė: Jovaišas A., Maziliauskas S., Marcinkevičius J. ir kiti mokslininkai bei rašytojai.

Temos aktualumas:
Nors lietuvių literatūrinės kalbos kūrimo užuomazgas ir galima sieti su XVI a. pradžia, su priešmažvydiniu laikotarpiu, tačiau bent šiuo metu, kol dar nėra surasta daugiau ir stambesnių senesniųjų lietuviškų tekstų, jos pradininku yra laikytinas Martynas Mažvydas.

Darbo tikslas:
Apibūdinti Martyno Mažvydo įtaką Lietuvos kultūrai.

Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti Martyno Mažvydo kilmės ir biografijos pagrindinius akcentus.
2. Išsiaiškinti Albrechto sumanytos Martyno Mažvydo politinės misijos Prūsijoje esmę.
3. Detalizuoti Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos- „Katekizmas“ svarbą Lietuvos
kultūrai.
4. Charakterizuoti Martyno Mažvydo paveikslą Justino Marcinkevičiaus dramoje „Mažvydas“.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. MARTYNO MAŽVYDO KILMĖ IR PAGRINDINIAI BIOGRAFIJOS AKCENTAI4
  • 2. MARTYNO MAŽVYDO POLITINĖ MISIJA PRŪSIJOJE (ALBRECHTO SUMANYMAS)5
  • 3. MARTYNO MAŽVYDO „KATEKIZMAS“- PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA6
  • 4. JUSTINO MARCINKEVIČIAUS DRAMA „MAŽVYDAS“7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
baksas21
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 24, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
10 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Rasinys geras

Susiję darbai

Martynas Mažvydas ir muzikinė kultūra

Literatūra Referatas 2008 m. malena
Su Reformacija prasidėjo naujas laikotarpis bažnytinės poezijos istorijoje: giedojimas tapo pagrindine bendruomenės dalyvavimo liturgijoje forma, o pati giesmė, atsisakiusi viduramžiškos simbolių ir alegorijų...

Dvaro kultūra lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys 2016 m. teraja
12 klasės literatūros kalbėjimo tema "Dvaro kultūra lietuvių literatūroje". Remiamasi K. Donelaičiu, Lazdynų Pelėda ir Šatrijos Ragana. Yra literatūros sąrašas ir planas. Darbas...

Martynas Mažvydas

Literatūra Konspektas 2018 m. mortuks
Puikus konspektas, padedantis suprasti Mažvydo biografiją, jo parašytą lietuvišką prakalbą. Kelios citatos iš pačios prakalbos yra.