Senovės graikų teatras: teatro scenografija, jos analizė

9 psl. / 1588 žod.

Ištrauka

Vakarų Europos teatras nebūtų galėjęs sukurti tiek daug meninės vertės turinčių spektaklių, jei jo pagrindu nebūtų buvusios Antikos laikų dionisijos. Tačiau ganėtinai svarbu yra nagrinėti ne tik senovės graikų dramos padarytą įtaką, bet ir pastarosios scenografiją. Jau pats „teatro“ apibrėžimas sako, kad tai meninės raiškos priemonė, išorinio ir vidinio pasaulių įvykių atvaizdavimas scenoje – vadinasi, veiksmo atlikimo vieta įgauna nemažą svarbą . Šio aspekto vaidmens reikšmė nepakito iki šių dienų, todėl gana reikalinga tampa suprasti antikinio teatro scenografiją ir jos įtaką moderniajam pasauliui. Šiame darbe bus nagrinėjama minėto laikmečio dionisijų, lenajų, pirmųjų spektaklių dekoracijos, kostiumai, kaukės, sceninė įranga, apšvietimas. Visa tai bus dėstoma atskirais skyreliais su apibendrinamuoju tekstu kiekvieno jo pabaigoje.

Darbo tikslas – suprasti senovės graikų teatro scenografijos esmę, jos svarbą šiuolaikiniam pasauliui, suvokti jos meninę prasmę, įtaką kiekvieno pastatymo svarbumui.
Referato uždaviniai: teisingai išanalizuoti scenografijos pagrindus, naudojantis įvairiais literatūriniais ir kultūriniais šaltiniais; kiekvieną pastarosios dalį nagrinėti atskirai, išryškinant jos esmę bendrai, galutinei pastatymo meninei vertei.
Darbą sudaro įžanga, dėstymas (trys atskiros dalys), išvados ir literatūros bei šaltinių aprašas bei priedai.
Pagrindiniai naudoti literatūriniai šaltiniai yra J. Boardman‘o „Graikų menas“ (R.Paknio leidykla, 1998 m) ir P. Hartnoll‘io „Teatras. Trumpa istorija“ (Paknio leidykla, 1998 m), kurie teikia ne tik žinių, bet ir vaizdinės medžiagos geresniam bendram suvokimui.


Reziumė

Autorius
ganesas
Tipas
Referatas
Dalykas
Teatras
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 28, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Viduramžių teatro istorijos konspektas

Teatras Konspektas 2010 m. ganesas
Ankstyvaisiais viduramžiais (V—XI a.) krikščionybė tapo valstybine religija ir pradėjo negailestingą kovą su pagonybės apraiškomis įvairiose gyvenimo srityse, tame tarpe ir teatre. Draudžiami...

Renesanso Anglijos teatro scenografija

Teatras Referatas 2011 m. sandra.d
Šiuo darbu norėčiau pristatyti Anglijos renesanso scenografijos ypatumus, palyginti privačius ir viešuosius teatrus, atkleidžiant jų panašumus ir skirtumus. Sieksiu išanalizuoti išlikusius teatrų konstrukcijos...

Graikų teatras

Teatras Prezentacija gretak
Meninės išraiškos priemonė, išorinio ir vidinio pasaulio įvykių atvaizdavimas scenoje, dalyvaujant artistams bei publikai.